wybierz język polskaenglish

 
Rozmaitości

NAGRODA DLA ZASTĘPCY DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH
SŁAWOMIRA KORDACZUKA ZA „LEKCJE O MAZOWSZU”

W poniedziałek 18 VI 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom II edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”, zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tematem tej edycji był „Rok dla Niepodległej”. Po raz drugi w konkursie laureatem został zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk. Uzyskał pierwszą nagrodę w kategorii wiekowej 10-14 lat za scenariusz pt. „I Ty możesz zostać marszałkiem! O Józefie Piłsudskim w teatrze cieni.” Scenariusz będzie realizowany w Muzeum Regionalnym w Siedlcach 4 listopada br. (niedziela), w cyklu uroczystości „Dni Niepodległej”. Warsztaty dla dzieci i młodzieży poprowadzi Krzysztof Zemło z Supraśla, który rok wcześniej przygotował podobne zajęcia w Teatrze Lalki i Ludzie podczas Nocy Muzeów.

                  Zdjęcie Laureatów tegorocznej edycji konkursu, Fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

PRZYPOMNIENIE O ADOLFIE GANIEWSKIM (GANCWOLU)

W dniu 19 kwietnia 2018 r. uczczono w niezwykły sposób 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Przy ul. Waliców 25 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Baptystycznego Klubu Filmowego BAPKaeF

Głównym tematem była prezentacja biografii siedleckiego fotografa Adolfa Ganiewskiego (Gancwola), który został osadzony w getcie w Siedlcach i przebywał pewien czas również w getcie warszawskim. Następnie został zgładzony 25 sierpnia 1942 r. w obozie zagłady Treblinka II. Następnego dnia w tym samym miejscu zginęła jego żona.
Spotkanie rozpoczęto projekcją filmu „Gancwol fotograf” reżyserii Mariusza Malca. Film powstał 25 lat temu. To także jubileusz i powód do przypomnienia tej nietuzinkowej postaci. Po prezentacji filmu wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach i autor albumu „Siedlecki fotograf. Adolf Ganiewski (Gancwol) 1870-1942” przedstawił projekcję multimedialną „Adolf Ganiewski (Gancwol). Biografia, twórczość, pamięć”. Zawarł w niej nowe wiadomości, jakie nie były jeszcze znane w czasie przygotowywania filmu ćwierć wieku temu o bohaterze wieczoru. Następnie po dyskusji i pytaniach kierowanych do obu autorów, zaprosił uczestników spotkania do przyjazdu do Siedlec i zwiedzenia Muzeum Regionalnego w Siedlcach i jego oddziałów. Wyjazd chętnych z Warszawy może być połączony ze zwiedzeniem nie tylko Muzeum Diecezjalnego eksponującego obraz El Greca „Ekstaza św. Franciszka”, ale i zapoznaniem się z historią, i atrakcjami turystycznymi regionu.


 

150. URODZINY MARSZAŁKA

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach odbyła się 5 XII 2017 r. uroczystość Urodziny Marszałka w siedleckim „Ekonomiku”, zrealizowana w ramach projektu edukacyjnego „100 lat niepodległej Polski”.

Partnerem projektu było Muzeum Regionalne w Siedlcach. Wicedyrektor tej placówki Sławomir Kordaczuk przedstawił uczestnikom uroczystości prezentację multimedialną „Marszałek Polski Józef Piłsudski w Siedlcach i o Siedlcach”. Przypomniał o udokumentowanych wizytach w naszym mieście tytułowej postaci, m.in. o Jego podróżach przez Siedlce na front wojny polsko-ukraińskiej w 1919 r. i polsko-bolszewickiej w 1920 r., udekorowaniu chorągwi 22 Pułku Piechoty Orderem Wojennym Virtuti Militari za walkę żołnierzy z Podlasia na pińskich błotach i wręczeniu sztandaru temu pułkowi w Siedlcach 3 XI 1922 r.
Marszałek z wielką atencją wyrażał się o zasługach bojowych mieszkańców Podlasia i Siedlec. Ostatni raz był w naszym mieście w czerwcu 1932 r. Zapewne widział wtedy pomnik Niepodległości, który siedlczanie zaczęli wnosić ku Jego czci 15 X 1930 r., a 11 listopada tego samego roku uroczyście odsłonili. Obecnie ten pomnik w nieco zmienionym kształcie stoi przed budynkiem Urzędu Miasta Siedlce.
Siedlczanie dają wyraz swej pamięci o jednym z twórców Polski Niepodległej w wielu formach. Na przykład Muzeum Regionalne w Siedlcach i Siedlecki Klub Kolekcjonerów wydawały pocztówki przypominające wizyty Marszałka w Siedlcach i wizerunki pomnika Niepodległości. A najnowszą inicjatywą, podjęta przez społeczeństwo siedleckie, było ufundowanie tablicy pamiątkowej na 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, którą odsłonięto na ścianie dawnego Banku Polskiego dwa dni wcześniej.

