Biała budowla antyczna z 4 kolumnami na tle niebiesko-filoteowym z informacjami kultura za złotówkę

Zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Siedlcach za złotówkę zostało przedłużone

Do 31 grudnia 2023 r. uczniowie mazowieckich szkół będą mogli odwiedzać Muzeum Regionalne w Siedlcach za symboliczną złotówkę w ramach udziału w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.
Trzy siedzące dziewczynki przy ławie malując monotypie. Obok pochylona postać kobiety.

Z wielką przyjemnością informujemy, że program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 27 grudnia 2022 r. został przedłużony na cały 2023 r.

Do 31 grudnia 2023 r. uczniowie mazowieckich szkół będą mogli odwiedzać Muzeum Regionalne w Siedlcach za symboliczną złotówkę w ramach udziału w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach programu oferuje:

  • lekcje i warsztaty muzealne z zakresu wiedzy o sztuce, archeologii, etnografii, fotografii archiwalnej oraz historii Siedlec i regionu, z pełną ofertą edukacyjną można zapoznać się na stronie internetowej muzeum www.muzeumsiedlce.art.pl w zakładce edukacja,
  • zwiedzanie grupowe wszystkich ekspozycji.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie z wyprzedzeniem przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce i/lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@muzeumsiedlce.art.pl, na formularzu dostępnym poniżej.

Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dokumenty do pobrania:
Program Kulturalna szkoła na Mazowszu (docx, 31 KB)
Formularz zgłoszenia (docx, 14 KB)

Zapraszamy również do naszych oddziałów:
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie i Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej na ich stronach internetowych.

Skip to content