Wycinanka z czterema postaciami trzymającymi nad głowami koguty

Powiślaki 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach zapraszają na XXVIII Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”.

REGULAMIN
XXVIII KONKURSU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH REGIONÓW NADWIŚLAŃSKICH „POWIŚLAKI”

ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach we współpracy z Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest przegląd, ochrona, dokumentacja oraz popularyzacja autentycznej formy i bogactwa tradycji muzycznych z terenów nadwiślańskich.

FORMA KONKURSU I KRYTERIA OCENY

1. W Konkursie udział biorą muzykanci i śpiewacy ludowi z regionów nadwiślańskich, laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
2. Konkurs odbywa się 12 czerwca 2022 r. Uczestnicy zgłaszają się przed godziną 9.45 do Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach (ul. Rynek 2).
3. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:
a) Śpiewacy – prezentują trzy krótsze lub dwie dłuższe pieśni ludowe charakterystyczne dla swojego regionu, bez towarzyszenia instrumentów;
b) Zespoły Śpiewacze – prezentują trzy krótsze lub dwie dłuższe pieśni ludowe charakterystyczne dla swojego regionu, bez towarzyszenia instrumentów;
c) Kapele – trzy utwory wykonują na tradycyjnych instrumentach ludowych: skrzypce, harmonia polska, klarnet, bas, bęben, bębenek;
d) Soliści Instrumentaliści – wykonują trzy utwory charakterystyczne dla swojego regionu, bez śpiewu;
e) Młodzi u źródeł – konkurs dla uczniów:

  • uczestnicy wykonują dwie pieśni lub dwie melodie, obowiązkowo informują o regionie i mistrzach, którzy przekazali im swoją sztukę;
  • pozycje repertuarowe rozpoczynają mistrzowie, kontynuują uczniowie;
  • mistrzyni-śpiewaczka może przedstawić więcej niż jednego ucznia, ale są oni traktowani jak grupa śpiewająca;
  • mistrz-instrumentalista może przedstawić dwóch uczniów (lub dwie pary);
  • kryteria oceny są takie same jak w konkursie głównym.

4. Prezentacja konkursowa trwa maksymalnie 10 minut.
5. Wykonawcy występujący w kapeli lub zespole śpiewaczym, nie mogą wystąpić drugi raz jako soliści. Zastrzeżenie to nie dotyczy kategorii Młodzi u źródeł.
6. Organizatorzy i jury zachęcają do noszenia stroju ludowego, zgodnego z tradycją reprezentowanego regionu.
7. Wszystkie prezentacje konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora.
8. Ocenie podlega: zgodność repertuaru z tradycją danego regionu;

  • charakterystyczny sposób i styl wykonania;
  • cechy gwarowe pieśni;
  • poziom artystyczny prezentacji.

9. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Laureaci otrzymują nagrody finansowe oraz statuetki Złotych Basów.

ZGŁOSZENIA

Na Karcie zgłoszeniowej należy podać informację o repertuarze oraz wykonawcach (wiek, miejsce urodzenia, zamieszkania, rola w jakiej wykonawca wystąpi: instrumentalista solista, śpiewak solista, śpiew w kapeli, śpiew w zespole śpiewaczym). Wypełnioną Kartę zgłoszeniową należy przesłać, do 6 czerwca 2022 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2, 08-480 Maciejowice.

KONTAKT

1. Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach, tel. 025 682 57 37 w. 33 mail: biuro@gok-maciejowice.pl
2. Program: Agnieszka Świerczewska z Muzeum Regionalnego w Siedlcach, tel. 025 632 74 70 wew. 226, mail: a.swierczewska@muzeumsiedlce.art.pl
3. Repertuar: Wanda Księżopolska, tel. 604 528 177.

PROGRAM

10.00 – uroczyste otwarcie XXVIII Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”;
10.15 – powitanie w wykonaniu muzykantów z okolicy Maciejowic;
10.30 – koncert konkursowy;
15.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;
15.45 – koncert laureatów;
16.15 – podziękowania, zakończenie XXVIII Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”.

*Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin (docx, 28,0 KB)
Karta zgłoszenia (doc, 40,0 KB)

Skip to content