Sławomir Kordaczuk

   
   


 

UROCZYSTOŚĆ W OSTROŻANACH

Dzięki inicjatywie nauczyciela historii Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach i Gimnazjum Publicznego nr 1 w Siemiatyczach, Mirosława Samosiuka zorganizowano 3 października 2017 r. niecodzienną uroczystość. To wydarzenie stało się początkiem nawiązanej współpracy między Muzeum Regionalnym w Siedlcach a pierwszą z wymienionych szkół.

Zaczęło się od pamiętnej daty 1 września 2017 r. Tego dnia uczeń I klasy Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, Filip Bojarski znalazł z ojcem podczas prac polowych koło Dziadkowic w województwie podlaskim zardzewiały zabytek. Jest to niemiecki pistolet sygnałowy Leuhtpistole 42. Ten model był produkowany przez armię III Rzeszy ze stali od 1942 r. Dokładne dane broni rozpoznali pracownicy muzeum.
Znalazca otrzymał od muzeum pamiątkowy dyplom, w którym podkreślono jego postawę, mogącą być przykładem dla młodego pokolenia, przyczyniającą się do ratowania przedmiotów przeszłości naszego regionu. Oprócz dyplomu wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach wręczył jedno z muzealnych wydawnictw. Jest to książka jego autorstwa pod tytułem Podlaskim szlakiem Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (Siedlce 2007), w której jest m.in. rozdział o Ostrożanach. Następnie przedstawił dla trzech klas szkoły pokaz multimedialny Podlaskie ślady broni V. Tematyką wystąpienia był szerzej nieznany okres prób prowadzonych przez III Rzeszę z bronią V-1 i V-2 na Podlasiu. Autor zwrócił uwagę przede wszystkim na wydarzenia związane z powiatem siemiatyckim, bowiem rakiety V-2 wybuchały wiosną 1944 r. także w najbliższym sąsiedztwie Ostrożan: w Sytkach i Koczerach. A ksiądz Jan Karnicki ps. Miś, kapelan Oddziału Partyzanckiego „Zenona” 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrożanach. Partyzanci tego oddziału wsławili się m.in. udziałem w Akcji V-2 na Podlasiu.


Ofiarodawca, Filip Bojarski podpisuje protokół przekazania zabytku
do zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Stoją od lewej: wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach Przemysław Chraniuk, ofiarodawca Filip Bojarski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk.


Gospodarzami uroczystości byli: dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach Jan Kobus i jego zastępca Przemysław Chraniuk.
W planach na najbliższą przyszłość jest zorganizowanie wycieczki uczniów Zespołu Szkół Rolniczych do Muzeum Regionalnego w Siedlcach i jego oddziałów: Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu i Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Wyjazd będzie połączony nie tylko ze zwiedzaniem placówek muzealnych sąsiedniego województwa, ale i ogniskiem z pieczeniem kiełbasek w parku dworskim. Będą również prowadzone badania nad ustaleniem historii przekazanego zabytku. Pierwszy trop wiedzie do walk frontowych z lata 1944 r., gdy armia niemiecka cofała się przed Armią Czerwoną i Wojskiem Polskim. W tym czasie tereny Podlasia były wyzwalane spod okupacji niemieckiej.

Sławomir Kordaczuk
 

 

DYPLOM UZNANIA DLA ZASTĘPCY DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH

W dniach 25-26 września 2017 r. odbył się w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac Łochów XI Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Pierwszego dnia odbyła się Gala, podczas której wręczono certyfikaty produktów turystycznych, dyplomy i podziękowania. Wśród osób nagrodzonych był również siedlczanin. Sławomir Kordaczuk, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach otrzymał Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za zasługi na rzecz rozwoju turystyki na terenie województwa mazowieckiego oraz aktywny udział w kreowaniu i upowszechnianiu pozytywnego wizerunku naszego regionu.

 


 
 

WYRÓŻNIENIE DLA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH W XI EDYCJI KONKURSU
„MAZOWIECKIE ZDARZENIA MUZEALNE - WIERZBA”

W czwartek 21 września 2017 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XI edycji konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba”.

W kategorii najciekawsze wystawy zorganizowane przez większe muzea, Muzeum Regionalne w Siedlcach otrzymało wyróżnienie za ekspozycję pt. „PARA-BUCH! KOŁA – W RUCH! Wystawa z okazji 150. rocznicy przyjazdu pierwszego pociągu do Siedlec i wybudowania kolei Warszawsko–Terespolskiej”. Siedleckie muzeum reprezentowali: dyrektor Andrzej Matuszewicz, zastępca dyrektora Sławomir Kordaczuk (kurator wystawy) i Mariusz Krasuski (komisarz wystawy).

Wystawa oprócz macierzystej placówki, była dotychczas prezentowana w Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Regionalnym w Łukowie, na Dworcu Kolejowym w Białej Podlaskiej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TŁOKA”. Obecnie można ją oglądać w budynku po dawnej Prochowni w Terespolu.


