wybierz język polskaenglish

 
Archiwum rozmaitości (2018-2014)

 
WYRÓŻNIENIE DLA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACHMuzeum Regionalne w Siedlcach zostało uhonorowane wyróżnieniem przyznanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za zaangażowanie w organizację 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

W 2018 był rokiem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle ważny jubileusz był również motywem przewodnim tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która w dniach 8-9 i 15-16 września 2018 r. odbyła się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 zorganizowało dwa wydarzenia przygotowane wspólnie z Siedleckim Klubem Kolekcjonerów i Oddziałem „Podlasie” PTTK w Siedlcach. Były to: pokaz prywatnej kolekcji Włodzimierza Soszyńskiego o tematyce niepodległościowej oraz wycieczka krajoznawcza szlakiem niepodległościowym wschodniej części województwa mazowieckiego. W programie wycieczki znalazły się m.in.: Mordy (pomnik w centrum), Zawady-Majówka (kopiec Józefa Piłsudskiego), Łosice (pomnik), Duże Horoszki (odbudowany pomnik po zniszczeniu przez władzę ludową), Stara Kornica (pomnik), Konstantynów (pomnik postawiony z okazji przemarszu I Brygady Legionów), Serpelice (pomnik 10-lecia odzyskania niepodległości), Stare Mierzwice (mogiły poległych żołnierzy polskich na przełomie lipca i sierpnia 1920 r.), Dąbrowa (Muzeum Ziemiaństwa Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, zwiedzanie, informacja o wkładzie ziemian regionu w odzyskanie przez Polskę niepodległości).


 

SIEDLECKI AKCENT W DUBICZACH CERKIEWNYCH

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty” zorganizowało 17 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiczach Cerkiewnych (woj. podlaskie) uroczystość podsumowującą projekt „W służbie II Rzeczypospolitej”. Na zaproszenie Joanny Sapieżyńskiej z Zarządu stowarzyszenia w uroczystości wziął udział Sławomir Kordaczuk, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Przedstawił dwa pokazy multimedialne o tematyce historycznej, odnoszącej się do regionu. Pierwszy z nich, „Historia 22 Pułku Piechoty”, dotyczył m.in. służby w siedleckiej jednostce wojskowej mieszkańców powiatu hajnowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym (głównie w 8 kompanii) oraz ich udziału w wydarzeniach wojennych lat 1918-1921. Zainteresowanie publiczności wzbudził również drugi temat, „Podlaskie ślady broni V”. Wszak wiele egzemplarzy testowanych na Podlasiu wiosną 1944 r. niemieckich rakiet V-2 detonowało na południowym obszarze woj. podlaskiego.
W części naukowej wystąpił również dr Jan Jerzy Milewski z referatem „Sytuacja geopolityczna w rejonie Puszczy Białowieskiej 1918-1922”, a Joanna Sapieżyńska przybliżyła słuchaczom m.in. prawne szczegóły „Służby w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym”. Natomiast artystycznie wzbogaciła wydarzenie młodzieżowa Grupa Teatralna „MDM” spektaklem „Rekruty” i żeński zespół wokalny z repertuarem pieśni rekruckich w języku polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim.

    

 

NAGRODA ZŁOTEGO JACKA 2018

Nagroda Złotego Jacka za rok 2018 została przyznana 11 października br. jednogłośnym werdyktem Kapituły, reprezentującej: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” i Muzeum Regionalne w Siedlcach Z okazji 25 lat istnienia STN wyjątkowo przyznano po dwie nagrody w każdej z trzech kategorii.

Za osiągnięcia naukowe: Prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż (polonistyka), Dr hab. Józef Piłatowicz (historia)
Za działalność popularyzatorską: Dr Sławomir Kindziuk (sport), Mgr Karol Sieńkowski (matematyka)
Za osiągnięcia artystyczne: Mgr Iwona Orzełowska (choreografia), Mgr Joanna Woszczyńska (choreografia)

Uroczystość wręczania statuetek, dyplomów i kwiatów w piątek, 19 października 2018 roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, poprzedziły gratulacje i podziękowania Kapituły Nagrody Złotego Jacka, złożone dr. Ryszardowi Kowalskiemu – pomysłodawcy i głównemu organizatorowi Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, członkowi Kapituły Medalu Polskiej Niezapominajki, członkowi Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.

