Wizerunek rewersu monety 1 zł

Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza do udziału w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Od 16 maja 2022 r. rusza program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Dla wszystkich szkół z województwa mazowieckiego wstęp do muzeum jest płatny za symboliczną złotówkę od każdego uczestnika. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Trzy siedzące dziewczynki przy ławie malując monotypie. Obok pochylona postać kobiety.

Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dniach od 16 maja do 31 grudnia 2022 r. zorganizowane grupy szkolne będą mogły skorzystać z oferty edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach tj. lekcji muzealnych i zwiedzania ekspozycji muzealnych za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika.

Program jest organizowany w celach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji, rozwijania zainteresowań i kreatywności, umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury.

Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce i/lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@muzeumsiedlce.art.pl, na formularzu udostępnionym poniżej.

Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Instytucja dokona oceny zgłoszenia pod względem formalnym i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia terminu wizyty.

Dokumenty do pobrania:
Program Kulturalna szkoła na Mazowszu (docx, 32 KB)
Formularz zgłoszenia (docx, 24 KB)

Skip to content