 
 
 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 r. pod hasłem Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu

Przedsięwzięcia podjęte przez Muzeum Regionalne w Siedlcach i odbywające się w tej instytucji:

10 września (niedziela)
1. Pokaz multimedialny i prezentacja kolekcji Bogusława Mitury
Krajobraz w twórczości malarzy polskich i rosyjskich na zabytkowych pocztówkach
godz. 11.00 (sala audiowizualna muzeum)
Realizacja wspólnie z Siedleckim Klubem Kolekcjonerów Oddział „Podlasie” PTTK w Siedlcach.

Bogusław Mitura jest kolekcjonerem pocztówek m.in. o tematyce siedleckiej, świątecznej, patriotycznej i malarstwa oraz prasy („Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy” i pisma satyryczne). Autor książki Siedlce na dawnej pocztówce i udzielający się w działalności Polskiego Związku Filokartystów.


2. Piesza wycieczka po mieście prowadzona przez historyka sztuki Piotra Ługowskiego Śladami XVIII-wiecznych Siedlec
Program:
godz. 13.00. Zbiórka uczestników przy szatni w siedzibie Muzeum Regionalnego, przy ul. Piłsudskiego 1 (ratusz „pod Jackiem”).
• dzieje Siedlec w skrócie, przedstawienie sylwetek Czartoryskich i Ogińskich oraz ich wkład w urbanistykę miasta na wystawie historycznej w siedzibie muzeum,
• przystanek przy pomniku Tadeusza Kościuszki – historia ratusza „pod Jackiem”, kościoła pw. św. Stanisława i plebanii,
• przejście przed pałac i historia założenia pałacowo – parkowego,
• kaplica grobowa księżnej Aleksandry Ogińskiej – historia obiektu i zwiedzanie wnętrza,
• przystanek przy reliktach bramy – dzwonnicy i historia tego obiektu,
• wejście do kościoła starego – szczegółowa historia świątyni i omówienie architektury oraz dzieł artystycznych we wnętrzu.
Zakończenie wycieczki nastąpiło o godz. 15.00.

Piotr Ługowski, historyk sztuki specjalizujący się w XVIII-wiecznej historii Siedlec. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie, związany jest też z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Współautor Słownika architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku, red. naukowa P. Migasiewicz, H. Osiecka-Samsonowicz, J. Sito, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016 i katalogu Zabytki Sztuki w Polsce: Małopolska, Warszawa 2016. Siedlczanom znany jest także z esejów o XVIII-wiecznych Siedlcach, publikowanych w miesięczniku „Prestiż. Magazyn Lokalny”.GIEŁDA KOLEKCJONERÓW

W niedzielę 9 lipca 2017 r. odbyła się przed ratuszem „pod Jackiem” V Giełda staroci i rzezy potrzebnych komuś innemu. Organizatorami byli: Muzeum Regionalne w Siedlcach i Siedlecki Klub Kolekcjonerów PTTK Oddział „Podlasie”. Podobne giełdy odbywają się cyklicznie w drugą niedzielę obu miesięcy wakacyjnych. Następna planowana jest na 13 sierpnia br.

W piątej uczestniczyli kolekcjonerzy z Siedlec, Łukowa i Siemiatycz. Jednym słowem była kolekcjonerska reprezentacja z trzech sąsiadujących ze sobą województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Swój odrębny namiot miał Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „Unikat”. Koledzy z Ostrołęki są już częstymi gośćmi nie tylko spotkań Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, ale i Jarmarków św. Stanisława.

W ofercie wyraźnie największą ilość widziało się numizmatów i wszelkich tematów odznak, odznaczeń i oznak. Wśród zwracały uwagę odznaczenia dawnego ZSRR i odznaki zasłużonych pracowników różnych dziedzin gospodarki lub działaczy społecznych. W tym roku mniej było przedmiotów, będących celem poszukiwań militarystów. Natomiast pojawiły się inne zauważalne tendencje w budowaniu kolekcji tematycznych: kapsle i nalepki piwne, bilety komunikacyjne, długopisy (także wypisane), zegarki (w tym chodzące), książki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia dawnych Siedlec. Nawet te kolorowe, sprzed kilku lat ukazywały zachodzące dynamicznie zmiany w urbanistyce miasta.

Zapraszamy na giełdy odbywające się przed siedzibą Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Mogą Państwo poznać ludzi z pasją i dołączyć do tego bardzo przyjaznego, otwartego i ciekawego towarzystwa.

Sławomir Kordaczuk
 

 

III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD REGIONALISTÓW

W dniach 8-11 czerwca 2017 roku odbył się kolejny, III Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą. Na zaproszenie dr. Tadeusza Samborskiego Siedlce reprezentował wiceprezes i skarbnik Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie”, a jednocześnie zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk. Organizatorami cyklu spotkań podczas tegorocznego zjazdu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W spotkaniach uczestniczyli liderzy towarzystw regionalnych z terenu całego kraju, ludzie nauki oraz włodarze samorządów z Dolnego Śląska.

Temat główny zjazdu brzmiał: Regionalizm dolnośląski - wspólne dziedzictwo różnych narodowości, wspólna troska i doświadczenia.

