wybierz język polskaenglish

 
Rozmaitości


SZABLE SĄSIADÓW W NASZYM WOJSKU

Wyjątkowo cennymi w polskiej literaturze o broni białej są książki duetu autorskiego Tadeusza Bilnika i Tadeusza Gaponika: Kawaleryjskie szaszki radzieckie w Wojsku Polskim (Katowice 2011, 2015), Szaszki rosyjskie w Wojsku Polskim (Katowice 2012) i Szable rosyjskie w Wojsku Polskim (Katowice 2016). Partnerem ostatniej z wymienionych pozycji było Muzeum Regionalne w Siedlcach, które użyczyło do ilustracji archiwalnych zdjęć ze swych bogatych zasobów.
Książka ta spełnia wszelkie oczekiwania nie tylko muzealników, ale i kolekcjonerów. Pomaga właściwie rozpoznać i opisać poszczególne egzemplarze i wzory broni z wszelkimi możliwymi szczegółami. Cechuje ją ogrom bardzo szczegółowego materiału ilustracyjnego w postaci reprodukcji pocztówek, zdjęć z epoki i współczesnych w skali makro elementów składowych szabel i pałaszy. Znajdziemy w niej m.in. cechy fabryczne i daty produkcji, cechy odbiorów, zdobienia głowni i innych elementów broni (jelce, kapturki rękojeści) nie tylko egzemplarzy bojowych, ale także nagrodowych (kawalerów orderów, za Współzawodnictwo Sportowe). Jest to prawdziwa gratka dla pracowników muzeów i prywatnych właścicieli białej broni.
Przy okazji wydawnictwo spełnia rolę podręcznika skróconej historii Wojska Polskiego i armii rosyjskiej. Czytelny i wygodny jest układ chronologiczny stosowania w wojsku broni poszczególnych wzorów. W pełnym kolorze obejmuje również umundurowanie polowe i galowe obu armii, uzbrojenie i oporządzenie oraz najważniejszą symbolikę, czyli godła wojskowe i odznaki pamiątkowe. Dociekliwi odnajdą też szczegóły temblaków, rapci i klamer pasów wojskowych.
Panowie T. Bilnik i T. Gaponik przygotowują do wydania następny tom Szable Wojska Polskiego 1914-1939. Muzeum Regionalne w Siedlcach deklaruje udział także w tym projekcie. W naszych zbiorach mamy szable sławnych oficerów Wojska Polskiego i wiele ciekawych zdjęć żołnierzy chętnie fotografujących się niegdyś z białą bronią.

Sławomir Kordaczuk

WYSTAWA PLENEROWA „SIEDLCZANIE. OFIARY ZBRONI KATYŃSKIEJ”

W 2016 r. mija 76. rocznica zbrodni katyńskiej. W związku z tym Muzeum Regionalne w Siedlcach wspólnie ze Stowarzyszeniem Siedlecka Rodzina Katyńska i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach zorganizowało wystawę plenerową „Siedlczanie. Ofiary Zbrodni Katyńskiej”.
Katyń – słowo klucz dotyczące nie tylko tego, co stało się z polskimi jeńcami z Kozielska w lesie katyńskim w 1940 r. Odnosi się również do tragicznego losu polskich oficerów ze Starobielska, spoczywających w VI strefie leśno-parkowej w pobliżu Piatichatek w Charkowie oraz polskich policjantów, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, urzędników administracji i sądownictwa oraz funkcjonariuszy więziennictwa z obozu w Ostaszkowie, których ciała są pochowane w Miednoje. Dotyczy także tych, którzy leżą w Bykowni, Kuropatach i innych nieznanych jeszcze miejscach byłego ZSRR.
Na wystawie są prezentowane fotografie i dokumenty dotyczące tamtych wydarzeń. Ekspozycja podkreśla ważne momenty tej historii, od genezy, przez samą zbrodnię i kłamstwo aż po obecne perturbacje. Znajdują się tu również motywy siedleckie, jak ściana pamięci ukazująca fotografie osób związanych z naszym miastem, które straciły życie w wyniku rozkazu z 5 marca 1940 r. Warto zwrócić uwagę na „karty z albumu” wykonane przez uczniów ZSP nr 3 w Siedlcach. Każda z nich dotyczy jednej postaci – ofiary Zbrodni Katyńskiej i ukazuje jej życie oraz śmierć.
Ekspozycja jest usytuowana na Skwerze Kościuszki w Siedlcach. Została uroczyście otwarta 13 kwietnia 2016 r. i będzie trwała do 30 maja 2016 r.

