widok jacek ratusz

Dotacja celowa

na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy".

W dniu 11 lutego 2021 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy”.

Województwo Mazowieckie dofinansuje w formie dotacji celowej w wysokości 973 000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – projekt nr 137. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 10 grudnia 2021 r.

Szczegóły projektu: https://bom.mazovia.pl/projekt/139.

Dysponentem przyznanej dotacji jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

O realizacji zadania będziemy sukcesywnie informować.

logotypy budżet obywatelski mazowsza i mazowsze serce Polski

Skip to content