wybierz język polskaenglish

 
Wydawnictwa

Muzeum Regionalne w Siedlcach jest wydawcą kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych, katalogów wystaw, informatorów o zbiorach, pocztówek z zakresu historii, sztuki, etnografii itp.


Aktualnie oferujemy następujące wydawnictwa:

Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych, Siedlce 2016 r.  
NOWOŚĆ !!!


Książka pod redakcją Sławomira Kordaczuka, wydana w twardej oprawie. Jest to szósta publikacja poświęcona problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera 9 referatów wygłoszonych podczas sesji ziemiańskiej zorganizowanej w 2014 r., poprzedzonych przedmową dyrektora Andrzeja Matuszewicza. W publikacji zamieszczono również fotografie ilustrujące obrady sesji, wycieczkę
posesyjną oraz stan obecny obiektów dworskich i pałacowych znajdujących się w naszym regionie.
Wydawnictwo dostępne również w wersji niemieckojęzycznej.
Cena: 30 zł 

Sławomir Kordaczuk, Powiat garwoliński. Przewodnik subiektywny, Warszawa 2016 r.   NOWOŚĆ !!!

Kolejny tom z serii „Tradycje Mazowsza” wydawany przez Mazowiecki Instytut Kultury. Subiektywny przewodnik o powiecie garwolińskim został napisany z myślą o osobach zainteresowanych „małą historią” – nie mniej ciekawą niż ta znana ze stron szkolnych podręczników, tworzone dla czytelników poszukujących indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu źródeł. Niniejsza publikacja jest pomocna w pracy ośrodków kultury, szkół i bibliotek, ponieważ zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych ojczyznach”. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych, specyfice etnograficznej, noty poświęcone wybranym miejscowościom, informacje o twórcach ludowych i obyczajach. Obfitość fotografii dopełnia wartości publikacji.
Przewodnik wydany w twardej oprawie, na papierze kredowym.
Cena: 35 zł 
 
 

Sławomir Kordaczuk, 20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, Siedlce 2014 r.   

Wydawnictwo poświęcone działalności Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Jest swoistym sprawozdaniem z lat 2005-2014. W publikacji zamieszczono informacje wraz z fotografiami prelegentów i właścicieli kolekcji, którzy prezentowali swoje tematy i zbiory na spotkaniach Klubu w podanym wyżej okresie. Ponadto w książce znajduje się bibliografia druków zwartych i artykułów prasowych dotyczących działalności Klubu oraz informacje o wszelkiego rodzaju wydarzeniach związanych z kolekcjonerstwem w regionie, co może posłużyć jako źródło do badań naukowych na temat zbieractwa w tej części Polski.
W wydawnictwie zamieszczono również dokumentację z działalności turystycznej Klubu. Zostały tutaj przedstawione takie atrakcje turystyczne i historyczne, jakich biura turystyczne nie mają w swoich ofertach. Ten rozdział może być pomocnym przewodnikiem dla organizatorów wycieczek krajoznawczych. Są w nim podane gotowe trasy zwiedzania. Ponadto w książce zamieszczono artykuł Jerzego Zielińskiego o tym jak Siedlecki Klub Kolekcjonerów przyczynił się do odzyskania skradzionego obrazu Wojciecha Kossaka przez jego prawowitych właścicieli. Publikacja jest bogato ilustrowana.
Cena: 15 zł 

Marian Czmoch, Tajna Organizacja Nauczycielska na Ziemi Łosickiej, Łosice 2015 r.

Publikacja poświęcona jest Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Ziemi Łosickiej zorganizowanej w 1939 r. po utracie niepodległości. Jej celem było kształcenie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i narodowym. Nauczyciele uczyli według przedwojennego programu nauczania i w oparciu o przedwojenne podręczniki. Dzięki działalności i poświęceniu nauczycieli TON oświata nie zanikła. Tajne komplety opuszczali wykształceni ludzie, którzy po wojnie kontynuowali naukę w szkołach wyższego szczebla. Przedstawiony w publikacji zarys działalności oświatowej nauczycieli w czasie II wojny światowej, ma na celu ocalić od zapomnienia tych, którzy byli krzewicielami oświaty w naszej małej Ojczyźnie.
Cena: 25 zł
 

Marian Czmoch, Odeszli od nas. Nauczyciele Ziemi Łosickiej, Łosice 2015 r.

