wybierz język polskaenglish

 
Rozmaitości


ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU

W niedzielę 26 lipca 2020 r. Sławomir Kordaczuk wziął udział w programie stacji TVN o turystyce regionu. Program był realizowany w ramach kampanii promocyjnej Samorządu Województwa Mazowieckiego „Odpocznij na Mazowszu” www.facebook.com/Mazowsze.Serce.Polski, www.modanamazowsze.pl.
 

      


Dyrektor wystąpił w pejzażu zespołu dworsko-parkowego w Mościbrodach obok liderek Szlaku Kulinarnego „Mazowiecka Micha Szlachecka”, Małgorzaty Borkowskiej i Bożeny Polak-Stojanovej. Miał okazję zaprosić turystów i widzów do Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu i Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zwłaszcza ostatnie z wymienionych znakomicie wpisywało się w nastrój głównej, dworskiej tematyki programu i stanowiło przedmiot zainteresowania ekipy telewizyjnej, planującej wypoczynek rodzinny w takich urokliwych miejscach, jak Mościbrody i Dąbrowa.


 

MINIONKI ZWIEDZAJĄ! A CO? SIEDLCE!


1 czerwca Pani Przewodnik zabrała nas na zwiedzanie... Minionki!

A dokładnie jednego - niezbyt dobrze zorganizowanego... Będzie grasował po Siedlcach... W jakim celu? Koniecznie musicie to zobaczyć! Tym bardziej, że Minionek zawędrował aż do naszego Muzeum!
PLENER FOTOGRAFÓW W DĄBROWIEW dniach weekendowych 17-19 stycznia 2020 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach odbył się plener fotograficzny Grupy Twórczej „Fotogram”. Uczestnikami byli: Aneta Abramowicz-Oleszczuk, Paweł Bączyk, Barbara Biarda, Tadeusz Czapski, Aleksandra Jurkowska, Marcin Jurkowski, Magdalena Kasprzykowska, Sławomir Kordaczuk, Adam Krasuski, Jarosław Kurzawa, Jacek Mazurek, Krzysztof Miduch, Sławomir Mikiciuk, Artur Ruciński, Lena Skarus i Daniel Strzaliński. Grupa działa 19 lat przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. To był jej drugi wyjazd do Dąbrowy. Pierwszy pobyt był jednodniowy. Tym razem pasjonaci fotografii przyjechali na dłużej, by ująć na swych zdjęciach nie tylko motywy z zespołu dworsko-parkowego, wsi Dąbrowa, najbliższej okolicy w zasięgu spaceru, ale objechali sąsiednie miejscowości. Cieszyli się głównie z odkrytych śladów pobytu na Podlasiu Stefana Żeromskiego. Łysów z pozostałościami dworu, w którym guwernerem był sławny pisarz, jest położony kilka kilometrów od Dąbrowy. Natomiast z okien pokojów gościnnych muzeum mogliśmy zachwycać się widokiem podwójnego stawu, opisanego jako Chłodek w Przedwiośniu.

   

   


Pogoda nie była słoneczna, co pozytywnie wpłynęłoby nie tylko na urok fotografowanych motywów i nastrój. Ale mimo wszystko aura skłoniła do większego wysiłku. Tym bardziej większe było zadowolenie uczestników z wykonanych ujęć. Zwłaszcza w niedzielny poranek, gdy można było tworzyć malownicze kompozycje we mgle. Uczestnicy pleneru organizowali również wieczorne pokazy swoich zdjęć wcześniej wykonanych z podróży po Polsce i z wyjazdów zagranicznych. Całością spraw organizacyjnych kierował komisarz pleneru, Adam Krasuski. Tak, jak pozostali twórcy zapewnia, że warto wyjazd do Dąbrowy powtórzyć jesienią, gdy park dworski będzie bardziej urokliwy i malowniczy. Bowiem temat zaproponowany żartobliwie przez komisarza – zima, trudny był do zrealizowania, bo nawet zimno nie było. Nie wspominając już o śniegu. Choć śnieżne zaspy sprzed lat pojawiały się w rozmowach przy ognisku. Tak więc mamy nadzieję, że temat jesienny będzie łatwiejszy do realizacji za kilka miesięcy.

