Grafika z przedstawieniem krzesła z odbiciem w słońcu.

Wystawa „Wycinki rzeczywistości” i „Nasze światy”

Wystawa grafiki dr Agnieszki Mazek i absolwentów sztuk plastycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Afisz wystawy z zamieszczonymi grafikami w różnych kolorach autorów prac prezentowanych na ekspozycji.

Wystawa czynna: 8.IX – 29.X.2023 r.
Komisarz wystawy: Bożena Skoczeń-Ceranka

 
„Wycinki rzeczywistości” to tytuł ekspozycji w sali przy sekretariacie, na której znajdują się wklęsłodruki wykonane głównie w technice akwaforty i akwatinty. Te małe formy graficzne wykonane przez dr Agnieszkę Mazek tworzą swoisty obraz rzeczywistości, stanowiący główne źródło inspiracji twórczych ich autorki „rzeczywistości” – jak podkreśla artystka „nudnej, przewidywalnej i nieprzewidywalnej, zaskakującej, chcianej i niechcianej, irytującej, urzekającej i intrygującej, trudnej i wymagającej, w której przyszło mi żyć …”.

Fragment ekspozycji z widocznymi na ścianie zawieszonymi grafikiami autorki.

Agnieszka Mazek ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymując w 2001 roku dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej. W 2010 roku uzyskała tytuł doktora sztuki na macierzystej uczelni. Od 2015 roku jest adiunktem w Pracowni Sztuki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in.: w Argentynie, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Macedonii, Bułgarii, Belgii, Niemczech, Francji i Kanadzie. Aktywnie uczestniczy w działaniach artystycznych i jest laureatką licznych nagród i wyróżnień takich jak: Wyróżnienie Honorowe w międzynarodowym konkursie małej formy graficznej Miniprint Kazanlak – 2023, Nagroda w konkursie Miniprint International de Entre Rios – Luis Bourband, Museo Atemio Alisio, Argentyna – 2022, Wyróżnienie Honorowe w II edycji Multimedia Szajna Festiwal w Rzeszowie – 2010, Nagroda Starosty Ostrowskiego w XIV Ogólnopolskim Salonie Plastyki Egeria 2008 w Ostrowie Wielkopolskim, Nagroda w konkursie Mój Pop Art „Gazety Wyborczej” i Muzeum Narodowego – 1998, oraz nagród w edycjach miesięcznych Konkursu Grafika Warszawska w latach 2001-2012.

Fragment ekspozycji z widocznymi na ścianie zawieszonymi grafikiami autorki.

„Nasze światy” to tytuł ekspozycji w sali wystaw czasowych, na której znajdują się prace wykonane pod kierunkiem dr Agnieszki Mazek przez jej studentów w pracowni grafiki UPH w Siedlcach. Młodzi artyści – (Katsiaryna Lychkouskaya (Katarzyna Łyczkowska), Dominika Kochan, Patryk Pykacz, Kinga Rosa, Anna Wawrzyniuk) dyplomanci studiów licencjackich na kierunku sztuki plastyczne wrażliwi na świat i jego piękno, ale też dostrzegający i rozważający istotne problemy współczesności prezentują prace dyplomowe wykonane w wybranych technikach graficznych takich jak: sucha igła, akwaforta, akwatinta i linoryt.

Fragment ekspozycji z widocznymi na ścianie zawieszonymi grafikiami autorów..

Patryk Pykacz jest autorem pięciu prac graficznych wyeksponowanych na wystawie „Nasze światy”. Jak napisał we wstępie do wystawy – „każda z prac zabiera w inny obszar, a całość staje się mapą myśli. W swoich pracach tworzy polemikę na temat przenikania się założeń, ewolucji jednego nurtu, jaki utorował ścieżkę realizmowi fantastycznemu, indywidualizmowi, czego pokrętnym następcą stał się kicz, czyli puste użycie formy służące jedynie estetycznej metaforze”. W technice akwaforty i akwatinty stworzył: „Próbę uchwycenia przestrzeni nieokreślonej” , „Filary nieba”, „Autostradę kobiet” , „Don Juan’a – oniryzm rutynowy” i „Nadrzeczywistość, która stałą się rzeczywistością” .

Fragment ekspozycji z widocznymi na ścianie zawieszonymi grafikiami autorów.

Anna Wawrzyniuk stworzyła Tryptyk „Turyści” – trzy prace w technice akwatinty „opowiadające o ulotności obecności wtapiającej się w przestrzeń, zanikającej. W swoich grafikach pragnęła uchwycić grę światła i cienia, przenikającą się z napotkanymi przechodniami, zastygłymi w swojej wędrówce. Zastane sceny stały się pretekstem do rozważań na temat wszystkich podróży, które towarzyszą nam przez całe życie i które niosą ze sobą ryzyko pożegnań, utraty. Stała się opowieścią o każdej osobie obecnej w naszym życiu przez jakiś czas, rozmyślaniami o życiu i śmierci, o odchodzeniu, o przeistaczaniu się w cień”.

Fragment ekspozycji z widocznymi na ścianie zawieszonymi grafikiami autorów.

Dominika Kochan wykonała cykl prac graficznych wklęsłodrukowych, który przedstawia dziedzictwo kulturowe Chin. Inspiracją była wieloletnia fascynacja krajami Azji Wschodniej, oraz twórczość artystyczna i literacka, pochodząca z tych rejonów. „Moim celem w trakcie realizacji prac było pokazanie piękna zwyczajów społeczności Chin”. Prace wykonała techniką suchej igły.

Fragment ekspozycji z widocznymi na ścianie zawieszonymi grafikiami autorów.

Kinga Rosa w cyklu „Prawie Japonia” składającym się z pięciu grafik, które powstały w ramach pracy dyplomowej w 2021 roku wykonanych techniką akwaforty „zgodnie z estetyką kraju kwitnącej wiśni, pokazuje ulotność i chęć osiągnięcia harmonii w relacji z naturą. Orientalna kraina pełna symboli i tradycji, odległa, tajemnicza i niemal baśniowa. Nie jest to jednak prawdziwa definicja Japonii, a jedynie jej skrawek dlatego też cykl ten jest początkiem do dalszego wędrowania, błądzenia, doszukiwania się ukrytych znaczeń i alternatywnych spojrzeń na japońską kulturę”.

Fragment ekspozycji z widocznymi na ścianie zawieszonymi grafikiami autorów.

Katsiaryna Lychkouskaya (Katarzyna Łyczkowska) w cyklu grafik pt. „Walka śmierć i życie”   wykonanych w technikach wklęsłodrukowych –  ukazuje „dialog z samym sobą. W dialogu ze sobą można zrozumieć wiele rzeczy, które czasami są daleko od nas, ponieważ nigdy nie mają wystarczająco dużo czasu na bycie uświadomionymi. W ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania i słyszenia. Każdy z nas myśli, że wie wszystko najlepiej, ale tak naprawdę boi się siebie. Walka jest nam obca. Walka o własną opinię”.

Skip to content