Niniejsza publikacja poświęcona jest nauczycielom, pedagogom i działaczom oświatowym, którzy pracowali na Ziemi Łosickiej. Ich biografie to część historii naszego regionu. Uczyli w szkołach pełnych i maleńkich szkółkach z dala od ośrodków miejskich. Żyli i pracowali w okresie międzywojennym, w czasie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, w Polsce Ludowej oraz III Rzeczypospolitej. Zawsze wypełniali obowiązek kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, odcisnęli swój ślad nie tylko w pamięci uczniów. W publikacji autor zaprezentował ponad 200 biografii nauczycieli Ziemi Łosickiej. Zamieszczone w nich informacje odnoszą się do nauki, pracy zawodowej, działalności propaństwowej i społecznej.
Cena: 25 zł

 

Sławomir Kordaczuk, Wiesław Słupczyński, 9 Pułk Artylerii Lekkiej, Siedlce 2015 r. 

Autorami publikacji są Sławomir Kordaczuk, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach oraz Wiesław Słupczyński, kolekcjoner i znawca historii Wojska Polskiego a przede wszystkim dziejów polskiej artylerii i rozwoju technicznego sprzętu tej formacji wojskowej. Album prezentuje historię pułku, który stacjonował w kilku garnizonach: w Dęblinie - Zajezierzu, Berezie Kartuskiej, Białej Podlaskiej i do 1939 r. w Siedlcach. Książka składa się w znacznej mierze z materiału ilustracyjnego pochodzącego ze zbiorów prywatnych, publikowanych po raz pierwszy. Zawiera około 400 zdjęć. Książka ta jest pierwszą publikacją monograficzną wydaną w Siedlcach o jednym z pułków stacjonujących w tym mieście w latach II RP.
Cena: 35 zł


 

Tradycje wielkanocne w Trzcińcu, opracowanie i wybór tekstów - Wanda Księżopolska, Siedlce 2014 r.    

Czwarty zeszyt z serii „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia ludowe, wschodnie Mazowsze i południowe Podlasie z archiwum folkloru CKiS”. W zeszycie zamieszczono wspomnienia dotyczące wiosny, Wielkiego Postu, Świąt Wielkanocnych w Trzcińcu, gmina Skórzec. Są to wybrane opowieści członków zespołu ludowego. Zostały one zarejestrowane na taśmach magnetofonowych w latach 1988-2009. Opracowania i wyboru tekstów dokonała Wanda Księżopolska.
Cena: 8 zł

 

 
 


 


 


 

Sławomir Kordaczuk, Powiat łosicki. Przewodnik subiektywny, Warszawa 2014 r.    

Kolejny tom z serii „Tradycje Mazowsza” wydawany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury).W publikacjach z tej serii czytelnicy odnajdą opisy najwartościowszych elementów dziedzictwa kulturowego, przypomnienie wydarzeń historycznych, uwagi dotyczące współczesnych walorów danego powiatu. Również turyści zagraniczni powinni być usatysfakcjonowani informacjami w języku angielskim. W przewodniku zamieszczono wyczerpujące streszczenie zawierające wiedzę niezbędną dla pełnej prezentacji powiatu, ofercie kulturalnej i turystycznej, tłumaczeniem podpisów ilustracji. Dużym atutem serii jest aktualność danych na temat omawianego powiatu. Zamiarem omawianej serii wydawniczej jest ukazywanie różnorodności i bogactwa kulturowego województwa mazowieckiego. Aby to osiągnąć trzeba zaprezentować przede wszystkim zabytki architektury, zdobnictwo ludowe, nazewnictwo oraz ginące zawody.
Autor przewodnika bogato przedstawił historię i ciekawostki na temat 22 miejscowości. Skupił swoją uwagę na obiektach zabytkowych i interesujących miejscach. Powiat łosicki to region o bogatej historii, krainie urzekających, dziewiczych krajobrazów nad Bugiem. Tutaj można zachwycić się malowniczymi pejzażami doliny Bugu, poznać zabytkową zabudowę murowaną i drewnianą, podążyć szlakiem średniowiecznych grodzisk i ziemiańskich siedzib, obejrzeć miejsca, w których zaczęła się droga człowieka w Kosmos oraz powędrować szlakiem miłości Stefana Żeromskiego. W publikacji znalazła się ciekawie opracowana oferta kulturalno-turystyczna. Autor zebrał w jednej publikacji informacje na temat: muzeów i ich kolekcji, imprez kulturalnych, gospodarstw agroturystycznych, podlasko-mazowieckich kulinariów oraz propozycje rekreacji i wypoczynku.
Przewodnik wydany w twardej oprawie, na papierze kredowym.
Cena: 35 zł
 