W ramach obchodów ćwierćwiecza STN, podczas XX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, odbyła się również sesja naukowa: Jubileuszowo „Ćwierć wieku działalności Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (1993-2018)".
16.00 – 16.30   Czy naukowcy śpiewają? 20 lat Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach – dr Ryszard Kowalski.
16.30 – 16.50   Kogo można zapytać po prawie 80 latach od wybuchu II wojny światowej? Relacje uczestników wydarzeń wojennych w warsztacie historyka regionalisty – mgr Sławomir Kordaczuk.
16.50 – 17.10   Z osobistej perspektywy. 50 lat po maturze w Polsce Niepodległej – dr Piotr Strzałkowski.
17.10 – 17.30   Zapomniani siedleccy sportowcy: 1918 – 2018 – dr Sławomir Kindziuk.
17.30 – 17.50   „Pamiętajcie o ogrodach…”. W 30. rocznicę pożegnania Jonasza Kofty – dr hab. Violetta Machnicka.


KONGRES REGIONALISTÓW

W Akademii Rycerskiej i na Zamku Piastowskim w Legnicy odbył się w dniach 23-25 IX 2018 r. XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych z programem wiodącym Polski ruch regionalny w stulecie odzyskania niepodległości.

W kongresie uczestniczył Sławomir Kordaczuk, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach na zaproszenie Bożeny Konikowskiej, przewodniczącej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej i prof. Stefana Bednarka, prezesa Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Przedstawił w dniu obrad temat Archiwum historii mówionej w warsztacie regionalisty. Podzielił się z uczestnikami kongresu swymi doświadczeniami w tworzeniu od ponad 22 lat archiwum mówionego, nagrywania głównie weteranów wojennych pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Efektem części przeprowadzonych wywiadów było m.in. zorganizowanie sześciu wystaw w Muzeum Regionalnych w Siedlcach i jednocześnie wydanie książek z 600 biogramami bohaterów regionu: Cegiełki historii Polski. Opowieści wojenne z Podlasia i Mazowsza, Siedlce 2005; 100 spotkań z historią. Chłopcy tamtych dni, Siedlce 1997; 100 spotkań z historią. Chłopcy tamtych dni: Część druga, Siedlce 1998; 100 spotkań z historią. Dziewczyny tamtych dni, Siedlce 2000; 100 spotkań z historią. Za drutami Europy, Siedlce 2001; 100 spotkań z historią. Żołnierze Września, Siedlce 1999.


 

ATRAKCJE MAZOWIECKO-PODLASKIE. SZLAKIEM NADBUŻAŃSKIM
O Miejscach Pamięci Narodowej, zabytkach i bogactwie przyrody w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa: „Niepodległa dla Wszystkich"

W roku 2018 Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem Niepodległa dla Wszystkich przypadły na pierwszy i drugi weekend wyjątkowo pogodnego, wypełnionego słońcem kończącego się lata. Z tej okazji 16 września Muzeum Regionalne w Siedlcach zorganizowało wycieczkę szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, związanych z rokiem 1918.

Trasa wycieczkowa objęła trzy powiaty (siedlecki, łosicki, bialski), znajdujące się na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego. Głównym organizatorem, pilotem i jednocześnie licencjonowanym przewodnikiem PTTK był mgr Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum, wytrawny znawca regionu, autor wielu publikacji poświęconych Polsce wschodniej – jej historii i teraźniejszości. W zwiedzaniu uczestniczyły osoby współpracujące z Muzeum, członkowie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów oraz Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, przede wszystkim zaś miłośnicy aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.


Podstawowe punkty ekskursji objęły następujące miejscowości i obiekty:

Siedlce – wyjazd sprzed Muzeum punktualnie o 8.00.
Mordy – pomniki i miasto (przejazdem).
Zawady-Majówka – zapalenie zniczy na kopcu usypanym w 1936 roku na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego.
Łosice – zwiedzanie prywatnego Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego; pomniki i miasto (przejazdem).
Chotycze – prelekcja przewodnika przy pomniku w miejscu rozstrzelania przez Niemców 24 osób 1 lipca 1944 roku w odwecie za przegraną bitwę pod Jeziorami z Oddziałem Partyzanckim „Zenona” 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej; w tle ponad 300-metrowy nadajnik radiowo-telewizyjny, obsługujący m. in. Siedlce, Białą Podlaską, Łuków.
Stara Kornica – pomnik ufundowany przez środowisko nauczycieli w roku 1925, dla upamiętnienia roku 1918; ciekawostka: najdłuższa miejscowość w regionie (7 km).
Konstantynów – nasyp Bialskiej Kolejki Dojazdowej, zabytkowe budynki (przejazdem); pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.
Janów Podlaski – zamek biskupów łuckich (obecnie firma Zamek Biskupi); Bazylika Mniejsza Świętej Trójcy (tu przewodnik: Leszek Zdanowski) wraz z odnowioną kryptą (podziemną komorą grobową) i trumnami ostatnich sześciu biskupów łuckich; kościół św. Jana Chrzciciela; mogiły poległych żołnierzy polskich w roku 1920; „Świątynia dumania”, czyli grota Adama Naruszewicza z 1796 roku; park z okazałymi, starymi drzewami i wytworami sztuki nowoczesnej.
Bubel-Łukowiska – prace w ramach Siódmego Festiwalu Land Art („sztuka ziemi”) nt. „Droga”.
Stary Bubel – swoiste malunki i rysunki na ścianach budynków gospodarczych (przejazdem).
Gnojno – tablica pamiątkowa Wacława Kowalskiego na budynku szkoły (przeniesionym do ośrodka Stanica), do której uczęszczał aktor; punkt widokowy z panoramą na Bug.
Serpelice – najciekawsze miejsca, wspomnienie o związku miejscowości z aktorem Jerzym Zelnikiem (przejazdem).
Terlików – kamień upamiętniający 100. rocznicę urodzin Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” (przejazdem).
Korczew – pałac oglądany z zewnątrz, w dniu uroczystości otwarcia po kompleksowym remoncie.
Dąbrowa – zwiedzanie ekspozycji stałej w budynku Muzeum Ziemiaństwa (oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach), połączone z ogniskiem finalizującym niedzielną eskapadę.
Siedlce – dotarcie wycieczkowiczów do punktu wyjazdu o godzinie 20.00.

 

Violetta Machnicka, Danuta Michalec

    Fot. Violetta Machnicka i Sławomir Kordaczuk

 
 

MEDAL STULECIA

Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiło Medal za Zasługi dla Fotografii Polskiej (1918 – 2018), z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w sobotę 25 sierpnia 2018 r. w pałacu Rembielińskiego w Warszawie. Wśród odznaczonych był zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk. Medal otrzymał z rąk prezesa Fotoklubu RP i Fundacji „Fotografia dla Przyszłości” Mieczysława Cybulskiego oraz członka Zarządu Fotoklubu RP Małgorzaty Dołowskiej. Przy ocenie wniosków kapituła wzięła pod uwagę przede wszystkim zasługi odznaczonego na polu dokumentacji przeżyć i wizerunków weteranów wojennych regionu, czyli głównie pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach zrealizował sześć wystaw i wydawnictw prezentujących 600 osób ważnych dla historii Siedlec i okolic. Na zdjęciu stoi obok odznaczonych tego dnia Orderem Legii Słowian Stana Borysa i Mariana Sołobodowskiego oraz jego żony Marii Kujcys-Sołobodowskiej.

 
   „GOŚCIE ZE SMAKIEM”

W dniach 9–10 sierpnia 2018 r. odbył się studyjny wyjazd Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze zorganizowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Mazowiecki przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego posiada uprawnienia do nadawania produktom znak „Jakość Tradycja”. Jest to system wyróżniający produkty żywnościowe wysokiej jakości, w tym tradycyjne, które charakteryzują się szczególną jakością, reputacją lub mają inne cechy pozwalające odróżnić je od pozostałych należących do tej samej kategorii.
 

Uczestnicy wyjazdu zwiedzający stałą ekspozycję
Muzum Regionalnego w Siedlcach
"Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza".

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki
w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie
- Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 