 


Wyróżnienie dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach w IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba
Szanowni Państwo!
W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się 30 września 2015 r. uroczystość rozstrzygnięcia IX edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Nagrody i wyróżnienia wręczyli laureatom: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i prezes Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich Halina Czubaszek.
W kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”, wyróżnienie otrzymało Muzeum regionalne w Siedlcach za wystawę zorganizowaną w 2014 r. „Podlaskie ślady broni V-1 i V-2. Tak się zaczęła droga w Kosmos”. Prezentowano na niej wyłącznie część własnej kolekcji, która w tej dziedzinie jest największa w Polsce. Partnerami w zorganizowaniu wystawy byli: Nadleśnictwo Tuszyma, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Wyróżnienie odebrali: dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz oraz zastępca dyrektora i jednocześnie autor wystawy, Sławomir Kordaczuk.

Fragment wyróżnionej wystawy.
Fot. S. Kordaczuk.
Wśród laureatów stoją z prawej strony dyrektorzy Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Fot. A. Witas.
Giełda staroci po raz pierwszy

W niedzielę 12 lipca odbyła się przed ratuszem „pod Jackiem” 1 Giełda staroci i rzeczy potrzebnych komuś innemu. Organizatorami byli: Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Siedlecki Klub Kolekcjonerów, działający przy Oddziale „Podlasie” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Wystawcami byli głównie członkowie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Przybyli również goście z Warszawy, Gołaszyna, Łukowa i Chełma (Krzysztof Kołtun, właściciel Antykwariatu Kresowego). Na stolikach dominowała numizmatyka, falerystyka, filokartystyka, przedmioty wykonane z mosiądzu, literatura regionalna i biżuteria (nie tylko dla kobiet!).
Druga giełda w tym samym miejscu została zaplanowana na niedzielę 9 sierpnia w godz. 11.00-15.00. Jednak bywalcy twierdzą, że warto być już po godz. 10.00, czyli tuż po otwarciu muzeum. Część uczestników już umówiła się na konkretne tematy za miesiąc. W przyszłości zamierzamy kontynuować tę formę prezentacji zbiorów w miesiące wakacyjne przyszłego 2016 roku.

Sławomir Kordaczuk

   
   
   

 


WYSTAWA O LEGIONACH POLSKICH W ŁOMAZACH

Podczas IV sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), 30 stycznia, uchwalono rok 2015 Rokiem Legionów Polskich w Powiecie Bialskim, w celu upamiętnienia 100. rocznicy przemarszu Legionów przez Podlasie. Jedną z inicjatyw podjętych w powiecie było otwarcie 28 kwietnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach wystawy U progu wolności. Legiony Polskie 1914-1916, udostępnionej przez Muzeum Regionalne w Siedlcach. Wystawa została przygotowana z prywatnych zbiorów siedleckiego zbieracza i miłośnika militariów polskich, dra Wiesława Słupczyńskiego, emerytowanego pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 Wystawę otwiera Sławomir Kordaczuk. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej:
wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, starosta bialski Tadeusz Łazowski,
dyr. Zespołu Szkół Anna Filipiuk, dyr. Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz.
Fot. P. Grabowski.

Sławomir Kordaczuk prezentuje historię regionu. W tle wystawa.
Fot. P. Grabowski. 


 

Obok nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół w Łomazach w wernisażu uczestniczyli goście z Siedlec: dyr. Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz, zastępca dyr. i jednocześnie prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów Sławomir Kordaczuk oraz członkowie Klubu. Siedleccy hobbiści przygotowali młodzieży z Łomaz stoiska, na których można było zapoznać się z ich pasjami. Tadeusz Bohatyrewicz pokazał swoje zbiory związane z falerystyką strażacką i numizmatyką antyczną oraz orientalną. Duże zainteresowanie wzbudził także jego zbiór zapalniczek. Piotr Grabowski (prezes Oddziału Siedlce Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego) przywiózł kolekcję banknotów polskich z nadrukami o tematyce papieskiej (Jan Paweł II) i pieniędzy papierowych państw powstałych po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Kolekcję kart płatniczych (bankomatowych, kredytowych, stałego klienta itd.) zaprezentował Janusz Jasienowski. Natomiast Grzegorz Rostek, jako najstarszy z obecnych, był świadkiem wydarzeń z lat II wojny światowej.

Pokazy kolekcjonerskie. Od prawej stoją: dyr. GOK Ryszard Bielecki,
dyr. Zespołu Szkół Anna Filipiuk, Tadeusz Bohatyrewicz, Piotr Grabowski (przy oknie),
Grzegorz Rostek i Zbigniew Jasienowski (w głębi).
Fot. S. Kordaczuk. 