  

Sławomir Kordaczuk, Pejzaż Siedlec z „Jackiem” w tle, Siedlce 2014 r. (WYDANIE III)   

To trzecie, uzupełnione wydanie albumu tytułem nawiązującego do wyjątkowej budowli znajdującej się w centrum Siedlec – ratusza zwieńczonego figurą Atlasa popularnie zwanego „Jackiem”.
Główną treścią książki są niepublikowane zdjęcia pochodzące z prywatnych albumów rodzinnych. Ukazuje ona historię Siedlec od XIX w. do współczesności, wygląd miasta i zmiany jakie w nim następowały w epoce obejmującej rozwój fotografii. Opisy poszczególnych tematów poruszanych w albumie sporządzone są w przystępny sposób, z ciekawostkami nieujmowanymi dotychczas w publikacjach dotyczących historii naszego miasta.
Koncepcja albumu okazała się pomysłem trafnym. Może on być dedykowany zarówno osobom starszym, które w ten sposób przypomną sobie młodość, jak i przedstawicielom młodego pokolenia, dla których stanowić może swoisty przewodnik po Siedlcach z czasów dość odległych.
W treści zasadniczej książka jest powtórzeniem poprzednich wydań, ale została wzbogacona o nowe, kolorowe zdjęcia, które ilustrują aktualne wydarzenia w mieście nadając albumowi niepowtarzalny i atrakcyjny charakter. Stanowić one mają zachętę dla turystów do odwiedzenia naszego miasta.
Cena: 49 zł

Sławomir Kordaczuk, Powiat siedlecki. Przewodnik subiektywny, Warszawa 2013 r. 

Jest to kolejny tom z serii „Tradycje Mazowsza” wydawany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Dużym atutem serii jest aktualność danych na temat danego powiatu. Zamiarem omawianej serii wydawniczej jest ukazywanie różnorodności i bogactwa kulturowego województwa mazowieckiego. Aby to osiągnąć trzeba zaprezentować przede wszystkim zabytki architektury, zdobnictwo ludowe, nazewnictwo oraz ginące zawody.
Autor przewodnika bogato przedstawił historię i ciekawostki na temat 36 miejscowości. Skupił swoją uwagę na obiektach zabytkowych oraz ładnych i interesujących miejscach. Ponadto w publikacji znalazła się ciekawie opracowana oferta kulturalno-turystyczna. Tutaj zebrane są informacje na temat: muzeów i ich kolekcji, imprez kulturalnych, gospodarstw agroturystycznych, podlasko-mazowieckich kulinariów oraz propozycje rekreacji i wypoczynku.
Przewodnik wydany w twardej oprawie, na papierze kredowym.
Cena: 36 zł
 

Rafał Wnuk, Robert Zapart (redakcja naukowa), Jan Szkudliński (współpraca), Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami V-2, Gdańsk-Londyn 2012 r.   