Zjazd rozpoczął się od posiedzenia Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP na Zamku Piastowskim w Legnicy. Drugiego dnia regionaliści na zaproszenie miejscowych władz samorządowych gościli w Lubomierzu, Biedrzychowicach i Rybnicy. Następnie wyjechali do Jeleniej Góry. W tamtejszym Muzeum Karkonoskim zaproszeni prelegenci wygłosili referaty dotyczące regionalizmu. Ten dzień zakończył się koncertem w jeleniogórskim kościele garnizonowym Wojska Polskiego. Podczas kolejnego dnia uczestnicy zjazdu byli w Brzegu Dolnym, Starym Dworze (Jodłowy Młyn), Wołowie i Głębowicach, gdzie mogli wymienić swoje poglądy i spostrzeżenia z miejscowymi społecznikami, a także ludźmi zaangażowanymi m. in. w ocalanie przeszłości i pamięci o ludobójstwie ukraińskim oraz zróżnicowaniu narodowościowym regionu. Po powrocie do Legnicy, w nowo odrestaurowanej sali królewskiej Akademii Rycerskiej, wybrani prelegenci zapoznali uczestników zjazdu z zagadnieniami dotyczącymi specyfiki regionalizmu dolnośląskiego. Ostatniego dnia regionaliści z całej Polski uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. W legnickim zamku podsumowano tegoroczny ogólnopolski zjazd. Wszystkim przybyłym regionalistom dr Tadeusz Samborski, przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP osobiście podziękował za aktywność i działanie na rzecz własnych regionów. W czterodniowym III Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą udział wzięło ponad 60 osób z terenu całego kraju.
Sławomir Kordaczuk uczestniczył we wszystkich spotkaniach organizowanych trzeciego dnia. W sobotę 10 czerwca przedstawił pokaz multimedialny Regionalizm w praktyce na przykładzie działalności Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów PTTK Oddział „Podlasie”.


Pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem, gdyż był ilustrowaną informacją nie tylko o wyjątkowym zjawisku w regionie, jakim jest społecznie prowadzony klub. Został potraktowany także jako przewodnik w pigułce o części Polski najbardziej zróżnicowanej pod względem kulturowym, narodowościowym i religijnym. Referent wystąpił w gościnnych murach klasztoru w Głębowicach. Znana mu jest również historia regionu gospodarzy, bowiem publikował już wcześniej m.in. wspomnienia przymusowych robotników z Podlasia, pracujących w czasie II wojny światowej przy produkcji broni chemicznej w tajnym komandzie Dyhernfurth I w Brzegu Dolnym. Zostały wydrukowane w prywatnym piśmie Bogusława Wróbla „Explorator” w Obornikach Śląskich, dostępne są też w Internecie.


Miał okazję także zaprosić organizatorów i gości zjazdu do odwiedzenia Muzeum Regionalnego i jego trzech oddziałów: Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Sławomir Kordaczuk


 

KONKURS NA LEKCJĘ O WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM


W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie odbyła się 21 czerwca 2017 r. uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Lekcje o Mazowszu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Nagrody i wyróżnienia laureatom oraz podziękowania osobom zaangażowanym w organizację konkursu w imieniu organizatorów wręczyli: marszałek Adam Struzik i dyrektor Jarosław Zaroń.
Wśród laureatów znaleźli się także siedlczanie: zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk i nauczyciel historii IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Janusz Wilczyński. Są współautorami scenariusza lekcji w formie wycieczki krajoznawczej

Śladami V-2. Cudowna broń Hitlera na terenie obecnego województwa mazowieckiego w czasie II wojny

Ich praca otrzymała wyróżnienie w kategorii wiekowej 15-18 lat. Punktem wyjścia scenariusza jest największa w Polsce kolekcja części rakiet V-2, przechowywana w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Proponowana lekcja obejmuje m.in. zapoznanie się ze śladami prób przeprowadzonych przez armię III Rzeszy z tajną bronią wiosna 1944 r. na terenie wschodniej Polski i umożliwienie spotkań z żyjącymi jeszcze świadkami tych wydarzeń. Przypomina o jednym z rozdziałów historii II wojny światowej, znanym pod hasłem Sarnaki. W tej miejscowości znajduje się pomnik Armia Krajowa w Operacji V-2 oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2.
Do konkursu zgłoszono 68 prac. Wśród autorów największą grupę stanowili nauczyciele. Pojawiło się jednak kilka prac autorstwa bibliotekarzy, muzealników czy pracownika Orlenu. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Warszawy – 32 i Płocka – 18. Sześć prac nadesłali autorzy z Ostrołęki, 3 z Ciechanowa, a po 2 z Radomia i Siedlec.
Najlepszych 20 scenariuszy znajdzie się w specjalnej publikacji, która trafi do szkół województwa przed nowym rokiem szkolnym. Będą to gotowe wzory do przeprowadzenia lekcji w sposób nowatorski i kształcących w wielu dziedzinach: historii, turystyki, przyrody. Autorzy wyróżnionej pracy z Siedlec zachęcają do przeprowadzenia według ich scenariusza, który gwarantuje obok dobrej zabawy atrakcyjne poznanie tematu i regionu z zakończeniem wycieczki w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddziale Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Tutaj przy ognisku można będzie wysłuchać relacji świadka opisywanych wydarzeń, bowiem jedna z rakiet wybuchła w tej miejscowości w maju 1944 r.
To był pierwszy konkurs na lekcje o Mazowszu. Organizatorzy zapewnili ich kontynuację w następnych latach. To jest dobra i pożyteczna inicjatywa, gdyż wyzwoliła kreatywność u autorów. Gdyby nie możliwość zaprezentowania swoich przemyśleń i zamierzeń na podobnych konkursach, być może wiele podobnych pomysłów nie zostałoby zrealizowanych.