Sławomir Kordaczuk

Zdjęcie grupowe Adama Krasuskiego, pozostałe Sławomira Kordaczuka


 

WIECZOREK AUTORSKI PIOTRA SZYSZKOWSKIEGO PROMUJĄCY KSIĄŻKĘ MISTRZOSTWO ZOBOWIĄZUJE. ANTOLOGIA MYŚLI KLASYCZNEJ


W chłodny, wietrzny listopadowy piątek o godz. 18.00 dnia 22 tegoż miesiąca 2019 roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach wśród zacnego i licznego audytorium odbył się uroczysty wieczór autorski, podczas którego Piotr Szyszkowski promował swoją najnowszą, trzecią książkę zatytułowaną Mistrzostwo zobowiązuje. Antologia myśli klasycznej.
Na wstępie pełniący obowiązki dyrektora tej placówki kulturalnej Sławomir Kordaczuk przywitał zgromadzonych gości i zwięźle acz skrupulatnie scharakteryzował sylwetkę autora książki. Dalszą część spotkania poprowadził Piotr Szyszkowski, który poprosił ks. dr. Jacka Seredę, Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin o modlitwę w intencji owocnego spotkania. Następnie gospodarz wieczoru opowiedział o genezie powstania książki, o jej tytule i krótko wypowiedział się na temat samej treści oraz przedstawił formułę spotkania.
Inspiracją do napisania tej książki było ukazanie młodzieży (ale nie tylko) drogi pięknego, szlachetnego życia. Pierwsza część tytułu Mistrzostwo zobowiązuje, nawiązuje do pozytywnych cech charakteru, które są wykuwane, kształtowane na treningach, meczach, turniejach koszykarskich, takie jak: punktualność, słowność, współpraca w zespole, umiejętność godnego znoszenia porażek, taktowna radość płynąca ze zwycięstw, wytrwałe mimo różnych przeszkód dążenie do wyznaczonego celu, pomoc słabszym, tworzenie więzi koleżeńskich, przyjacielskich etc. Aby te i inne cechy w życiu dorosłym rozwijać oraz wdrażać je do codzienności życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego.