Książka jest próbą opisania niezwykle istotnego aspektu działań wywiadowczych Armii Krajowej - spenetrowania niemieckiego ośrodka doświadczalnego "Artilleriezielfeld-Blizna". Na jego terenie testowane były rakiety V-2 i bomby latające V-1. Na publikację składa się kilka tekstów dobranych w taki sposób, aby ukazać dzieje niemieckich prób na poligonie Blizna, a także działania wywiadu AK w szerszym kontekście i z uwzględnieniem różnych aspektów. zagadnienia, takich jak technika czy geografia historyczna. Opisano tu m.in.: działania pomorskiej konspiracji w walce z bronią V w latach 1943-1944; ślady prób wykorzystania tej broni na Podlasiu; struktury wywiadowcze Podokręgu Rzeszów AK i zawartość raportów Inspektoratu AK Rzeszów dotyczących niemieckich doświadczeń z bronią V; przebieg operacji "Wildhorn III"- "Most III", w wyniku której elementy bomb V-1 i rakiet V-2 wywieziono z okupowanej Polski; dokonaną przez Brytyjczyków ocenę działalności polskiego wywiadu oraz ewolucję broni rakietowych od czasu stworzenia V-2 do współczesności.
„Tajemnice Blizny” są pierwszą naprawdę dokładną mapą tej białej dotychczas plamy polskiej historii. W przypisach pojawiają się zarówno dokumenty z archiwów, jak i relacje naocznych świadków.

Rozdział o próbach broni V-1 i V-2 na Podlasiu (m.in. okolice Sarnak i Siedlec) wiosną 1944 r. jest autorstwa zastępcy dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomira Kordaczuka. W zbiorach siedleckiego muzeum  jest największa w Polsce kolekcja elementów rakiet balistycznych V-2. Przedmioty pochodzą z wybuchów na terenie poligonu Blizna i z miejsc, dokąd testowane egzemplarze broni były kierowane na Podlasie.
Cena: 25 zł (twarda oprawa)

  


Sławomir Kordaczuk, Siedlecki fotograf Adolf Ganiewski (Gancwol) 1870-1942, Siedlce 2009 r.

W albumie zreprodukowano 425 szklanych negatywów, dokumentów i fotografii z siedleckiej pracowni fotograficznej Adolfa Ganiewskiego na przełomie XIX i XX w. Tematyka zreprodukowanych szklanych negatywów jest różna. Można znaleźć tutaj fotografie oficerów rosyjskich i niemieckich, parlamentarzystów z naszego regionu, nauczycieli i uczniów siedleckich szkół, żołnierzy garnizonu siedleckiego 1918-1939. Są tutaj również zdjęcia przedstawicieli władz lokalnych, różnych organizacji i stowarzyszeń, portrety kobiet i rodzin. Fotografie zostały zreprodukowane w formacie 1:1, w sepii nawiązującej do epoki.
Materiał fotograficzny wykonany przez A. Ganiewskiego jest unikatowy pod względem ilościowym, archiwalnym i artystycznym. W albumie przedstawiono znaczną część spuścizny po fotografie. Cały zbiór, który znajduje się w muzeum, liczy bowiem 935 szklanych negatywów. Ponadto w albumie zamieszczono informacje o historii fotografii zakładowej przełomu XIX/XX wieku, artykuł o życiu i historii Żydów siedleckich a także wspomnienie o okolicznościach przekazania tak cennego zbioru do Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Jest tutaj również szczegółowa biografia fotografa, zawierająca informacje o najbliższej i przybranej rodzinie, pracy i funkcjonowaniu zakładu, aż do jego zamknięcia w 1980 r. Intencją autora albumu jest przybliżenie czytelnikom unikatowej kolekcji negatywów - dzieła życia A. Ganiewskiego.
Album wydany został w twardej oprawie na papierze kredowym, w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej.
Cena: 90 zł

 

Konstanty Domagała. Spełnione marzenia, Siedlce 2009 r.

Książka pod redakcją Ewy Talachy, wydana przez Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”. Bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami publikacja wyróżnia się ładną oprawą graficzną autorstwa Mirosława Zdrodowskiego. Dołączono do niej też płytę DVD z półtoragodzinnym filmem, w którym pan Konstanty, spacerując po Siedlcach, opowiada o przeszłości. Publikacja ukazuje bogate, twórcze życie Konstantego Domagały, a także jego pasję do muzyki. W sposób barwny, zajmujący i ciekawy opowiada on nie tylko o sobie, ale też ludziach oraz czasach (przed wojną i po wojnie), w których przyszło mu żyć i tworzyć kulturę w Siedlcach. Największą część książki stanowi wywiad-rzeka przeprowadzony przez Bartosza Szumowskiego.
Cena: 38 zł
 
 

Sławomir Kordaczuk, Siedlce moich ścieżek, Siedlce 2009 r.