Wśród członków wyjazdu znajdowały się osoby między innymi z Szydłowca, Radomia, Łodzi, Siedlec i okolic. Uczestnicy wycieczki odwiedzili między innymi Zakład Przetwórstwa Ekologicznego Mleka Koziego w Cegłowie, miejscowość Jeruzal (Wilkowyje z serialu „Ranczo”), restaurację „Zaścianek Polski” w Siedlcach, gospodarstwo agroturystyczne państwa Zawistowskich w Sarnakach, Dwór Mościbrody, Piekarnię Ratuszowa Radzikowscy w Siedlcach, OSM Siedlce, gospodarstwo Eko na Szerokim w Wyłazach i Gościniec Goździejewski w Kątach Goździejewskich Drugich. W każdym z tych miejsc odbywała się prezentacja produktów połączona z ich degustacją. Poza gospodarstwami zajmującymi się wytwarzaniem produktów ekologicznych w bogatym planie wyjazdu znalazły się również dwie placówki muzealne – Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz jego oddział – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Historię obu muzeów oraz ich bogate zbiory przedstawił gościom Sławomir Kordaczuk- zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach oraz Anna Leśniczuk (MZD) i Katarzyna Roguska (MRS). Wyjazd miał na celu wymianę dobrych praktyk, m.in. związanych z procesem produkcji produktów tradycyjnych, tworzenie więzi współpracy między członkami Sieci, a także wypracowanie strategii działań promocyjnych Oddziału.

Katarzyna Roguska
 

 

 

NAGRODA DLA ZASTĘPCY DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH
SŁAWOMIRA KORDACZUKA ZA „LEKCJE O MAZOWSZU”

W poniedziałek 18 VI 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom II edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”, zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tematem tej edycji był „Rok dla Niepodległej”. Po raz drugi w konkursie laureatem został zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk. Uzyskał pierwszą nagrodę w kategorii wiekowej 10-14 lat za scenariusz pt. „I Ty możesz zostać marszałkiem! O Józefie Piłsudskim w teatrze cieni.” Scenariusz będzie realizowany w Muzeum Regionalnym w Siedlcach 4 listopada br. (niedziela), w cyklu uroczystości „Dni Niepodległej”. Warsztaty dla dzieci i młodzieży poprowadzi Krzysztof Zemło z Supraśla, który rok wcześniej przygotował podobne zajęcia w Teatrze Lalki i Ludzie podczas Nocy Muzeów.

                  Zdjęcie Laureatów tegorocznej edycji konkursu, Fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

PRZYPOMNIENIE O ADOLFIE GANIEWSKIM (GANCWOLU)

W dniu 19 kwietnia 2018 r. uczczono w niezwykły sposób 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Przy ul. Waliców 25 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Baptystycznego Klubu Filmowego BAPKaeF

Głównym tematem była prezentacja biografii siedleckiego fotografa Adolfa Ganiewskiego (Gancwola), który został osadzony w getcie w Siedlcach i przebywał pewien czas również w getcie warszawskim. Następnie został zgładzony 25 sierpnia 1942 r. w obozie zagłady Treblinka II. Następnego dnia w tym samym miejscu zginęła jego żona.
Spotkanie rozpoczęto projekcją filmu „Gancwol fotograf” reżyserii Mariusza Malca. Film powstał 25 lat temu. To także jubileusz i powód do przypomnienia tej nietuzinkowej postaci. Po prezentacji filmu wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach i autor albumu „Siedlecki fotograf. Adolf Ganiewski (Gancwol) 1870-1942” przedstawił projekcję multimedialną „Adolf Ganiewski (Gancwol). Biografia, twórczość, pamięć”. Zawarł w niej nowe wiadomości, jakie nie były jeszcze znane w czasie przygotowywania filmu ćwierć wieku temu o bohaterze wieczoru. Następnie po dyskusji i pytaniach kierowanych do obu autorów, zaprosił uczestników spotkania do przyjazdu do Siedlec i zwiedzenia Muzeum Regionalnego w Siedlcach i jego oddziałów. Wyjazd chętnych z Warszawy może być połączony ze zwiedzeniem nie tylko Muzeum Diecezjalnego eksponującego obraz El Greca „Ekstaza św. Franciszka”, ale i zapoznaniem się z historią, i atrakcjami turystycznymi regionu.


 

150. URODZINY MARSZAŁKA

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach odbyła się 5 XII 2017 r. uroczystość Urodziny Marszałka w siedleckim „Ekonomiku”, zrealizowana w ramach projektu edukacyjnego „100 lat niepodległej Polski”.

