wybierz język polskaenglish

 
Lekcje muzealne

Muzeum posiada w ofercie 31 tematów lekcji muzealnych i prelekcji ze slajdami. Ich tematyka jest stale rozszerzana w zależności od potrzeb i zainteresowań nauczycieli oraz uczniów. Wzbogacane są też formy prowadzenia lekcji (rysowanie, malowanie, wykonywanie monotypii, pokazy przędzenia lnu, pranie na tarze itp.).
    

     CELEM ORGANIZACJI LEKCJI MUZEALNYCH JEST :

          - możliwie szerokie włączenie się Muzeum do procesu kształcenia szkolnego,
          - prezentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej,
          - wyrobienie wśród dzieci i młodzież potrzeby obcowania ze sztuką, historią, kulturą poprzez wizyty w muzeum,
          - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez aktywne uczestnictwo w lekcjach
            muzealnych,

          - rozbudzenie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej.

Zajęcia odbywają się w sali audiowizualnej oraz w salach wystawowych. Ze względu na ich specyfikę i możliwości lokalowe może w nich jednorazowo uczestniczyć nieduża grupa uczniów (jedna klasa od 20 do 30 osób) pod opieką nauczyciela. Czas trwania lekcji nie jest ściśle określony – zwykle około 45 minut – ale w zależności od tematu i życzenia nauczyciela istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia zajęć.

Lekcje muzealne, prelekcje i projekcje filmów należy zamawiać telefonicznie (25) 632 74 70 lub (25) 632 74 79. Cena za jedną osobę: 2 zł

 Tematy lekcji i prelekcji muzealnych:
 

PORTRET ROKOKOWEJ DAMY

Prezentacja multimedialna z postaciami w stroju XVIII w. W czasie prelekcji dzieci analizują wygląd stroju w stylu rokoko, poznają obyczaje polskiej szlachty oraz niezbędne do tego tematu pojęcia: rokoko, barok, portret oraz różne elementy stroju. Po zakończonym pokazie mają za zadanie narysować postać w stroju z tamtych czasów lub pokolorować gotowe rysunki (młodsze dzieci). Lekcja jest doskonałym wprowadzeniem do zajęć omawiających różne style w kulturze.
Lekcja adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzi Katarzyna Roguska

STYLE I KIERUNKI W SZTUCE
      1. Sztuka starożytna: Mezopotamia i Egipt, Grecja, Rzym
      2. Sztuka średniowiecza. Porównanie stylów romańskiego i gotyckiego
      3. Sztuka romańska
      4. Sztuka gotycka
      5. Renesans i barok. Porównanie obu stylów
      6. Sztuka renesansu
      7. Sztuka baroku
      8. Polskie malarstwo historyczne
      9. Sztuka Młodej Polski
    10. Polska sztuka dwudziestolecia międzywojennego

Prelekcje z przeźroczami z zakresu wiedzy o sztuce mogą być uzupełnieniem lekcji plastyki, historii i literatury. Zestawy tematyczne zostały ułożone w sposób pozwalający opowiedzieć o architekturze, malarstwie, rzeźbie i rzemiośle artystycznym - wybranego okresu w kulturze czy stylu w sztuce.
Lekcje adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Danuta Michalec

Istnieje możliwość zamówienia nowego tematu z zakresu wiedzy o sztuce, zaproponowanego przez nauczyciela, czy opiekuna koła zainteresowań.
W tym celu należy skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

W POSZUKIWANIU SKARBÓW PRZESZŁOŚCI. ARCHEOLOGIA I JEJ TAJNIKI

Czym jest archeologia? W jaki sposób archeolog odkrywa tajemnice przeszłości i przy pomocy jakich narzędzi pracuje. Dowiadujemy się jak żyli nasi przodkowie i jakie ślady po sobie zostawili. Lekcja w przystępny i atrakcyjny sposób pozwala dzieciom poznać zawód archeologa i osadnictwo regionu . W czasie lekcji dzieci mają możliwość wykonania paciorków z gliny. Po lekcji zrobione przez siebie przedmioty będą mogły zabrać na pamiątkę.
Lekcja skierowana dla przedszkolaków od lat 5 i szkół podstawowych. Zajęcia prowadzi Agnieszka Hyckowska.