Aby cel ten realizować właściwie pomocne są piękne, głębokie w swej treści i uniwersalne myśli wielkich Polaków, które występują w drugiej części książki Antologia myśli klasycznej. Są w niej zawarte myśli m.in.: Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, o. Jacka Woronieckiego, o. Feliksa Bednarskiego, o. prof. Mieczysława Krąpca a także świeckich profesorów: Feliksa Konecznego, Piotra Jaroszyńskiego, Mieczysława Kreutza, Andrzeja Nowaka, Barbary i Henryka Kiereś, Mikołaja Krasnodębskiego, Zbigniewa Pańpucha, a także myśli gorliwych patriotów: rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownika Łukasza Cieplińskiego, Danuty Siedzikówny, Romana Dmowskiego oraz kilku innych wybitnych myślicieli.
Ta antologia myśli porusza bardzo istotne następujące zagadnienia dotyczące odpowiedzi na pytania: kim jest człowiek?, jaki jest jego cel życia?, a także relacji człowiek a: sumienie, język ojczysty, wykształcenie, wychowanie, charakter, kultura, kultura wysoka, nauka, filozofia, patriotyzm, dziedzictwo, cywilizacja, savoir vivre, honor, Polak a konie czy Polak a Kresy, Bóg-Honor-Ojczyzna. Te myśli przybliżą nas do poznania Prawdy, do czynienia Dobra, do tworzenia i podziwiania Piękna, i kroczenia każdego dnia prostą drogą ku świętości!
Po wygłoszonym wstępie teoretycznym autor książki zaprosił gości do obejrzenia krótkiej prezentacji związanej z tytułem mistrza Międzypowiatowej Licealiady oraz mistrzostwem województwa mazowieckiego w koszykówce jego podopiecznych z I LO w Siedlcach. W trakcie prezentacji Piotr Szyszkowski wręczył pierwszy egzemplarz swojej książki mecenasowi zespołu i tego wydania panu Jakubowi Sztanderze, a następnie przekazał swoją książkę fotografowi reprezentującemu Firmę Kodak, panu Adamowi Mioduszewskiemu. Na zakończenie prezentacji autor zaprosił swoich koszykarzy na scenę i wręczył każdemu zawodnikowi pamiątkowy egzemplarz książki.
W płynnym i dostojnym przejściu do części recytatorskiej zaprezentował się duet artystyczny uczniów z „Prusa”: Julia Węglewicz, uczennica 5 roku Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, prowadzona w klasie skrzypiec przez prof. Szymona Teleckiego oraz Marcin Cabaj, uczeń 6 roku Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, który w klasie kontrabasu jest uczniem prof. Mateusza Bakuna. Młodzi artyści wykonali utwór Johanna Pachelbela – kanon D-dur. Po wzruszającym występie artystów przyjętym gromkimi brawami zaprezentowali się uczniowie z „Prusa”, którzy czytali fragmenty myśli zawarte w książce Mistrzostwo zobowiązuje. Antologia myśli klasycznej. A rozpoczął tę wyjątkową recytację, jeżeli chodzi o treść i artyzm wykonania aktor Teatru Es Maciej Czapski, który wydobył głębię z przemówienia milenijnego do młodzieży kard. Wyszyńskiego, wygłoszonego w Gnieznie, na Wzgórzu Lecha w 1966 r. W dalszej kolejności zaprezentowały się następujące osoby: Filip Piskorski, Juliusz Sobolewski, Ignacy Wysokiński, a na zakończenie wystąpił najmłodszy uczestnik tego wieczoru Piotruś Dorobek z fragmentem dotyczącym zachęty do czytania Jadwigi Zamoyskiej, z dzieła O pracy.

    


Po występie recytatorów Piotr Szyszkowski kończąc to wyjątkowe spotkanie autorskie zachęcił wszystkich gości do czytania w domach swoim dzieciom, wnukom, rodzinie cytując słowa o. prof. Woronieckiego: „Słusznie się mówi, że nie należy czytać dobrych książek, a tylko same doskonałe”, a prof. Gogacz dopełnia tę myśl: „Szkoda czasu na dobre książki, ledwie starcza życia na te najlepsze”. Autor książki zaprosił wszystkich uczestników spotkania do wysłuchania drugiego utworu na skrzypce i kontrabas Hansa Zimmera – „Tennessee” – związanego z muzyką do filmu „Pearl Harrbor” w wykonaniu Julii i Marcina. Po owacji na stojąco na scenę wszedł Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk Niedziółka, który wygłosił krótką laudację na cześć Piotra Szyszkowskiego, a następnie wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Siedlce Maciejem Nowakiem wręczyli Piotrowi Szyszkowskiemu pamiątkowy grawerton. Ostatnim mówcą był pan Adam Skup, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, który zwrócił uwagę na to, że każdy człowiek składa się z duszy i ciała, ale to duch kształtuje ciało w jego rozwoju i jest jego fundamentem w całym życiu.
Gospodarz wieczoru Piotr Szyszkowski podziękował wszystkim osobom przybyłym za przyjęcie zaproszenia, a które reprezentowały stan duchowny, naukowy, lekarski, prawniczy, nauczycielski, służb mundurowych, artystyczny, i tym, którzy włączyli się w organizację i przebieg tego wieczoru prezentacyjnego, w szczególności panu Sławomirowi Kordaczukowi wraz z pracownikami Muzeum Regionalnego w Siedlcach oraz zaprosił zacnych gości do pamiątkowego zdjęcia, a następnie rozpoczął indywidualne wpisywanie dedykacji do swojej najnowszej książki.