Partnerem projektu było Muzeum Regionalne w Siedlcach. Wicedyrektor tej placówki Sławomir Kordaczuk przedstawił uczestnikom uroczystości prezentację multimedialną „Marszałek Polski Józef Piłsudski w Siedlcach i o Siedlcach”. Przypomniał o udokumentowanych wizytach w naszym mieście tytułowej postaci, m.in. o Jego podróżach przez Siedlce na front wojny polsko-ukraińskiej w 1919 r. i polsko-bolszewickiej w 1920 r., udekorowaniu chorągwi 22 Pułku Piechoty Orderem Wojennym Virtuti Militari za walkę żołnierzy z Podlasia na pińskich błotach i wręczeniu sztandaru temu pułkowi w Siedlcach 3 XI 1922 r.
Marszałek z wielką atencją wyrażał się o zasługach bojowych mieszkańców Podlasia i Siedlec. Ostatni raz był w naszym mieście w czerwcu 1932 r. Zapewne widział wtedy pomnik Niepodległości, który siedlczanie zaczęli wnosić ku Jego czci 15 X 1930 r., a 11 listopada tego samego roku uroczyście odsłonili. Obecnie ten pomnik w nieco zmienionym kształcie stoi przed budynkiem Urzędu Miasta Siedlce.
Siedlczanie dają wyraz swej pamięci o jednym z twórców Polski Niepodległej w wielu formach. Na przykład Muzeum Regionalne w Siedlcach i Siedlecki Klub Kolekcjonerów wydawały pocztówki przypominające wizyty Marszałka w Siedlcach i wizerunki pomnika Niepodległości. A najnowszą inicjatywą, podjęta przez społeczeństwo siedleckie, było ufundowanie tablicy pamiątkowej na 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, którą odsłonięto na ścianie dawnego Banku Polskiego dwa dni wcześniej.

Sławomir Kordaczuk

   
   


 

UROCZYSTOŚĆ W OSTROŻANACH

Dzięki inicjatywie nauczyciela historii Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach i Gimnazjum Publicznego nr 1 w Siemiatyczach, Mirosława Samosiuka zorganizowano 3 października 2017 r. niecodzienną uroczystość. To wydarzenie stało się początkiem nawiązanej współpracy między Muzeum Regionalnym w Siedlcach a pierwszą z wymienionych szkół.

Zaczęło się od pamiętnej daty 1 września 2017 r. Tego dnia uczeń I klasy Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, Filip Bojarski znalazł z ojcem podczas prac polowych koło Dziadkowic w województwie podlaskim zardzewiały zabytek. Jest to niemiecki pistolet sygnałowy Leuhtpistole 42. Ten model był produkowany przez armię III Rzeszy ze stali od 1942 r. Dokładne dane broni rozpoznali pracownicy muzeum.
Znalazca otrzymał od muzeum pamiątkowy dyplom, w którym podkreślono jego postawę, mogącą być przykładem dla młodego pokolenia, przyczyniającą się do ratowania przedmiotów przeszłości naszego regionu. Oprócz dyplomu wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach wręczył jedno z muzealnych wydawnictw. Jest to książka jego autorstwa pod tytułem Podlaskim szlakiem Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (Siedlce 2007), w której jest m.in. rozdział o Ostrożanach. Następnie przedstawił dla trzech klas szkoły pokaz multimedialny Podlaskie ślady broni V. Tematyką wystąpienia był szerzej nieznany okres prób prowadzonych przez III Rzeszę z bronią V-1 i V-2 na Podlasiu. Autor zwrócił uwagę przede wszystkim na wydarzenia związane z powiatem siemiatyckim, bowiem rakiety V-2 wybuchały wiosną 1944 r. także w najbliższym sąsiedztwie Ostrożan: w Sytkach i Koczerach. A ksiądz Jan Karnicki ps. Miś, kapelan Oddziału Partyzanckiego „Zenona” 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrożanach. Partyzanci tego oddziału wsławili się m.in. udziałem w Akcji V-2 na Podlasiu.


Ofiarodawca, Filip Bojarski podpisuje protokół przekazania zabytku
do zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Stoją od lewej: wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach Przemysław Chraniuk, ofiarodawca Filip Bojarski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk.


Gospodarzami uroczystości byli: dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach Jan Kobus i jego zastępca Przemysław Chraniuk.
W planach na najbliższą przyszłość jest zorganizowanie wycieczki uczniów Zespołu Szkół Rolniczych do Muzeum Regionalnego w Siedlcach i jego oddziałów: Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu i Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Wyjazd będzie połączony nie tylko ze zwiedzaniem placówek muzealnych sąsiedniego województwa, ale i ogniskiem z pieczeniem kiełbasek w parku dworskim. Będą również prowadzone badania nad ustaleniem historii przekazanego zabytku. Pierwszy trop wiedzie do walk frontowych z lata 1944 r., gdy armia niemiecka cofała się przed Armią Czerwoną i Wojskiem Polskim. W tym czasie tereny Podlasia były wyzwalane spod okupacji niemieckiej.

