Siedząca starcza kobieta ubrana w białą koszulę i koralami na szyi. Na głowie biały beret.

Nie żyje Teresa Szczurowska – Buchczewa

Siedząca starcza kobieta ubrana w białą koszulę i koralami na szyi. Na głowie biały beret.

Artystka urodziła się w 1931 roku Siedlcach. Po wojnie, uczyła się w Siedlcach w Gimnazjum Handlowym, a następnie w Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Po maturze uzyskała stypendium Ministra Kultury i Sztuki, dzięki któremu wyjechała na studia do Budapesztu, gdzie studiowała w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesora Pop Gyula. Na Węgrzech poznała Iwana Buchczewa, którego poślubiła w 1955 roku w Siedlcach.

Podczas 20 letniego pobytu w Bułgarii pracowała przy konserwacji zabytków. Między innymi konserwowała polichromie w cerkwiach św. Gieorgija i Aleksandra Newskiego w Sofii. Pracowała też przy rysunkach naskalnych w jaskini Magura. Miała swój udział we współtworzeniu nowego systemu wychowania artystycznego w bułgarskim szkolnictwie. Brała udział w życiu artystycznym posyłając swoje prace na wystawy krajowe w Sofii oraz okręgowe w takich miejscowościach jak Gabrowo i Jambuł.  W 1976 roku wróciła w Polski i zamieszkała już na stałe w Siedlcach. Pracowała jako instruktor plastyki w Siedleckim Ośrodku Kultury oraz w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, Architektury i Nadzoru Urbanistyczno-Budowlanego jako plastyk wojewódzki. Wstąpiła także do Zespołu Pieśni i Tańca „Chodowiacy”.

Była miłośniczką przyrody, od zawsze ceniła sobie kontakt z naturą, szczególnie ukochała lasy.

Twórczość Teresy Szczurowskiej – Buchczewy skoncentrowana jest na naturze. W Jej malarstwie dominuje pejzaż oraz kompozycje kwiatowe. Zajmowała się także grafiką. Uczestniczyła w wielu plenerach i wystawach organizowanych przez Polski Związek Artystów i Plastyków. W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się 126 prac artystki. Miała 91 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dziś w siedleckiej katedrze.

Skip to content