Portret siedzącego mężczyzny z czytającego książkę

Nowe nabytki zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Na wystawie prezentujemy 56 obiektów będących nowymi nabytkami zbiorów sztuki, które zostały zakupione i podarowane muzeum w ciągu ostatnich dwóch lat.
Afisz wystawy Nowe nabytki zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach z obrazem mężczyzny czytającego książkę, tytułem i datami wystawy

Wystawa czynna: 12.II – 11.IV.2021


Kurator wystawy: Agnieszka Pasztor


Na wystawie prezentujemy 56 obiektów będących nowymi nabytkami zbiorów sztuki, które zostały zakupione i podarowane muzeum w ciągu ostatnich dwóch lat. Udało się nam w tym czasie zdobyć 2 obrazy Wlastimila Hofmana (1881-1970) oraz 5 jego rysunków z lat 40 XX wieku, gdy przebywał na Bliskim Wschodzie i z okresu powojennego gdy mieszkał w Szklarskiej Porębie. Zbiory sztuki wzbogaciły się także o dwie kompozycje Jerzego Tchórzewskiego (1928-1999) oraz plakietę odlaną w brązie autorstwa Henryka Albina Tomaszewskiego (1906-1993). W 2018 roku udało się nam także wzbogacić o nowy obraz, największą w Polsce kolekcję prac Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969). Do zbiorów sztuki kupiono również pejzaż Jana Komara (1874-1943).

Na ekspozycji prezentujemy również obrazy trzech siedleckich malarek: Barbary Rękawek, Haliny Trebnio-Liss, Stanisławy Hardejewicz oraz artysty Mariana Gardzińskiego i ceramiczną rzeźbę Aleksandra Bieguńskiego. Chwalimy się także medalami i plakietami podarowanymi nam przez historyka sztuki, siedlczanina z urodzenia, Lecha Grabowskiego (1929-2019). Prezentowane na wystawie obrazy wzbogacają biogramy artystów ukazujące ich związki z Siedlcami i wkład w rozwój życia artystycznego miasta.

Najnowszy nabytek autorstwa Małgorzaty Łady-Maciągowej „Akt siedzącej kobiety” pochodzi z 1923 roku. Płótno cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród oglądających. Zachwyca piękno kobiecego ciała, opracowane subtelnie w konwencji malarstwa salonowego. W górnej części ramy znajduje się karnisz, na którym została zawieszona zasłonka z aksamitu. Trudno dziś ustalić kto wykonał ramę z karniszem i w jakim celu?

Fragment ekspozycji z obrazami i kompletem rokokowych mebli

Na wystawie prezentujemy kolekcję prac malarskich i rysunkowych Wlastimila Hofmana (1881-1970). Artysta jest przedstawicielem młodopolskiego nurtu symbolizmu. Urodził się w Pradze w 1881 roku. Uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Floriana Cynka, Jacka Malczewskiego i Jana Stanisławskiego. Większość prac została zakupiona od kolekcjonera twórczości Hofmana, który przez pewien czas przebywał w Szklarskiej Porębie.

Fragment wystawy z obrazami i rysunkami portretów

Nowym nabytkiem w muzeum jest jeden z pejzaży Jana Komara, zakupiony w 2018 roku do zbiorów muzeum. Syn malarza Edmunda Komara (1830-1905) dzieciństwo spędził we Włoszech. Studiował w Académie Collin w Paryżu. Artysta był pierwszym kierownikiem Muzeum Ziemi Podlaskiej im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, zaprojektował dwa siedleckie pomniki. W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajdują się trzy jego obrazy oraz miniaturowy portret Jana z wczesnego dzieciństwa, namalowany przez jego ojca.

Jan Komar wspólnie z Adamem Kopankiewiczem pomógł w odkryciu talentu Henrykowi Albinowi Tomaszewskiemu. Kolekcja jego szkieł znajduje się w naszych zbiorach sztuki. Ostatnim nabytkiem jest metalowa plakieta jego autorstwa z portretem Modesta Musorgskiego (1839-1881). Wzbogaciła ona nasze zbiory w grudniu 2019 roku. Plakieta powstała w 1977 roku i jest wizerunkiem rosyjskiego kompozytora wzorowanym na portrecie Ilji Riepina (1844-1930) namalowanym na kilka dni przed śmiercią Musorgskiego.

