W gablocie 5 urn popielnicowych

Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza

Archeologiczna część ekspozycji stałej ma za zadanie przybliżenie zwiedzającym najdawniejszej, zazwyczaj nieznanej historii regionu. Prezentuje najwcześniejsze ślady osadnictwa pradziejowego odkrytego w okolicach Siedlec, datowane na schyłek starszej epoki kamienia, tj. na ok. 10-8 tys. lat p.n.e.
Skip to content