Sławomir Kordaczuk
 

 Fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

 

O LUDZIACH, KTÓRYCH POŁĄCZYŁO MIASTO. ALBUM SIEDLECKI… SŁAWOMIRA KORDACZUKA

Parafrazując znane przysłowie, można powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą… do Siedlec.
W piątek, 26 maja 2017 roku, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyła się promocja najnowszej książki Sławomira Kordaczuka – prezesa Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, członka zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego i Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, wicedyrektora wymienionego Muzeum. Przede wszystkim zaś znakomitego znawcy historii regionu (np. Pejzaż Siedlec z „Jackiem” w tle; Powiat siedlecki; Powiat łosicki; Powiat garwoliński) i fotografika z zapałem utrwalającego chwile naznaczone czasem i barwą (np. Siedlce moich ścieżek. Album fotografii).

Tym razem ukazała się perfekcyjnie wydana książka o tytule: Album siedlecki. Historia miasta i okolic z prywatnych archiwów.

W krótkiej przedmowie Od wydawcy Agnieszka Janiszewska, prezes stowarzyszenia tutajteraz, zamieściła m. in. następujący fragment:

Wielu osobom Siedlce wydają się być nic nieznaczącym prowincjonalnym miastem, o którym nie da się powiedzieć nic ciekawego. Na szczęście mamy grono regionalistów, którzy się z tym stwierdzeniem nie zgadzają. Co więcej – udowadniają, że to właśnie oni maja rację. Wykonują iście benedyktyńską pracę, zbierając i analizując materiały. Dzięki nim tak wiele nie odejdzie w zapomnienie. To pasjonaci lokalnej historii, nierzadko zawodowo związani z zupełnie inną branżą. Udostępnili Oni swoje zbiory, będące często częścią ich rodzinnych wspomnień, by na ich kanwie mogła być osnuta opowieść o naszym mieście. Bez ich zaangażowania niniejsza publikacja z pewnością nie ujrzałaby światła dziennego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że publikacja ta ukazuje się w roku jubileuszu 470-lecia nadania Siedlcom praw miejskich (s. 5).

Album siedlecki jest „albumem” niezwykłym – łączy bowiem wyjątkowe obrazy z tekstami będącymi dopełnieniem i swoistym komentarzem precyzyjnie dobranych zdjęć. Są to fotografie dawne i współczesne, czarnobiałe i kolorowe, faktograficzne i artystyczne, autorskie i anonimowe. Widnieją na nich ludzie, miejsca, obiekty, przedmioty. A wszystko w jakiś sposób łączy się z jednym miastem – Siedlcami. Są to zatem powiązania osobowe, miejscowe, dziejowe, losowe.
Wystarczy prześledzić podstawowe nagłówki zawarte w Spisie treści, aby zorientować się, że Autorowi opracowania faktycznie bliskie są omawiane treści i że przybliża je czytelnikom „człowiek stąd” (urodzony w Hołowczycach na Podlasiu), doskonale rozumiejący i czujący to, o czym pisze:

- My siedlczanie
- Historie do Siedlec przywiezione
- Ludzie z pasją
- Kawalerowie Orderu Uśmiechu
- Cudowne ocalenie
- Gimnazjum im. Bolesława Prusa
- Siedlce i region w kolorze

Sławomir Kordaczuk – pasjonat wyzwalający pasje w innych – już w pierwszym zadaniu wstępu Od autora wyznaje, iż pisał kolejną książkę „z wielką radością”, tym bardziej, że zebrane materiały pochodzą od ludzi, z których część nie doczekała opublikowania własnych wspomnień.

Z przyjemnością układałem klocki zamieszczonych historyjek. (…) Niezmiernie fascynujące jest odkrywanie nieznanych faktów, wydarzeń i łączenie ich w opowieści tworzące poszczególne rozdziały. Obejmują one dzieje nie tylko Siedlec, ale i sporego obszaru wokół. Nie sposób bowiem wyizolować historii samego miasta, postrzeganego jako centrum gospodarcze i kulturalne oraz jedyny w regionie ośrodek akademicki z dwiema uczelniami wyższymi. Siedlce zawsze pojawiają się w opowieściach mieszkańców okolicznych miejscowości. Poza tym to miasto stanowi otwartą bramę turystyczną na pograniczu wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny (s.6).

Lektura i ogląd Albumu siedleckiego to uczta intelektualna, emocjonalna i wizualna – tu zwłaszcza 33 kolorowe fotografie zamieszczone w rozdziale Siedlce i region w kolorze. To również lektura obowiązkowa dla tych wszystkich, których Siedlce zaciekawiły, zachwyciły i pozwoliły im realizować własne pasje.
To książka dla tych, dla których miasto nad Muchawką było, jest lub stało się prawdziwym domem – małą Ojczyzną.