Sławomir Kordaczuk
 

 

DYPLOM UZNANIA DLA ZASTĘPCY DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH

W dniach 25-26 września 2017 r. odbył się w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac Łochów XI Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Pierwszego dnia odbyła się Gala, podczas której wręczono certyfikaty produktów turystycznych, dyplomy i podziękowania. Wśród osób nagrodzonych był również siedlczanin. Sławomir Kordaczuk, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach otrzymał Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za zasługi na rzecz rozwoju turystyki na terenie województwa mazowieckiego oraz aktywny udział w kreowaniu i upowszechnianiu pozytywnego wizerunku naszego regionu.

 


 
 

WYRÓŻNIENIE DLA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH W XI EDYCJI KONKURSU
„MAZOWIECKIE ZDARZENIA MUZEALNE - WIERZBA”

W czwartek 21 września 2017 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XI edycji konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba”.

W kategorii najciekawsze wystawy zorganizowane przez większe muzea, Muzeum Regionalne w Siedlcach otrzymało wyróżnienie za ekspozycję pt. „PARA-BUCH! KOŁA – W RUCH! Wystawa z okazji 150. rocznicy przyjazdu pierwszego pociągu do Siedlec i wybudowania kolei Warszawsko–Terespolskiej”. Siedleckie muzeum reprezentowali: dyrektor Andrzej Matuszewicz, zastępca dyrektora Sławomir Kordaczuk (kurator wystawy) i Mariusz Krasuski (komisarz wystawy).

Wystawa oprócz macierzystej placówki, była dotychczas prezentowana w Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Regionalnym w Łukowie, na Dworcu Kolejowym w Białej Podlaskiej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TŁOKA”. Obecnie można ją oglądać w budynku po dawnej Prochowni w Terespolu.


 
 
 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 r. pod hasłem Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu

Przedsięwzięcia podjęte przez Muzeum Regionalne w Siedlcach i odbywające się w tej instytucji:

10 września (niedziela)
1. Pokaz multimedialny i prezentacja kolekcji Bogusława Mitury
Krajobraz w twórczości malarzy polskich i rosyjskich na zabytkowych pocztówkach
godz. 11.00 (sala audiowizualna muzeum)
Realizacja wspólnie z Siedleckim Klubem Kolekcjonerów Oddział „Podlasie” PTTK w Siedlcach.

Bogusław Mitura jest kolekcjonerem pocztówek m.in. o tematyce siedleckiej, świątecznej, patriotycznej i malarstwa oraz prasy („Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy” i pisma satyryczne). Autor książki Siedlce na dawnej pocztówce i udzielający się w działalności Polskiego Związku Filokartystów.


2. Piesza wycieczka po mieście prowadzona przez historyka sztuki Piotra Ługowskiego Śladami XVIII-wiecznych Siedlec
Program:
godz. 13.00. Zbiórka uczestników przy szatni w siedzibie Muzeum Regionalnego, przy ul. Piłsudskiego 1 (ratusz „pod Jackiem”).
• dzieje Siedlec w skrócie, przedstawienie sylwetek Czartoryskich i Ogińskich oraz ich wkład w urbanistykę miasta na wystawie historycznej w siedzibie muzeum,
• przystanek przy pomniku Tadeusza Kościuszki – historia ratusza „pod Jackiem”, kościoła pw. św. Stanisława i plebanii,
• przejście przed pałac i historia założenia pałacowo – parkowego,
• kaplica grobowa księżnej Aleksandry Ogińskiej – historia obiektu i zwiedzanie wnętrza,
• przystanek przy reliktach bramy – dzwonnicy i historia tego obiektu,
• wejście do kościoła starego – szczegółowa historia świątyni i omówienie architektury oraz dzieł artystycznych we wnętrzu.
Zakończenie wycieczki nastąpiło o godz. 15.00.