Na lekcje rysunku do Henryka Albina Tomaszewskiego przez krótki czas uczęszczał Jerzy Tchórzewski (1928 – 1999). Zbiory sztuki poszerzyły się o dwa jego obrazy. Absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Siedlcami łączyły silne uczuciowe więzy. Tutaj odwiedzał babcię, ukochane ciotki, tutaj zdał maturę. W Siedlcach w 1945 roku cudem uniknął śmierci. Stąd wreszcie wysyłał listy do ukochanej Tereni, która później została jego żoną. Podarowana do zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach przez syna Krzysztofa, kompozycja z 1949 roku, to surrealizm w wydaniu lirycznym: zawieszony w przestrzeni metafizyczny lejek. Z biegiem lat artysta zrezygnował z bezpośredniej figuracji. Porzucił subtelny liryzm na rzecz dramatycznej ekspresji. Mimo abstrakcji ciągle o czymś opowiadał. Stosował liczne warstwy kolorów. Tak powstawały nabrzmiałości i puszystości, które można oglądać na obrazie „Niespokojna przestrzeń” zakupionym do zbiorów w 2020 roku. W kolorach dominował czerwony odwołujący się do tajemnicy i zgliszcz, nieuleczalnego bólu, okropności wojny, którą cudem przeżył. Technika, w której tworzył owiana była tajemnicą i do dziś dostarcza trudności interpretacyjnych. Świat Jerzego Tchórzewskiego to artystyczny komentarz świadka wojennych wydarzeń XX wieku.

Fragment wystawy z obrazami abstrakcyjnymi

W zbiorach sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się 19 prac malarskich Mariana Gardzińskiego oraz 5 medali przez niego zaprojektowanych. Na wystawie pokazujemy nasz ostatni nabytek cenionego rzeźbiarza, malarza i pedagoga. Na wystawie prezentujemy dwa obrazy zakupione od Barbary Rękawek na przestrzeni dwóch ostatnich lat. W twórczości malarki przyroda oddaje jej nastroje i emocje. Najbardziej przejawia się to w kolorystyce kompozycji z różnych okresów jej twórczości, ale także w umiejętności dostrzegania w kształtach znanych z codziennego doświadczenia znaków czytelnych tylko dla niektórych.

Z 2015 roku pochodzą prezentowane na wystawie 3 obrazy podarowane do Muzeum Regionalnego, na których malarka Stanisława Hardejewicz utrwaliła wybrane przykłady istniejącej jeszcze drewnianej architektury Siedlec.

W Zbiorach Sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się 20 prac podarowanych przez siedlczankę Halinę Trebnio-Liss. Na wystawie prezentujemy obrazy przekazane w 2020 roku. Od 1994 roku malarka należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików…

Fragment ekpozycji z obrazami pejzażowymi

Na wystawie można również oglądać rzeźbę Aleksandra Bieguńskiego, który pochodzi z Siedlec. Jej autor ma tytuł doktora nauk chemicznych. Swoje zainteresowania i pasje rzeźbiarskie realizuje przede wszystkim w technice ceramiki. Artysta eksperymentuje i dobrze są mu znane różne techniki szkliwienia i zdobienia ceramiki. Od wielu lat prowadzi warsztaty z rzeźby i ceramiki. Jest budowniczym pieców ceramicznych wykorzystywanych w zajęciach głównie plenerowych.

Rzeźba ceramiczna głowy kobiecej w pilotce

W zbiorach Muzeum Regionalnego znajduje się 15 akwarel autorstwa siedlczanki Marii Schwartz-Schier. Artystka stworzyła liczne cykle rysunkowe, malarskie i graficzne, będące ilustracjami do tekstów poetyckich m.in. Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta. Na wystawie prezentujemy akwarele pejzażowe.

Skip to content