Violetta Machnicka

  

SZABLE SĄSIADÓW W NASZYM WOJSKU

Wyjątkowo cennymi w polskiej literaturze o broni białej są książki duetu autorskiego Tadeusza Bilnika i Tadeusza Gaponika: Kawaleryjskie szaszki radzieckie w Wojsku Polskim (Katowice 2011, 2015), Szaszki rosyjskie w Wojsku Polskim (Katowice 2012) i Szable rosyjskie w Wojsku Polskim (Katowice 2016). Partnerem ostatniej z wymienionych pozycji było Muzeum Regionalne w Siedlcach, które użyczyło do ilustracji archiwalnych zdjęć ze swych bogatych zasobów.
Książka ta spełnia wszelkie oczekiwania nie tylko muzealników, ale i kolekcjonerów. Pomaga właściwie rozpoznać i opisać poszczególne egzemplarze i wzory broni z wszelkimi możliwymi szczegółami. Cechuje ją ogrom bardzo szczegółowego materiału ilustracyjnego w postaci reprodukcji pocztówek, zdjęć z epoki i współczesnych w skali makro elementów składowych szabel i pałaszy. Znajdziemy w niej m.in. cechy fabryczne i daty produkcji, cechy odbiorów, zdobienia głowni i innych elementów broni (jelce, kapturki rękojeści) nie tylko egzemplarzy bojowych, ale także nagrodowych (kawalerów orderów, za Współzawodnictwo Sportowe). Jest to prawdziwa gratka dla pracowników muzeów i prywatnych właścicieli białej broni.
Przy okazji wydawnictwo spełnia rolę podręcznika skróconej historii Wojska Polskiego i armii rosyjskiej. Czytelny i wygodny jest układ chronologiczny stosowania w wojsku broni poszczególnych wzorów. W pełnym kolorze obejmuje również umundurowanie polowe i galowe obu armii, uzbrojenie i oporządzenie oraz najważniejszą symbolikę, czyli godła wojskowe i odznaki pamiątkowe. Dociekliwi odnajdą też szczegóły temblaków, rapci i klamer pasów wojskowych.
Panowie T. Bilnik i T. Gaponik przygotowują do wydania następny tom Szable Wojska Polskiego 1914-1939. Muzeum Regionalne w Siedlcach deklaruje udział także w tym projekcie. W naszych zbiorach mamy szable sławnych oficerów Wojska Polskiego i wiele ciekawych zdjęć żołnierzy chętnie fotografujących się niegdyś z białą bronią.

Sławomir Kordaczuk

WYSTAWA PLENEROWA „SIEDLCZANIE. OFIARY ZBRONI KATYŃSKIEJ”

W 2016 r. mija 76. rocznica zbrodni katyńskiej. W związku z tym Muzeum Regionalne w Siedlcach wspólnie ze Stowarzyszeniem Siedlecka Rodzina Katyńska i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach zorganizowało wystawę plenerową „Siedlczanie. Ofiary Zbrodni Katyńskiej”.
Katyń – słowo klucz dotyczące nie tylko tego, co stało się z polskimi jeńcami z Kozielska w lesie katyńskim w 1940 r. Odnosi się również do tragicznego losu polskich oficerów ze Starobielska, spoczywających w VI strefie leśno-parkowej w pobliżu Piatichatek w Charkowie oraz polskich policjantów, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, urzędników administracji i sądownictwa oraz funkcjonariuszy więziennictwa z obozu w Ostaszkowie, których ciała są pochowane w Miednoje. Dotyczy także tych, którzy leżą w Bykowni, Kuropatach i innych nieznanych jeszcze miejscach byłego ZSRR.
Na wystawie są prezentowane fotografie i dokumenty dotyczące tamtych wydarzeń. Ekspozycja podkreśla ważne momenty tej historii, od genezy, przez samą zbrodnię i kłamstwo aż po obecne perturbacje. Znajdują się tu również motywy siedleckie, jak ściana pamięci ukazująca fotografie osób związanych z naszym miastem, które straciły życie w wyniku rozkazu z 5 marca 1940 r. Warto zwrócić uwagę na „karty z albumu” wykonane przez uczniów ZSP nr 3 w Siedlcach. Każda z nich dotyczy jednej postaci – ofiary Zbrodni Katyńskiej i ukazuje jej życie oraz śmierć.
Ekspozycja jest usytuowana na Skwerze Kościuszki w Siedlcach. Została uroczyście otwarta 13 kwietnia 2016 r. i będzie trwała do 30 maja 2016 r.