Piotr Ługowski, historyk sztuki specjalizujący się w XVIII-wiecznej historii Siedlec. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie, związany jest też z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Współautor Słownika architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku, red. naukowa P. Migasiewicz, H. Osiecka-Samsonowicz, J. Sito, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016 i katalogu Zabytki Sztuki w Polsce: Małopolska, Warszawa 2016. Siedlczanom znany jest także z esejów o XVIII-wiecznych Siedlcach, publikowanych w miesięczniku „Prestiż. Magazyn Lokalny”.GIEŁDA KOLEKCJONERÓW

W niedzielę 9 lipca 2017 r. odbyła się przed ratuszem „pod Jackiem” V Giełda staroci i rzezy potrzebnych komuś innemu. Organizatorami byli: Muzeum Regionalne w Siedlcach i Siedlecki Klub Kolekcjonerów PTTK Oddział „Podlasie”. Podobne giełdy odbywają się cyklicznie w drugą niedzielę obu miesięcy wakacyjnych. Następna planowana jest na 13 sierpnia br.

W piątej uczestniczyli kolekcjonerzy z Siedlec, Łukowa i Siemiatycz. Jednym słowem była kolekcjonerska reprezentacja z trzech sąsiadujących ze sobą województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Swój odrębny namiot miał Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „Unikat”. Koledzy z Ostrołęki są już częstymi gośćmi nie tylko spotkań Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, ale i Jarmarków św. Stanisława.

W ofercie wyraźnie największą ilość widziało się numizmatów i wszelkich tematów odznak, odznaczeń i oznak. Wśród zwracały uwagę odznaczenia dawnego ZSRR i odznaki zasłużonych pracowników różnych dziedzin gospodarki lub działaczy społecznych. W tym roku mniej było przedmiotów, będących celem poszukiwań militarystów. Natomiast pojawiły się inne zauważalne tendencje w budowaniu kolekcji tematycznych: kapsle i nalepki piwne, bilety komunikacyjne, długopisy (także wypisane), zegarki (w tym chodzące), książki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia dawnych Siedlec. Nawet te kolorowe, sprzed kilku lat ukazywały zachodzące dynamicznie zmiany w urbanistyce miasta.

Zapraszamy na giełdy odbywające się przed siedzibą Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Mogą Państwo poznać ludzi z pasją i dołączyć do tego bardzo przyjaznego, otwartego i ciekawego towarzystwa.

Sławomir Kordaczuk
 

 

III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD REGIONALISTÓW

W dniach 8-11 czerwca 2017 roku odbył się kolejny, III Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą. Na zaproszenie dr. Tadeusza Samborskiego Siedlce reprezentował wiceprezes i skarbnik Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie”, a jednocześnie zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk. Organizatorami cyklu spotkań podczas tegorocznego zjazdu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W spotkaniach uczestniczyli liderzy towarzystw regionalnych z terenu całego kraju, ludzie nauki oraz włodarze samorządów z Dolnego Śląska.

Temat główny zjazdu brzmiał: Regionalizm dolnośląski - wspólne dziedzictwo różnych narodowości, wspólna troska i doświadczenia.

Zjazd rozpoczął się od posiedzenia Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP na Zamku Piastowskim w Legnicy. Drugiego dnia regionaliści na zaproszenie miejscowych władz samorządowych gościli w Lubomierzu, Biedrzychowicach i Rybnicy. Następnie wyjechali do Jeleniej Góry. W tamtejszym Muzeum Karkonoskim zaproszeni prelegenci wygłosili referaty dotyczące regionalizmu. Ten dzień zakończył się koncertem w jeleniogórskim kościele garnizonowym Wojska Polskiego. Podczas kolejnego dnia uczestnicy zjazdu byli w Brzegu Dolnym, Starym Dworze (Jodłowy Młyn), Wołowie i Głębowicach, gdzie mogli wymienić swoje poglądy i spostrzeżenia z miejscowymi społecznikami, a także ludźmi zaangażowanymi m. in. w ocalanie przeszłości i pamięci o ludobójstwie ukraińskim oraz zróżnicowaniu narodowościowym regionu. Po powrocie do Legnicy, w nowo odrestaurowanej sali królewskiej Akademii Rycerskiej, wybrani prelegenci zapoznali uczestników zjazdu z zagadnieniami dotyczącymi specyfiki regionalizmu dolnośląskiego. Ostatniego dnia regionaliści z całej Polski uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. W legnickim zamku podsumowano tegoroczny ogólnopolski zjazd. Wszystkim przybyłym regionalistom dr Tadeusz Samborski, przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP osobiście podziękował za aktywność i działanie na rzecz własnych regionów. W czterodniowym III Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą udział wzięło ponad 60 osób z terenu całego kraju.
Sławomir Kordaczuk uczestniczył we wszystkich spotkaniach organizowanych trzeciego dnia. W sobotę 10 czerwca przedstawił pokaz multimedialny Regionalizm w praktyce na przykładzie działalności Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów PTTK Oddział „Podlasie”.


Pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem, gdyż był ilustrowaną informacją nie tylko o wyjątkowym zjawisku w regionie, jakim jest społecznie prowadzony klub. Został potraktowany także jako przewodnik w pigułce o części Polski najbardziej zróżnicowanej pod względem kulturowym, narodowościowym i religijnym. Referent wystąpił w gościnnych murach klasztoru w Głębowicach. Znana mu jest również historia regionu gospodarzy, bowiem publikował już wcześniej m.in. wspomnienia przymusowych robotników z Podlasia, pracujących w czasie II wojny światowej przy produkcji broni chemicznej w tajnym komandzie Dyhernfurth I w Brzegu Dolnym. Zostały wydrukowane w prywatnym piśmie Bogusława Wróbla „Explorator” w Obornikach Śląskich, dostępne są też w Internecie.


Miał okazję także zaprosić organizatorów i gości zjazdu do odwiedzenia Muzeum Regionalnego i jego trzech oddziałów: Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Sławomir Kordaczuk


 

KONKURS NA LEKCJĘ O WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM


W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie odbyła się 21 czerwca 2017 r. uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Lekcje o Mazowszu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Nagrody i wyróżnienia laureatom oraz podziękowania osobom zaangażowanym w organizację konkursu w imieniu organizatorów wręczyli: marszałek Adam Struzik i dyrektor Jarosław Zaroń.
Wśród laureatów znaleźli się także siedlczanie: zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk i nauczyciel historii IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Janusz Wilczyński. Są współautorami scenariusza lekcji w formie wycieczki krajoznawczej

Śladami V-2. Cudowna broń Hitlera na terenie obecnego województwa mazowieckiego w czasie II wojny

Ich praca otrzymała wyróżnienie w kategorii wiekowej 15-18 lat. Punktem wyjścia scenariusza jest największa w Polsce kolekcja części rakiet V-2, przechowywana w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Proponowana lekcja obejmuje m.in. zapoznanie się ze śladami prób przeprowadzonych przez armię III Rzeszy z tajną bronią wiosna 1944 r. na terenie wschodniej Polski i umożliwienie spotkań z żyjącymi jeszcze świadkami tych wydarzeń. Przypomina o jednym z rozdziałów historii II wojny światowej, znanym pod hasłem Sarnaki. W tej miejscowości znajduje się pomnik Armia Krajowa w Operacji V-2 oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2.
Do konkursu zgłoszono 68 prac. Wśród autorów największą grupę stanowili nauczyciele. Pojawiło się jednak kilka prac autorstwa bibliotekarzy, muzealników czy pracownika Orlenu. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Warszawy – 32 i Płocka – 18. Sześć prac nadesłali autorzy z Ostrołęki, 3 z Ciechanowa, a po 2 z Radomia i Siedlec.
Najlepszych 20 scenariuszy znajdzie się w specjalnej publikacji, która trafi do szkół województwa przed nowym rokiem szkolnym. Będą to gotowe wzory do przeprowadzenia lekcji w sposób nowatorski i kształcących w wielu dziedzinach: historii, turystyki, przyrody. Autorzy wyróżnionej pracy z Siedlec zachęcają do przeprowadzenia według ich scenariusza, który gwarantuje obok dobrej zabawy atrakcyjne poznanie tematu i regionu z zakończeniem wycieczki w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddziale Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Tutaj przy ognisku można będzie wysłuchać relacji świadka opisywanych wydarzeń, bowiem jedna z rakiet wybuchła w tej miejscowości w maju 1944 r.
To był pierwszy konkurs na lekcje o Mazowszu. Organizatorzy zapewnili ich kontynuację w następnych latach. To jest dobra i pożyteczna inicjatywa, gdyż wyzwoliła kreatywność u autorów. Gdyby nie możliwość zaprezentowania swoich przemyśleń i zamierzeń na podobnych konkursach, być może wiele podobnych pomysłów nie zostałoby zrealizowanych.

Sławomir Kordaczuk
 

 Fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

 

« powrót   drukuj


Współpraca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Designed by INF-MEDIA © 2019 Muzeum Regionalne w Siedlcach All rights reserved.

Polityka Cookies | Polityka Prywatności
Liczba wejść: 879601, dziś: 212