Kolejne wydawnictwo autorstwa Sławomira Kordaczuka. W albumie są zreprodukowane fotografie czarno-białe, kolorowe i wykonane metodą cyfrową w latach 1984-2009. Prezentują życie i rozwój Siedlec. Ostatni rozdział zawiera zdjęcia atrakcji turystycznych regionu, którego centrum stanowią Siedlce.
Cena: 35 zł
 

 
Sławomir Kordaczuk, Jednostki Wojska Polskiego 1918-1939. Katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, Siedlce 2009 r.

Album przybliża historię Wojska Polskiego lat 1918-1939, daje czytelnikowi duży zasób wiedzy o umundurowaniu, uzbrojeniu i jego stopniowej modernizacji, odznakach pułkowych i batalionowych, dowódcach, oficerach, podoficerach i żołnierzach, życiu koszarowym i poligonowym. W albumie zreprodukowano dwieście pocztówek wydanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów na przestrzeni 7 lat z fotografii będących w prywatnych zbiorach rodzin przechowujących pamiątki po swoich przodkach uczestniczących w wydarzeniach wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r., okresu międzywojennego i II wojny światowej.
Prezentowane w albumie fotografie są unikatowe i nieznane szerszemu gronu odbiorców, ale niezwykle ważne dla historii Polski i regionu. Autor albumu położył głównie nacisk na prezentację Garnizonu Siedleckiego i innych jednostek wojskowych stacjonujących w regionie np.: Łuków, Biała Podlaska, Brześć, Mińsk Mazowiecki, Warszawa, Ostrołęka, Garwolin. Tematyka albumu obejmuje także inne obszary II Rzeczypospolitej, m.in.: Lwowa, Wilna, Wołkowyska, Nieświeży, Baranowicz, Łucka, Pińska i innych. Album został wydany na papierze kredowym, w całości w kolorze. Wstępem publikację opatrzył znany regionalista ś.p. profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Arkadiusz Kołodziejczyk.
Niniejszy album będzie doskonałym uzupełnieniem prywatnych zbiorów bibliotecznych kolekcjonerów, miłośników militariów oraz historyków wojskowości i regionalistów.
Cena: 50 zł

 
 

40 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach 1967-2007, Siedlce 2009 r.

Wydawnictwo zawiera referaty z VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego i z uroczystości 40-lecia placówki. W publikacji znajdują się archiwalne fotografie oraz szczegółowe kalendarium obrazujące 40-letnią działalność siedleckiego muzeum. Książka może być doskonałym prezentem dla osób interesujących się nie tylko dziejami muzeum, ale też historią miasta i regionu.
Cena: 22 zł
 

Herody i Krakowskie wesele, Gręzów, gm. Kotuń, pod redakcją: Wandy Księżopolskiej i Jolanty Szymczyk, Siedlce 2012 r.

Trzeci zeszyt z serii „Boże Narodzenie” zawiera dwa scenariusze kolędowania: „Herody” – program, wykonywany przez mężczyzn i „Krakowskie wesele”, program dziewcząt. Oba widowiska są w Gręzowie, gmina Kotuń kontynuowane według tradycji znanych przed 1939 rokiem, przekazanych następcom w latach powojennych.
Scenariusze dotrwały do czasów współczesnych nieco innymi drogami. Melodie i tekst „Krakowskie wesela” zostały opracowane na podstawie nagrania Zofii Marciniak, wykonanego w 2007 roku, najstarszej, żyjącej uczestniczki powojennego kolędowania. Natomiast scenariusz „Herodów” został opracowany na podstawie transkrypcji nagrań archiwalnych widowisk prezentowanych w latach 1991-2011 na „Kolędnikach” – przeglądzie zespołów kolędniczych organizowanym przez CKiS w Siedlcach.
Cena: 23 zł

 

Sławomir Kordaczuk, Bitwa Oddziału Partyzanckiego „Zenona” w Jeziorach, Siedlce 2008 r.