Piotr Szyszkowski 

DWA WYRÓŻNIENIA DLA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH W KONKURSIE
„MAZOWIECKIE ZDARZENIA MUZEALNE - WIERZBA"


30 września w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba". W tym roku Muzeum Regionalne w Siedlcach zostało dwa wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie otrzymaliśmy za realizację projektu „Rok setnej rocznicy 1918-2018" zgłoszonego w kategorii „Niepodległa". Pomysłodawcą wyróżnionego projektu był Sławomir Kordaczuk. Za realizację odpowiedzialni byli: Mariusz Krasuski, Agnieszka Hyckowska, Katarzyna Roguska, Halina Budziszewska, Krzysztof Cabaj i Paweł Chodowski. Opracowanie graficzne wszystkich materiałów wykonał Wojciech Florczykiewicz.


Natomiast drugie wyróżnienie otrzymaliśmy za wydanie publikacji „Muzeum Regionalne w Siedlcach" zgłoszonej w kategorii „Wydawnictwa muzealne". Redaktorem publikacji jest Sławomir Kordaczuk. Autorami tekstów są: Kamila Woźnica, Mariusz Krasuski, Sławomir Kordaczuk, Agnieszka Hyckowska, Dorota Filipowicz, Wanda Księżopolska, Danuta Michalec i Agnieszka Świerczewska. Projekt okładki i skład wyróżnionego wydawnictwa wykonał Wojciech Florczykiewicz.

             
ROCZNICA OPERACJI LOTNICZEJ III MOST


W dniach 27 i 28.07.2019 r. odbyły się w miejscowościach Zabawa i Wał-Ruda uroczystości w 75. rocznicę Akcji III Most. Na zaproszenie Ryszarda Żądło, prezesa Zarządu Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wziął w nich udział p.o. dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk. W sobotę 27 lipca wystąpił z informacją o wkładzie wywiadu przemysłowego Armii Krajowej w rozpracowanie niemieckich broni V1 i V2 przed ich użyciem na polu walki. Okazją do tego wystąpienia była wieczornica historyczna i spotkanie ze świadkami Akcji III Most w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Uczestniczył także w grze terenowej zwycięskiej drużyny Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 z Sarnak.
Następnego dnia przedstawił prezentację multimedialną „Akcja V2 w rejonie Sarnak w 1944 roku”, podczas konferencji „Armia Krajowa w walce z niemiecką tajną bronią rakietową V2. Znaczenie Akcji III Most dla Europy wczoraj i obecnie”. Mianem Akcji V2 określa się działania związane głównie z procesem rozmontowania niewybuchu rakiety V2 z 20. 05.1944 r., zbadania broni oraz przygotowania najważniejszych elementów i wyników badań do wysłania do Wielkiej Brytanii. Co stało się w drugim z wymienionych wydarzeń, czyli operacji lotniczej III Most.
Przy okazji Sławomir Kordaczuk zaprosił uczestników konferencji do odwiedzania Muzeum Regionalnego w Siedlcach wraz z oddziałami oraz zapoznania się z największą w Polsce kolekcją części rakiet V2. Ten zbiór przechowywany jest w siedleckim muzeum. Warto także wspomnieć, że okolice Zabawy obfitują w wiele śladów chlubnej przeszłości Polski. Na przykład w sąsiednich Biskupicach Radłowskich wzniesiono pomnik w miejscu walk o przeprawę przez most na Dunajcu w dniach 7-8.09.1939 r. Bohaterskimi dowódcami wojsk polskich w tym wydarzeniu byli m.in. gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz i gen. Józef Kustroń. Natomiast sama wieś obchodziła w 1991 r. 600. rocznicę istnienia.

  

 

 


Archiwum rozmaitości 2014-2018
Archiwum rozmaitości 2011-2014


 

« powrót   drukuj


Współpraca
  •  
  •  
  •  
  •  
Designed by INF-MEDIA © 2021 Muzeum Regionalne w Siedlcach All rights reserved.

Polityka Cookies | Polityka Prywatności
Liczba wejść: 1057910, dziś: 17