Kolekcję kart płatniczych prezentuje Zbigniew Jasienowski, z lewej pochylony.
Fot. S. Kordaczuk. Gospodarzami uroczystości byli: starosta bialski Tadeusz Łazowski, wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Bielecki, dyr. Zespołu Szkół Anna Filipiuk i dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej Agata Chwalewska.
Podczas wernisażu Sławomir Kordaczuk przedstawił zgromadzonym osobom pokaz multimedialny Ciekawostki z pracy historyka regionalisty, adresowany głównie do młodzieży. Ujął w nim m.in. historyczne obiekty w powiecie bialskim, historię Legionów Polskich i sylwetkę właściciela kolekcji negatywów, z których przygotowano otwieraną tego dnia wystawę. Później odbyła się prezentacja zbiorów siedleckich kolekcjonerów.

 W głębi z prawej (pochylony) wyjaśnia szczegóły budowy zapalniczek Tadeusz Bohatyrewicz.
Fot. S. Kordaczuk.

W Muzeum Wsi w Studziance
stoją od lewej: Sławomir Kordaczuk, Andrzej Matuszewicz i Tadeusz Bohatyrewicz.
Fot. P. Grabowski. 

Po uroczystości, dzięki pomocy i uprzejmości Cezarego Nowogrodzkiego, znającego szczegółowo dzieje powiatu, nastąpiło zwiedzanie najbliższych atrakcji historycznych i turystycznych.
W Studziance grupa pasjonatów odwiedziła m. in. mizar (cmentarz Tatarów podlaskich) oraz zapoznała się ze zbiorami prywatnego Muzeum Wsi. Następnie udała się do zabytkowego młyna w Rossoszy i zespołu dworskiego w Szenejkach.

Wystawa będzie prezentowana w Łomazach do 30 maja 2015 roku.

Sławomir Kordaczuk
Prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

 

 

WYSTAWY W KORCZEWIE

W piątek, 17 kwietnia 2015 roku, na zaproszenie hrabiny Beaty Harris odbyło się otwarcie dwóch wystaw Muzeum Regionalnego w Siedlcach, czynnych do 31 października br. w Pałacu Korczew. Autorem obu wystaw jest wicedyrektor muzeum, Sławomir Kordaczuk, który podczas wernisażu przedstawił pokaz multimedialny, wprowadzający w tematykę ekspozycji, zakończony apelem do uczestników o ratowanie nie tylko zabytków ilustrujących bogatą historię naszego regionu, ale i utrwalanie w formie fotografii dynamicznie zmieniającego się pejzażu kulturowego.
Wśród gości wernisażu byli m.in.: mec. Ewa Romanowska, dyr. Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Andrzej Silny, wójt gminy Korczew Sławomir Wasilczuk oraz dyr. Zarządu Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego z Rydzyny Maciej Ostrowski z małżonką Elżbietą.
Wystawę fotograficzną Szlacheckie siedziby. Dwory i pałace wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny zaprezentowano w służącej podobnym celom od wielu lat Sali Różowej. Obszar sfotografowanych obiektów wskazany jest w tytule wystawy. Dzięki niej można się zapoznać z historią oraz stanem obecnym dworów i pałaców wzniesionych głównie w XIX wieku. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć pałacu w Korczewie, miejsca najbardziej nasyconego historią w pow. siedleckim. Dzieje tych dóbr sięgają 1401 roku, gdy dobra te zostały nadane rycerzowi Pretorowi. Inny rycerz o imieniu Grot otrzymał majątek ziemski w tamtych czasach w pobliskiej miejscowości – w Tokarach nad Toczną. Dziś w tym miejscu stoi dwór, będący siedzibą dawnych właścicieli także Duplewic i Łysowa, rozsławionego przez Stefana Żeromskiego.
Duplewice to obecnie sąsiadująca z Korczewem wieś Dąbrowa, w której centrum odrestaurowano dwór z przeznaczeniem na Muzeum Ziemiaństwa, jako oddział właściciela wystawy. Obiekt ów z okresu jego przebudowy przedstawiony jest na fotografiach wielkoformatowych. Zwiedzający region i wystawę zaskoczeni są zakresem prac przywracających proporcje i urok dawnej siedziby ziemiańskiej o nazwie Natolin. Jej nazwa pochodzi od imienia córki właścicieli majątku, obiektu miłosnych uniesień wspomnianego wyżej pisarza.
Podobnie interesujące historie można przypomnieć o każdym innym zabytkowym obiekcie. Autor wystawy zaprasza do obejrzenia ich również w terenie, gdyż coraz więcej spośród nich odbudowuje się i przywraca kulturze narodowej. Przykładami osób mających znaczące osiągnięcia we wspomnianej dziedzinie oraz wzbudzających szacunek i podziw są m.in.: Beata Harris (Korczew), Małgorzata i Krzysztof Borkowscy (Mościbrody), Małgorzata i Waldemar Gujscy (Gałki), Ewa i Jan Romanowscy (Niwiski), Monika Gawrylak (Rudno), Maurycy Zając (Patrykozy). Natomiast wyjątkowym zjawiskiem jest w tej grupie postawa Iwony i Dariusza Sutkowskich. Prowadząc tylko jeden supermarket, odbudowali aż trzy zabytkowe siedziby ziemiańskie! Nietrudno sobie wyobrazić, jakim mocarstwem nie tylko turystycznym mogłaby stać się Polska, gdyby właściciele sieci supermarketów odpowiednio inwestowali w odbudowę i ochronę zabytków kulturowych.