Książka zawiera krótką historię Oddziału Partyzanckiego „Zenona”, jego miejsce w strukturze organizacyjnej Armii Krajowej, jako oddziału osłonowego radiostacji R-31. Poświęcona jest głównie wydarzeniom związanym z uroczystością wręczenia sztandaru 29 czerwca 1944 r., bitwie w Jeziorach następnego dnia oraz egzekucją dokonaną przez Niemców na ludności cywilnej w Chotyczach 1 lipca 1944 r. Publikacja wzbogacona została również o fotografie archiwalne i współczesne z uroczystości patriotycznych poświęconych oddziałowi.
Cena: 25 zł 
 

 


 

Sławomir Kordaczuk, Wiesław Słupczyński, U progu wolności. Legiony Polskie 1914-1916, listopad 2008 r.

Album poświęcony głównie działaniom 3 pułku piechoty Legionów i współdziałającego z nim 2 szwadronu kawalerii. Prezentowane fotografie zostały wykonane na przestrzeni 1914-16. Zakres tematyczny albumu obejmuje głównie kampanię karpacką i wołyńską, w której obie formacje brały udział. W albumie prezentowane są odbitki z części szklanych negatywów kolekcji Wiesława Słupczyńskiego. Ponadto w publikacji można zapoznać się z biogramami oficerów walczących w wyżej wymienionych formacjach. Mimo, że tematyka negatywów dotyczy terenów odległych od Siedlec, to znajdujemy Legionistów związanych z Mińskiem Mazowieckim i Jabłonną Lacką.
Cena: 20 zł

 

Danuta Michalec, Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-1969) , Siedlce 2007 r.

Pierwsza tak obszerna publikacja poświęcona twórczości artystki urodzonej w Siedlcach. Malarka zdobyła wykształcenie plastyczne na Kursach Wyższych dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego w Krakowie oraz w Akademii Julian w Paryżu. Malowała portrety, akty, pejzaże oraz projektowała witraże. W 1967 r. przekazała swój dorobek artystyczny do powstającego ówcześnie siedleckiego muzeum. Album zawiera ponad 150 reprodukcji jej prac oraz ilustrowany fotografiami tekst poświęcony życiu tej artystki.
Cena: 50 zł 

Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, 2006 r.

Publikacja posesyjna. Zawiera dwadzieścia referatów omawiających tradycję, kulturę oraz tożsamość narodową podlaskiej i mazowieckiej szlachty. Uzupełniają ją dodatkowo archiwalne fotografie, tabele oraz wykresy. Zamieszczono w wydawnictwie również wstęp w języku angielskim.
Cena: 10 zł   Siedlce. Plan miasta z przewodnikiem turystycznym, Warszawa 2010 r.

Wydany przez Agencję REGRAF z Warszawy z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Publikacja zawiera szczegółowy plan miasta z sygnalizacją świetlną, spisem wszystkich ulic oraz bogatą treścią turystyczną ze wszystkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi turyście (adresy ważnych instytucji samorządowych i kulturalnych, adresy szpitali, hoteli, restauracji i barów). Plan wykonany w skali 1:18 250.
Po raz pierwszy w historii naszego miasta w wydawnictwach tego typu opracowane zostały trasy zwiedzania w zależności od czasu i tematyki. Ponadto plan został wzbogacony fotografiami współczesnymi i archiwalnymi autorstwa znanego siedleckiego fotografa Adolfa Ganiewskiego (Gancwola) przedstawiającymi zabytki Siedlec na przestrzeni XIX i XX w.
W wydawnictwie będzie można zapoznać się z bogatym przewodnikiem po siedleckich zabytkach, kalendarium historycznym obejmującym wydarzenia od XV w. po współczesność. Dla turystów anglojęzycznych przygotowana została obszerna historia Siedlec.
Cena: 8 zł   


WAŻNE

Wybrane publikacje można nabyć w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem

(25) 632 42 24 bądź drogą elektroniczną na adres: muzeumsiedlce.wydawnictwa@op.pl

SPOSÓB ZAPŁATY: za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty na konto (cena+koszt przesyłki).

NR KONTA: PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333.

 

« powrót   drukuj


Współpraca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Designed by INF-MEDIA © 2017 Muzeum Regionalne w Siedlcach All rights reserved.

Polityka Cookies
Liczba wejść: 547684, dziś: 298