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI I JEGO ZWIĄZKI Z SIEDLCAMI I PODLASIEM

Lekcja poświęcona jednej z najwybitniejszych postaci w historii Polski – marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Uczestnicy poznają jego biografię oraz związki z Siedlcami i Podlasiem. Zajęcia są bogato ilustrowane fotografiami z wizyt Piłsudskiego.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

HISTORIA DROGI ŻELAZNEJ WARSZAWSKO-TERESPOLSKIEJ

W samo południe 9 października 1866 r. z Warszawy do Siedlec przyjechał pierwszy pociąg. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miasta. Od tej pory Siedlce i okoliczne miejscowości leżące na trasie kolei Warszawsko – Terespolskiej zyskały impuls do rozwoju gospodarczego i znacznie powiększyła się ich liczba mieszkańców. Zajęcia oprócz tematyki regionalnej, obejmują wiedzę z zakresu historii techniki.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

O HERBIE SIEDLEC

Na lekcji dzieci poznają, co to takiego herb, do czego były i są potrzebne herby, poznają kolorystykę herbu oraz dlaczego herbem Siedlec jest rycerz pędzący na koniu przeskakujący mur forteczny z trzema basztami. Na koniec zajęć dzieci rysują poznany herb lub pracują na kartach pracy.
Lekcja skierowana do uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzi Krzysztof Cabaj

O SIEDLECKIM RATUSZU„JACKIEM” ZWANYM

Na lekcji dzieci poznają, co to takiego ratusz, jakie pełnił funkcje i co się w nim znajdowało. Kiedy powstał i dlaczego figura Atlasa wieńczącego ratusz nazwana została Jackiem. Na koniec lekcji dzieci wykonają papierową przestrzenną formę ratusza.
Lekcja adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzi Krzysztof Cabaj

ZNANI I NIEZNANI SIEDLCZANIE

Sylwetki znanych siedlczan i osób związanych z Siedlcami. Barwna historia miasta z perspektywy postaci, które wywarły istotny wpływ na rozwój i charakter Siedlec. Zostaną zaprezentowane postaci m.in. Aleksandry Ogińskiej, Aleksandra Orłowskiego, Adolfa Ganiewskiego (Gancowola), Jadwigi Barszczewskiej-Michałowskiej, płka Kazimierza Hozera i Mieczysława Asłanowicza.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

LEGENDY I BAŚNIE WSCHODNIEGO MAZOWSZA I POŁUDNIOWEGO PODLASIA

Legendy, baśnie i anegdoty związane z historią regionu. Zaprezentowane zostaną legendy m.in. o siedleckim Jacku, cudownym źródełku w Budzieszynie pod Mokobodami, Żółtej Damie na zamku w Liwie czy o zaczarowanym zwierciadle mistrza Twardowskiego w Węgrowie.
Lekcja jest skierowana do uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

BITWA POD IGANIAMI

Bitwa pod Iganiami była najlepiej przeprowadzoną bitwą powstania listopadowego przez stronę polską. Świetne zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez gen. Ignacego Prądzyńskiego odniesione nad wojskami rosyjskimi gen. Grzegorza Rozena, upamiętnione zostało przez mieszkańców Siedlec i okolic pomnikiem w 100 lecie tej bitwy. Po dzień dzisiejszy zachowały się zabytki związane z tym wydarzeniem, dwór w którym kwaterował po wygranej bitwie gen Ignacy Prądzyński i grób kpt. Hipolita Stokowskiego. Zajęcia przybliżają sylwetki dowódców, przebieg samej bitwy i upamiętnienie tego ważnego wydarzenia w historii polskiej wojskowości. Obraz przedstawiający tą bitwę znajduje w jednym z gabinetów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Lekcja adresowana jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

ŻYCIE CODZIENNE W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE 

Celem lekcji jest odpowiedź na pytania dotyczące życia w Polsce w wiekach średnich: jak wówczas ludzie mieszkali, co jedli, jak się ubierali, w co wierzyli, jak się bawili i jak postrzegali świat. Zajęcia są próbą zrozumienia średniowiecznej mentalności. Epoka zostanie przybliżona dzięki prezentowanym slajdom.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Kamila Woźnica

ZBRODNIA KATYŃSKA

Lekcja ma na celu upowszechnienie wiedzy o mordzie katyńskim. Ukazuje przyczyny, przebieg i skutki zbrodni. Przypomina tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Smoleńsku, Charkowie, Kalininie (Twerze), Bykowni, Kuropatach i w wielu innych miejscach dawnego ZSRR. Zostanie też zwrócona uwaga na osoby związane z Siedlcami, które straciły życie w wyniku rozkazu z 5 III 1940 r.
Lekcja adresowana do uczniów gimnazjów i średnich. Zajęcia prowadzi Kamila Woźnica