 


Wyróżnienie dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach w IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba
Szanowni Państwo!
W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się 30 września 2015 r. uroczystość rozstrzygnięcia IX edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Nagrody i wyróżnienia wręczyli laureatom: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i prezes Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich Halina Czubaszek.
W kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”, wyróżnienie otrzymało Muzeum regionalne w Siedlcach za wystawę zorganizowaną w 2014 r. „Podlaskie ślady broni V-1 i V-2. Tak się zaczęła droga w Kosmos”. Prezentowano na niej wyłącznie część własnej kolekcji, która w tej dziedzinie jest największa w Polsce. Partnerami w zorganizowaniu wystawy byli: Nadleśnictwo Tuszyma, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Wyróżnienie odebrali: dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz oraz zastępca dyrektora i jednocześnie autor wystawy, Sławomir Kordaczuk.

Fragment wyróżnionej wystawy.
Fot. S. Kordaczuk.
Wśród laureatów stoją z prawej strony dyrektorzy Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Fot. A. Witas.
Giełda staroci po raz pierwszy

W niedzielę 12 lipca odbyła się przed ratuszem „pod Jackiem” 1 Giełda staroci i rzeczy potrzebnych komuś innemu. Organizatorami byli: Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Siedlecki Klub Kolekcjonerów, działający przy Oddziale „Podlasie” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Wystawcami byli głównie członkowie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Przybyli również goście z Warszawy, Gołaszyna, Łukowa i Chełma (Krzysztof Kołtun, właściciel Antykwariatu Kresowego). Na stolikach dominowała numizmatyka, falerystyka, filokartystyka, przedmioty wykonane z mosiądzu, literatura regionalna i biżuteria (nie tylko dla kobiet!).
Druga giełda w tym samym miejscu została zaplanowana na niedzielę 9 sierpnia w godz. 11.00-15.00. Jednak bywalcy twierdzą, że warto być już po godz. 10.00, czyli tuż po otwarciu muzeum. Część uczestników już umówiła się na konkretne tematy za miesiąc. W przyszłości zamierzamy kontynuować tę formę prezentacji zbiorów w miesiące wakacyjne przyszłego 2016 roku.

Sławomir Kordaczuk

   
   
   

 


WYSTAWA O LEGIONACH POLSKICH W ŁOMAZACH

Podczas IV sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), 30 stycznia, uchwalono rok 2015 Rokiem Legionów Polskich w Powiecie Bialskim, w celu upamiętnienia 100. rocznicy przemarszu Legionów przez Podlasie. Jedną z inicjatyw podjętych w powiecie było otwarcie 28 kwietnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach wystawy U progu wolności. Legiony Polskie 1914-1916, udostępnionej przez Muzeum Regionalne w Siedlcach. Wystawa została przygotowana z prywatnych zbiorów siedleckiego zbieracza i miłośnika militariów polskich, dra Wiesława Słupczyńskiego, emerytowanego pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 Wystawę otwiera Sławomir Kordaczuk. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej:
wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, starosta bialski Tadeusz Łazowski,
dyr. Zespołu Szkół Anna Filipiuk, dyr. Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz.
Fot. P. Grabowski.

Sławomir Kordaczuk prezentuje historię regionu. W tle wystawa.
Fot. P. Grabowski. 


 

Obok nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół w Łomazach w wernisażu uczestniczyli goście z Siedlec: dyr. Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz, zastępca dyr. i jednocześnie prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów Sławomir Kordaczuk oraz członkowie Klubu. Siedleccy hobbiści przygotowali młodzieży z Łomaz stoiska, na których można było zapoznać się z ich pasjami. Tadeusz Bohatyrewicz pokazał swoje zbiory związane z falerystyką strażacką i numizmatyką antyczną oraz orientalną. Duże zainteresowanie wzbudził także jego zbiór zapalniczek. Piotr Grabowski (prezes Oddziału Siedlce Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego) przywiózł kolekcję banknotów polskich z nadrukami o tematyce papieskiej (Jan Paweł II) i pieniędzy papierowych państw powstałych po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Kolekcję kart płatniczych (bankomatowych, kredytowych, stałego klienta itd.) zaprezentował Janusz Jasienowski. Natomiast Grzegorz Rostek, jako najstarszy z obecnych, był świadkiem wydarzeń z lat II wojny światowej.

Pokazy kolekcjonerskie. Od prawej stoją: dyr. GOK Ryszard Bielecki,
dyr. Zespołu Szkół Anna Filipiuk, Tadeusz Bohatyrewicz, Piotr Grabowski (przy oknie),
Grzegorz Rostek i Zbigniew Jasienowski (w głębi).
Fot. S. Kordaczuk. 

Kolekcję kart płatniczych prezentuje Zbigniew Jasienowski, z lewej pochylony.
Fot. S. Kordaczuk. Gospodarzami uroczystości byli: starosta bialski Tadeusz Łazowski, wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Bielecki, dyr. Zespołu Szkół Anna Filipiuk i dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej Agata Chwalewska.
Podczas wernisażu Sławomir Kordaczuk przedstawił zgromadzonym osobom pokaz multimedialny Ciekawostki z pracy historyka regionalisty, adresowany głównie do młodzieży. Ujął w nim m.in. historyczne obiekty w powiecie bialskim, historię Legionów Polskich i sylwetkę właściciela kolekcji negatywów, z których przygotowano otwieraną tego dnia wystawę. Później odbyła się prezentacja zbiorów siedleckich kolekcjonerów.