   
 Wystawa o szlacheckich siedzibach. Najwyżej fotografia z Dąbrowy. Ewa Romanowska i Beata Harris (z prawej). W tle fotografie z Korczewa. 


Drugą wystawę zatytułowaną Podlaskie ślady broni V-1 i V-2. Tak się zaczęła droga w Kosmos zmontowano w sali z pozoru nieprzygotowanej do pokazów kulturowych, w tym ekspozycyjnych. Jednak jej ściany z surowej cegły i sufit z drutami pozostałymi po konstrukcji stropu spotęgowały nastrój przypominający trudne lata wojenne. Na podłodze wyklejono taśmą zarys rakiety V-2 w skali 1:1, dającej wyobrażenie naturalnej wielkości broni. Prawdę mówiąc, zabrakło podłogi o długości 14 metrów, bowiem takiej wysokości była ta pierwsza w historii ludzkości rakieta balistyczna, pozostałą więc część umieszczono na ścianie.
Historię rozwoju niemieckiej broni rakietowej i okres prób na ziemiach polskich, w tym na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, Autor wystawy przedstawił na mapach, planach i własnych fotografiach. Natomiast w gablotach wyeksponowano oryginalne części rakiet V-2 pozyskane z miejsc wybuchów.
Pierwsza próbna rakieta wybuchła na Podlasiu 20 kwietnia 1944 roku w Ogrodnikach, na południu pow. siemiatyckiego. Wręg konstrukcyjny z tej detonacji daje wyobrażenie o średnicy broni.
Inne wybuchy następowały m.in. w Korczewie i pobliskim Drażniewie oraz na kolonii Podraczynie sąsiedniej wsi Dąbrowa. Nie tylko miejsce, ale data i godzina tego wybuchu są znane. W wernisażu wziął udział Eugeniusz Maliszewski – to na jego polu nastąpił wspomniany wybuch, a przechowane od czasu wojny szczątki rolnik przekazał do zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Rewelacją nie tylko w skali krajowej jest zestaw przedmiotów przeznaczonych do użytku pokojowego, codziennego, np. w kuchni, wykonanych z materiałów pozyskanych ze szczątków wybuchających próbnych rakiet. Wśród nich jest też gong przeciwpożarowy zrobiony z butli bomby V-1, jaka detonowała na gruntach wsi Jadwisin w pow. sokołowskim.
Eksponowane zabytki stanowią część najbogatszej w Polsce kolekcji elementów rakiet V-2. Za stworzenie tego zbioru w Muzeum Regionalnym w Siedlcach Autor wystawy otrzymał kilka lat temu najwyższy laur kolekcjonerski w kraju, jakim jest Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Od prawej stoją: wójt S. Wasilczuk, dyr. A. Silny, prezes M. Ostrowski, E. Ostrowska.
W centrum zdjęcia umieszczony na schemacie rakiety V-2 wręg konstrukcyjny
z wybuchu w Ogrodnikach.

Eugeniusz Maliszewski obok gabloty z częściami pozyskanymi z wybuchu na jego polu.Sławomir Kordaczuk
Prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego


Autor fotografii: Sławomir Kordaczuk
 


Archiwum rozmaitości (2014-2011)


 

« powrót   drukuj


Współpraca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Designed by INF-MEDIA © 2017 Muzeum Regionalne w Siedlcach All rights reserved.

Polityka Cookies
Liczba wejść: 572717, dziś: 59