PODLASKIE ŚLADY BRONI V-1 I V-2 

Pokaz multimedialny wprowadzający w tematykę prowadzenia prób na ziemiach polskich niemieckiej techniki rakietowej II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z powiatem siedleckim. Wiosną 1944 r. wystrzeliwano broń V-1 i V-2 z poligonu Blizna na teren Podlasia (m.in. okolice Sarnak, Siedlec, Siemiatycz i Drohiczyna).
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Sławomir Kordaczuk

SIEDLCE W CZASACH CZARTORYSKICH I ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ 

To zestaw przeźroczy zawierający portrety zasłużonych dla Siedlec członków rodziny Czartoryskich. Przy ich prezentacji omawiane są zasługi tych ludzi i zabytkowe budowle miasta oraz układ urbanistyczny najstarszej części Siedlec.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Danuta Michalec

HISTORIA SIEDLEC 1900-1945 

Obszerna informacja o architekturze, urbanistyce, zabytkach oraz ważnych wydarzeniach z historii Siedlec I poł. XX w.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Katarzyna Roguska

SIEDLCE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 

Lekcja ma na celu wzbogacenie wiedzy uczniów o historii Siedlec w czasie II wojny światowej. Dzięki analizie tekstów źródłowych, fotografiom, wykładowi i ćwiczeniom słuchacze poznają dzieje miasta i jego mieszkańców.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Kamila Woźnica

PODSIEDLECKA WIEŚ 

W programie gawęda i rozmowa o warunkach życia na wsi w pierwszej połowie XX wieku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nazwy gwarowe - słuchaczy można przygotować do wykonania notatek. W trakcie lekcji rozmowy o warunkach życia naszych pradziadków; o zajęciach gospodyni, gospodarza i dzieci, o pożywieniu, dawnych zabawach dzieci z pokazem zabawek ludowych, o śpiewie i muzyce ludowej z prezentacją nagrań archiwalnych. Na zakończenie pokaz prania w szafliku - wszyscy mogą nauczyć się prać na tarze. Lekcja, ze względu na pranie, trwa do 90 minut. Ze względu na małą powierzchnię sal liczba uczestników - do 20 osób.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych, klasy 3-8. Zajęcia prowadzi Dorota Filipowicz

JAK POWSTAJE BECZKA?

Omówienie ginących rzemiosł wiejskich i miejskich, podobieństwa i różnice, prezentacja wyrobów bednarskich - nazwy gwarowe, dawne (50 lat temu) i współczesne użytkowanie wyrobów. Omówienie pracy bednarza - narzędzia, proces wytwarzania beczki i innych wyrobów bednarskich. W trakcie lekcji uczestnicy składają z klepek naczynie wykonane przez bednarza. Maksymalnie 20 osób - lekcja odbywa się w sali wystawowej. Czas do 90 minut.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych, klasy 3-8. Zajęcia prowadzi Dorota Filipowicz

POZNAJEMY MUZEUM

To lekcja skierowana do dzieci, którzy odwiedzają nasze muzeum po raz pierwszy. Uczniowie w trakcie lekcji dowiadują się, co to jest muzeum i kto w nim pracuje. Poznają też znaczenia takich terminów, jak: zabytek, galeria, wystawa, dzieło sztuki.
Przebieg zajęć: zwiedzanie ekspozycji muzealnych, zapoznanie dzieci z pracą w muzeum (co znajduje się w muzeum i jak zachowywać się w czasie pobytu w muzeum), wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pracą muzealnika i funkcjonowaniem muzeum. Pod koniec zajęć dzieci rysują sytuację zaobserwowaną w trakcie zwiedzania muzeum, najciekawszy eksponat lub rysują wystawę własnego autorstwa (co umieściłbyś na swojej wystawie).
Lekcja adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzi Krzysztof Cabaj

HISTORIA ŚWIATA ZAPISANA NA FIRMAMENCIE NIEBIESKIM 

Zajęcia przybliżają mity starożytnych kultur Mezopotamii, Egiptu i Grecji w oparciu o poznanie nieba nocnego półkuli północnej. Uczestnicy poznają gwiazdozbiory i związane z nimi mity, legendy i anegdoty.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

 
 
 

« powrót   drukuj


Współpraca
  •  
  •  
  •  
  •  
Designed by INF-MEDIA © 2020 Muzeum Regionalne w Siedlcach All rights reserved.

Polityka Cookies | Polityka Prywatności
Liczba wejść: 1021543, dziś: 199