Fragment pracy artysty z wizerunkiem murowanego piętrowego budynku z ozdobą fasadą

Obecność. Rysunki Władysława Szczepańskiego

Na wystawie prezentujemy prace Władysława Szczepańskiego wykonane w technice rysunku węglem. Zostały one opracowane w kilku cyklach tematycznych. Powstały m.in. w okolicach Lwowa, w Wilnie, na Węgrzech i w Polsce w regionie świętokrzyskim.
Afisz wystawy z wizerunkiem murowanego piętrowego budynku z ozdobą fasadą

Wystawa czynna: 16.IV – 23.V.2021 r.


Kurator wystawy: Agnieszka Pasztor

Na wystawie prezentujemy prace Władysława Szczepańskiego wykonane w technice rysunku węglem. Zostały one opracowane w kilku cyklach tematycznych. Powstały m.in. w okolicach Lwowa, w Wilnie, na Węgrzech i w Polsce w regionie świętokrzyskim gdzie artysta na co dzień pracuje.  Władysława Szczepańskiego inspiruje architektura, dlatego poszczególne jej elementy zostały poddane kadrowaniu. Autor prowadzi swego rodzaju rozmowę z historycznymi budowlami. Zatrzymuje obiekty z przestrzeni miejskiej w naszej świadomości. 

Fragment wystawy z czterema pracami architektury miejskiej

Szare ściany i oczodoły okien, światło promieniujące gdzieś w środku kompozycji, walorowe odcienie czerni i minimalna czerwień to wszystko oddziałuje na widza, dając mu przeświadczenie, że ma do czynienia z wartościami cennymi dla artysty. Czy również dla widza architektura jest oprawą i tłem dla codziennego życia?

Władysław Szczepański  urodził się we Lwowie. Studia artystyczne ukończył na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Poligraficznej we Lwowie. Od 1988r. mieszka w Kielcach. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uprawia twórczość w zakresie rysunku i malarstwa. Członek ZPAP i SHS. Zasłużony Działacz Kultury.

Fragment wystawy z pięcioma pracami architektury miejskiej

Od roku 1979 prezentował prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, między innymi w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Muzeum Archidiecezji, Muzeum Niepodległości, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Diecezjalnym i BWA w Kielcach, Muzeum Historii Fotografii, Galerii Autorskiej Bronisław Chromy Art, Galerii ZPAP „Pryzmat” i Galerii „Centrum” NCK w Krakowie, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Regionalnym w Pińczowie, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Galerii ZPAP w Gdańsku oraz w Raiding w Austrii, Jeseniku w Czechach i Irena Art Gallery w Kijowie.

Brał udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych w Polsce (ostatnio wystawa Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej  zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości), Belgii, Czechach, Macedonii, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Szwecji, na Ukrainie, Węgrzech i we Włoszech.

Fragment wystawy z zabytkowymi mebali i trzema pracami architektury miejskiej

Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów i galerii w kraju i za granicą.

Był stypendystą Ministerstwa Kultury oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za twórczość artystyczną, która spotkała się także z przychylnymi opiniami specjalistów i znanych krytyków. O jego dokonaniach pisali m.in.: Jan J. Aleksiun, Irena Huml, Magdalena Hniedziewicz, Łukasz Kossowski, Jerzy Madeyski, Sonia Pietrowskaja, Stefan Szlachtycz, Stanisław Rodziński, Andrzej Trybunalski i Wiesława Wierzchowska.

Fragment wystawy z czterema pracami architektury miejskiej
Skip to content