Wycinanka z czterema postaciami trzymającymi nad głowami koguty

Powiślaki 2021

Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Maciejowicach oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach zapraszają na XXVII Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”.
Plakat imprezy z programem

REGULAMIN
XXVII KONKURSU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH REGIONÓW NADWIŚLAŃSKICH „POWIŚLAKI”

ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach we współpracy z Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest przegląd, ochrona, dokumentacja oraz popularyzacja autentycznej formy i bogactwa tradycji muzycznych z terenów nadwiślańskich.

FORMA KONKURSU I KRYTERIA OCENY

 1. Konkurs odbywa się 20 czerwca 2021 r. Uczestnicy zgłaszają się przed godziną 9.45 do Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach (ul. Rynek 2).
 2. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:
  • Śpiewacy – prezentują trzy krótsze lub dwie dłuższe pieśni ludowe charakterystyczne dla swojego regionu, bez towarzyszenia instrumentów;
  • Zespoły Śpiewacze – prezentują trzy krótsze lub dwie dłuższe pieśni ludowe charakterystyczne dla swojego regionu, bez towarzyszenia instrumentów;
  • Kapele – trzy utwory wykonują na tradycyjnych instrumentach ludowych: skrzypce, harmonia polska, klarnet, bas, bęben, bębenek;
  • Soliści Instrumentaliści – wykonują trzy utwory charakterystyczne dla swojego regionu, bez śpiewu;
  • Młodzi u źródeł – konkurs dla uczniów:
   • uczestnicy wykonują dwie pieśni lub dwie melodie, obowiązkowo informują o regionie i mistrzach, którzy przekazali im swoją sztukę;
   • pozycje repertuarowe rozpoczynają mistrzowie, kontynuują uczniowie;
   • mistrzyni-śpiewaczka może przedstawić więcej niż jednego ucznia, ale są oni traktowani jak grupa śpiewająca;
   • mistrz-instrumentalista może przedstawić dwóch uczniów (lub dwie pary);
   • kryteria oceny są takie same jak w konkursie głównym.
 3. Prezentacja konkursowa trwa maksymalnie 10 minut.
 4. Wykonawcy występujący w kapeli lub zespole śpiewaczym, nie mogą wystąpić drugi raz jako soliści. Zastrzeżenie to nie dotyczy kategorii Młodzi u źródeł.
 5. Organizatorzy i jury zachęcają do noszenia stroju ludowego, zgodnego z tradycją reprezentowanego regionu.
 6. Wszystkie prezentacje konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora.
 7. Ocenie podlega:
  • zgodność repertuaru z tradycją danego regionu;
  • charakterystyczny sposób i styl wykonania;
  • cechy gwarowe pieśni;
  • poziom artystyczny prezentacji.
 8. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 9. Laureaci otrzymują nagrody finansowe oraz statuetki „Złotych basów”.

ZGŁOSZENIA

Na Karcie zgłoszeniowej należy podać informację o repertuarze oraz wykonawcach (wiek, miejsce urodzenia, zamieszkania, rola w jakiej wykonawca wystąpi: instrumentalista solista, śpiewak solista, śpiew w kapeli, śpiew w zespole śpiewaczym). Wypełnioną Kartę zgłoszeniową należy przesłać, do 11 czerwca 2021 r., na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2, 08-480 Maciejowice

KONTAKT

 1. Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach, tel. 025 682 58 04, mail: biuro@gok-maciejowice.pl
 2. Program: Agnieszka Świerczewska z Muzeum Regionalnego w Siedlcach, tel. 025 632 74 70 wew. 226, mail: a.swierczewska@muzeumsiedlce.art.pl
 3. Repertuar: Wanda Księżopolska, tel. 604 528 177.
Dokumenty do pobrania:
Regulamin (docx, 27,2 KB)
Karta zgłoszenia (rtf, 66,6 KB)

Skip to content