Kompozucja abstrakcyjna w tonacji zielono-niebieskiej

Mikołaj Bieluga. Nowe papiery

Wystawa, na której artysta eksponuje 66 nowych prac z ostatnich trzech lat dokumentuje interesujący sposób opracowania powierzchni obrazu.
Afisz wystawy z przedstawieniem abstarkacyjnym obrazu autora


Wystawa czynna: 17.IX – 14.XI.2021 r.


Komisarz wystawy: Agnieszka PasztorWystawa, na której artysta eksponuje 66 nowych prac z ostatnich trzech lat dokumentuje interesujący sposób opracowania powierzchni obrazu. Mianowicie pokazuje doskonały sposób opanowania abstrakcji. Prace malowane temperą na papierze formatu B1 ukazują intymny świat wewnętrzny twórcy i jego dialog ze światem sztuki.

Artysta urodził się w 1963 r. w Lublinie. Studiował wychowanie plastyczne w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dyplom obronił w pracowni malarstwa profesora Mariana Stelmasika.

Fragment wystawy z obrazami abstrakcyjnymi

Od 32 lat mieszka i pracuje w Siedlcach. Związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Przewody kwalifikacyjne przeprowadzał na Wydziale Malarstwa w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – doktorski w 1995 r., habilitacyjny w 2008 r. Jest zatrudniony w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na stanowisku profesora uczelni. W latach 2010-2016 kierował Katedrą Sztuki. Jest autorem wystaw indywidualnych i uczestnikiem ekspozycji zbiorowych.

Fragment wystawy z obrazami abstrakcyjnymi

Prezentowane prace pochodzą z ostatnich trzech lat. Jest to malarstwo abstrakcyjne, a więc nie odwzorowujące niczego. Działa na nas wyłącznie zestawem kolorów, rytmem plam i linii, sposobem skomponowania obrazu  i innymi wartościami czysto malarskimi, formalnymi. Treść za każdym razem jest inna, bo zależy od osoby patrzącej. Nie ma tutaj żadnych obiektów pochodzących z rzeczywistości. Formy na obrazie są wymyślone.

Fragment wystawy z obrazami abstrakcyjnymi

To malarstwo czasem wprawia widza w zakłopotanie. Mówimy, że tego się nie da zrozumieć, bo od dziecka jesteśmy przyzwyczajeni do sztuki tradycyjnej. Uzasadnienie znajdują słowa, które wypowiedział kiedyś Picasso: „Każdy chce zrozumieć malarstwo, dlaczego nikt nie pragnie zrozumieć śpiewu ptaków?” W malarstwie abstrakcyjnym nie chodzi o to by zrozumieć, ważne są nasze odczucia. Taki obraz może nas wzruszyć, zaciekawić czy wręcz zaskoczyć.

Fragment wystawy z obrazami abstrakcyjnymi

Mikołaj Bieluga maluje, bo jak sam mówi, malarstwo pomaga mu uporządkować wewnętrzny chaos, który każdy z nas ma w sobie. Dzięki tym pracom możemy się otworzyć, zobaczyć to, co jest w nas. Artysta nie nadaje tytułu swoim pracom, by niczego nie sugerować odbiorcy.

Fragment wystawy z obrazami abstrakcyjnymi

Jeśli nauczymy się patrzeć na malarstwo abstrakcyjne, odczujemy z tego przyjemność. Niektórzy mówią, że na naukę odczuwania trzeba poświęcić pół roku, uważnie oglądać w dużym skupieniu.

I tak pracuje Mikołaj Bieluga. W pracowni lubi być sam.

Autor z żoną na tle swoich obrazów

Mikołaj Bieluga jest jedną z tych osób, które dbają o podtrzymanie ducha sztuki w Siedlcach, zawsze chętny do organizacji nowych przedsięwzięć artystycznych, stara się zachęcać do tego również młode pokolenie – podkreślają jego studenci. Utalentowany i wrażliwy z ogromną cierpliwością do studentów, dzięki niemu inaczej patrzymy na rysunek -podkreślają inni. I dodają zgodnie: wierny wyznawanym wartościom, ma dużą wiedzę w wielu dziedzinach i specyficzny dowcip.

Skip to content