 W głębi z prawej (pochylony) wyjaśnia szczegóły budowy zapalniczek Tadeusz Bohatyrewicz.
Fot. S. Kordaczuk.

W Muzeum Wsi w Studziance
stoją od lewej: Sławomir Kordaczuk, Andrzej Matuszewicz i Tadeusz Bohatyrewicz.
Fot. P. Grabowski. 

Po uroczystości, dzięki pomocy i uprzejmości Cezarego Nowogrodzkiego, znającego szczegółowo dzieje powiatu, nastąpiło zwiedzanie najbliższych atrakcji historycznych i turystycznych.
W Studziance grupa pasjonatów odwiedziła m. in. mizar (cmentarz Tatarów podlaskich) oraz zapoznała się ze zbiorami prywatnego Muzeum Wsi. Następnie udała się do zabytkowego młyna w Rossoszy i zespołu dworskiego w Szenejkach.

Wystawa będzie prezentowana w Łomazach do 30 maja 2015 roku.

Sławomir Kordaczuk
Prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

 

 

WYSTAWY W KORCZEWIE

W piątek, 17 kwietnia 2015 roku, na zaproszenie hrabiny Beaty Harris odbyło się otwarcie dwóch wystaw Muzeum Regionalnego w Siedlcach, czynnych do 31 października br. w Pałacu Korczew. Autorem obu wystaw jest wicedyrektor muzeum, Sławomir Kordaczuk, który podczas wernisażu przedstawił pokaz multimedialny, wprowadzający w tematykę ekspozycji, zakończony apelem do uczestników o ratowanie nie tylko zabytków ilustrujących bogatą historię naszego regionu, ale i utrwalanie w formie fotografii dynamicznie zmieniającego się pejzażu kulturowego.
Wśród gości wernisażu byli m.in.: mec. Ewa Romanowska, dyr. Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Andrzej Silny, wójt gminy Korczew Sławomir Wasilczuk oraz dyr. Zarządu Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego z Rydzyny Maciej Ostrowski z małżonką Elżbietą.
Wystawę fotograficzną Szlacheckie siedziby. Dwory i pałace wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny zaprezentowano w służącej podobnym celom od wielu lat Sali Różowej. Obszar sfotografowanych obiektów wskazany jest w tytule wystawy. Dzięki niej można się zapoznać z historią oraz stanem obecnym dworów i pałaców wzniesionych głównie w XIX wieku. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć pałacu w Korczewie, miejsca najbardziej nasyconego historią w pow. siedleckim. Dzieje tych dóbr sięgają 1401 roku, gdy dobra te zostały nadane rycerzowi Pretorowi. Inny rycerz o imieniu Grot otrzymał majątek ziemski w tamtych czasach w pobliskiej miejscowości – w Tokarach nad Toczną. Dziś w tym miejscu stoi dwór, będący siedzibą dawnych właścicieli także Duplewic i Łysowa, rozsławionego przez Stefana Żeromskiego.
Duplewice to obecnie sąsiadująca z Korczewem wieś Dąbrowa, w której centrum odrestaurowano dwór z przeznaczeniem na Muzeum Ziemiaństwa, jako oddział właściciela wystawy. Obiekt ów z okresu jego przebudowy przedstawiony jest na fotografiach wielkoformatowych. Zwiedzający region i wystawę zaskoczeni są zakresem prac przywracających proporcje i urok dawnej siedziby ziemiańskiej o nazwie Natolin. Jej nazwa pochodzi od imienia córki właścicieli majątku, obiektu miłosnych uniesień wspomnianego wyżej pisarza.
Podobnie interesujące historie można przypomnieć o każdym innym zabytkowym obiekcie. Autor wystawy zaprasza do obejrzenia ich również w terenie, gdyż coraz więcej spośród nich odbudowuje się i przywraca kulturze narodowej. Przykładami osób mających znaczące osiągnięcia we wspomnianej dziedzinie oraz wzbudzających szacunek i podziw są m.in.: Beata Harris (Korczew), Małgorzata i Krzysztof Borkowscy (Mościbrody), Małgorzata i Waldemar Gujscy (Gałki), Ewa i Jan Romanowscy (Niwiski), Monika Gawrylak (Rudno), Maurycy Zając (Patrykozy). Natomiast wyjątkowym zjawiskiem jest w tej grupie postawa Iwony i Dariusza Sutkowskich. Prowadząc tylko jeden supermarket, odbudowali aż trzy zabytkowe siedziby ziemiańskie! Nietrudno sobie wyobrazić, jakim mocarstwem nie tylko turystycznym mogłaby stać się Polska, gdyby właściciele sieci supermarketów odpowiednio inwestowali w odbudowę i ochronę zabytków kulturowych.

</

   
 Wystawa o szlacheckich siedzibach. Najwyżej fotografia z Dąbrowy.  

Archiwum rozmaitości (2014-2011)


 

« powrót   drukuj


Współpraca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Designed by INF-MEDIA © 2018 Muzeum Regionalne w Siedlcach All rights reserved.

Polityka Cookies
Liczba wejść: 753326, dziś: 165