Grupa mężczyzn w różnym wieku stojących przed budynkiem

„Kolekcja fotografii z obrony Lwowa w latach 1918-1919 ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach”

Koniec I wojny światowej oznaczał dla wielu narodów europejskich szansę na zdobycie suwerenności państwowej. W związku z przemieszaniem się ludności na niektórych terenach zapowiadało to konflikt między wybijającymi się na niepodległość narodowościami.

Kurator wystawy: Kamila Woźnica
Wystawa została przygotowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 r.

Koniec I wojny światowej oznaczał dla wielu narodów europejskich szansę na zdobycie suwerenności państwowej. W związku z przemieszaniem się ludności na niektórych terenach zapowiadało to konflikt między wybijającymi się na niepodległość narodowościami. Jednym z takich obszarów spornych był dawny region Austro-Węgier: wschodnia część Galicji i Lodomerii. Większość miejscowej ludności stanowili Ukraińcy. Oprócz nich mieszkali tam Polacy, Żydzi i Niemcy. Jednak w miastach proporcje były odwrócone. Przewagę mieli w nich Polacy. Duży odsetek stanowili również Żydzi. Przykładem takiego miasta był Lwów. Według spisu ludności z 1910 r. językiem polskim posługiwało się tam 120,5 tys., niemieckim i jidysz – 20 tys. a ukraińskim – 15 tys. mieszkańców.

Na jesieni 1918 r. większość żołnierzy armii Austro-Węgier stacjonujących we Lwowie była narodowości ukraińskiej. Do polskich organizacji niepodległościowych należało jedynie około 700 osób. 1 listopada Ukraińcy zajęli większość budynków publicznych w mieście i ogłosili powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, której stolicą miał zostać Lwów. Ich działania spotkały się ze zdecydowaną polską reakcją. Powstały: Polski Komitet Narodowy i Naczelna Komenda Wojska Polskiego pod dowództwem Czesława Mączyńskiego. Starcia zbrojne zaczęły się spontanicznie. Inicjatywa przechodziła z rąk do rąk. Ostatecznie przewagę zyskali Polacy. 17 listopada podpisano zawieszenie broni. 20 tego miesiąca do miasta weszły wojska odsieczowe pod dowództwem ppłk. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Rozpoczęły się walki, jednak w nocy z 21 na 22 listopada Ukraińcy opuścili Lwów z obawy przed okrążeniem i otoczyli miasto. Rozpoczęło się oblężenie. Działania zbrojne trwały do maja 1919 r. Od początku listopada 1918 r. Lwowa broniły nie tylko regularne polskie oddziały wojskowe, ale również ludność cywilna, w tym młodzież i dzieci. Te ostatnie określono mianem Orląt Lwowskich. Najmłodszy uczestnik walk miał 9 lat, zaś najmłodszy odznaczony orderem Virtuti Militari – 13 lat. Groby obrońców znajdują się na cmentarzu Obrońców Lwowa (Cmentarz Orląt) będącego częścią cmentarza Łyczakowskiego w tym mieście.

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się kilkanaście fotografii z tego etapu walk o niepodległą Polskę, które obecnie prezentujemy. Nie znamy ich historii ani autora.

Grupa mężczyzn w różnym wieku stojących przed budynkiem
Polscy obrońcy Lwowa
Na nasypie żołnierze przy działach armatnich
Artylerzyści polscy na Górze Stracenia. Była ona częścią Wzgórz Janowskich znajdującą się w obszarze administracyjnym Lwowa. W listopadzie 1918 r. toczyły się o te tereny zażarte walki zakończone zwycięstwem oddziału polskiego pod dowództwem por. Romana Abrahama.
Kuchnia polowa na  tle architektury miejskiej

Kuchnia polowa na Górze Stracenia. W głębi, w pobliżu kamienic, groby poległych w czasie walk.
Żołnierze stojący przy budynku na tle zimowej miejskiej zabudowy
Placówka Bema – kwatera polskich obrońców Lwowa w okolicy ul. Bema. Jej dowódcą był Jerzy Schwarzenberg-Czerny.
Grupowe zdjęcie żołnierzy we wnętrzu
Polscy obrońcy Lwowa w zbrojowni.
Żołnierze siedący przy stole. Posiłek
Polscy obrońcy Lwowa przy posiłku.
Grupa żołnierzy przed budynkiem w czasie wolnym
Polscy obrońcy Lwowa w czasie wolnym.
Żołnierz stojący przy samochodzie
Oficer polski w czasie walk o Lwów.
Zdjęcie portretowe młodego żołnierza
Jeden z polskich obrońców Lwowa.
Zdjęcie siedzącej młodej sanitariuszki
Sanitariuszka.
Grupa osób (głównie kobiet) przy kuchni polowej
Kuchnia polowa koło ochronki przy ul. Bema we Lwowie. Fotografia została wykonana podczas zawieszenia broni po trzech tygodniach walk (około 17 XI 1918 r.).
Zniszczone zabudowania miejskie
Zniszczenia wojenne.
Spalona zabudowa miejska (kamienica)
Spalona kamienica.
Pozowane zdjęcie grupowe żołnierze na ulicy
Zawarcie porozumienia polsko-ukraińskiego we Lwowie, 17 XI 1918 r.
Przejazd żołnierzy przez ulice miejskie
Przejazd oddziałów polskich przez Lwów, 20 XI 1918 r. (?).
Skip to content