Zaproszenie na wykład z kolorową fotografią siedzącego mężczyzny w garniturze na tle pułek z książkami.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierze Wyklęci”

Muzeum Regionalne w Siedlcach 1 marca (środa) 2023 r. o godz. 18:00  zaprasza z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na wykład z prof. Dariuszem Magierem pt. „Żołnierze Wyklęci” jako problem badawczy.

Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach 1 marca (środa) 2023 r. o godz. 18:00  zaprasza z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na wykład z prof. Dariuszem Magierem pt.  „Żołnierze Wyklęci” jako problem badawczy.

„Żołnierze Wyklęci” to wielowymiarowy konstrukt myślowy. Najważniejszym, uzasadniającym święto narodowe obchodzone po raz pierwszy w 2011 r., jest wymiar symboliczny funkcjonujący w wymiarze polityki historycznej Rzeczypospolitej. Oto najwierniejsi synowie Ojczyzny, w swoim czasie opluwani i wyklinani, stają się bohaterami – wzorem dla kształtowania nowych pokoleń. Taka jest rola symboli.

Innym wymiarem jest sfera badań naukowych nad fenomenem Żołnierzy Wyklętych. Niezwykle istotna z uwagi na systemową próbę zafałszowania ich roli, jeśli nie całkowitego wymazania z kart historii. Z uwagi na uwarunkowania polityczne prace te mgły zostać podjęte szerzej dopiero w XXI w., co dodatkowo utrudnia zadanie. Jak badać historię Żołnierzy Wyklętych? Jakie stosować metody poznawcze z arsenału, którym dysponuje historia? Gdzie szukać źródeł, jak je wykorzystywać i jak poddawać je krytyce naukowej? Wreszcie jak prezentować wyniki badań? Oto główne zagadnienia, którym poświęcone zostanie spotkanie.

Wykład będzie wzbogacony fotografiami i materiałem filmowym prezentującymi „Żołnierzy Wyklętych”. Wstęp 2 zł od osoby.

Zaproszenie na wykład z kolorową fotografią siedzącego mężczyzny w garniturze na tle pułek z książkami.

DARIUSZ MAGIER, ur. 1971, dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (absolwent UMCS w Lublinie). Profesor UPH w Siedlcach, dyrektor Instytutu Historii. Kustosz w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Zainteresowania naukowe koncentruje na archiwistyce, kancelarii XX w., biurokracji komunistycznej i dziejach najnowszych Podlasia. Autor wielu artykułów naukowych oraz monografii, z których najnowsze to „Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów” (Siedlce 2021) oraz „O sens w archiwistyce” (Lublin 2022). Pomysłodawca i organizator cyklu konferencji „Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze”, którego 4. edycja odbędzie się w bieżącym roku.

Skip to content