Fragment fotografii archiwalnej z przedstawieniem osób pracujących na ulicy. W tle zabudowa miejska (Siedlce)

Najcenniejsze nabytki działu archeologiczno-historycznego z lat 2019-2021

Dział Archeologiczno-Historyczny Muzeum Regionalnego w Siedlcach co roku wzbogaca się o nowe nabytki. Są wśród nich zakupy, ale przede wszystkim dary, głównie osób związanych z Siedlcami.
Afisz wystawy z tytułem i datami prezentacji wystawy w muzeum oraz fotografią archiwalną przedstawiającą pracujących mężczyzn na ulicy. W tle zabudowa miejska


Wystawa czynna: 7.XI.2021 – 23.I.2022 r.


Kurator wystawy: Kamila Woźnica

Dział Archeologiczno-Historyczny Muzeum Regionalnego w Siedlcach co roku wzbogaca się o nowe nabytki. Są wśród nich zakupy, ale przede wszystkim dary, głównie osób związanych z Siedlcami. Przekazują one swoje pamiątki rodzinne, aby nie uległy zniszczeniu i żeby mogły z nich korzystać i podziwiać przyszłe pokolenia. Wiele z nich ma dużą wartość historyczną, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieje naszego regionu. Szczególnie dużo eksponatów jest wpisywanych do inwentarzy fotografii archiwalnej i historii.

Fragment wystawy z prezentowanymi archiwalnymi fotografiami, obrazem i przedmiotów i dokumentów w gablotach

Na wystawie „Najcenniejsze nabytki Działu Archeologiczno-Historycznego z lat 2019-2021” zaprezentowaliśmy te najbardziej wartościowe i najciekawsze. Jedną z najważniejszych nowości w naszych zbiorach jest kolejna partia szklanych negatywów z atelier Adolfa Ganiewskiego (Gancwola). Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak wyglądały Siedlce i inne miejscowości regionu w czasach zaborów i w okresie międzywojennym. Bardzo ważny jest także zbiór fotografii wykonanych przez nieznanego Niemca, żołnierza służącego w Siedlcach w czasie II wojny światowej. Ukazuje on zniszczenia miasta, życie codzienne, traktowanie Żydów, pracę dzieci, a także stalag dla jeńców radzieckich. Należy tu także wspomnieć o portrecie Stanisława Szymańskiego prezydenta Siedlec w 1920 r., wykonanym w zakładzie innego siedleckiego fotografa, Bolesława Sadowskiego.

Fragment wystawy z prezntowanymi archiwalnymi fotografiami różnych postaci, polskim mundurem na manekinie oraz różnymi przedmiotami w gablotach

Jeśli chodzi o zabytki historyczne, trzeba tu wymienić spuściznę po majorze o nazwisku Marian Jana, m.in. jego odznaczenia oraz listy i karty pocztowe z oflagów. Niezwykle cenna jest odznaka 306 Dywizjonu Myśliwskiego należąca do lotnika uczestniczącego w bitwie o Anglię i znanego pisarza Bohdana Arcta. Warto również wspomnieć o Sztandarze Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników upamiętniającym prześladowania po II wojnie światowej. Na ekspozycji można też obejrzeć plan Siedlec z 1912 r., dyplom Odznaczenia Krzyżem Pielgrzyma do Ziemi Świętej wydany przez Kustodię Ziemi Świętej w 1 połowie XX w., spodnie oficerskie wz. 36, czy też pantofle damskie z początku lat dwudziestych XX w.

Fotografia przedstawiająca szeroki kadr wystawy

Na wystawie starano się zachować układ chronologiczny, tak więc oglądanie zaczynamy od pamiątek sprzed I wojny światowej a kończymy na obiektach z czasów II wojny światowej i czasów powojennych.

Skip to content