Czarno-biała fotografia trzech żołnierzy stojących w zbożu.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Zapraszamy na prelekcję Jacka Odziemczyka „»Na niezłomnym szlaku« – o żołnierzach wyklętych z powiatu sokołowskiego i siedleckiego”, która odbędzie się 1 marca (piątek) 2024 r. o godz. 18:00
Banner informacyjny prelecji z zamieszczoną po lewej czarno-białą fotografią 3 żołnierzy z karabinami stojących w zbożu.
Podpis do fotografii: Na partyzanckim szlaku. Pierwszy z lewej por. Zygmunt Błażejewicz ,,Zygmunt”, dowódca 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK podczas bitwy pod Sikorami. Zdjęcie ze zbiorów K. Krajewskiego i T. Łabuszewskiego.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach zaprasza na prelekcję Jacka Odziemczyka „Na niezłomnym szlaku” – o żołnierzach wyklętych z powiatu sokołowskiego i siedleckiego, która odbędzie się 1 marca (piątek) 2024 r. o godz. 18:00.

Żołnierze Wyklęci to żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, nazywano ich „bandami reakcyjnego podziemia”.

Od 2011 r. 1 marca jest świętem państwowym. Jest to dzień symboliczny dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. 1 marca 1951 r. wykonano wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Tytuł prelekcji nawiązuje do tytułu filmu dokumentalnego (będzie wyświetlany podczas spotkania), którego reżyserem jest prelegent, a producentem Koło Gospodyń Wiejskich w Sikorach (gm. Bielany). Film i prelekcja dotyczą walki Żołnierzy Niezłomnych w Małej Ojczyźnie – obecnej gminie Bielany w powiecie sokołowskim (na styku powiatów sokołowskiego, węgrowskiego i siedleckiego). To tutaj, 8 sierpnia 1945 r., bitwę pod Sikorami stoczył sławny 1 Szwadron 5 Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem Zygmunta Błażejewicza ,,Zygmunta”. Działał tu również oddział Franciszka Pliszki ,,Marynarza” i Zdzisława Stokowskiego ,,Nurka”. Część żołnierzy tego oddziału została schwytana i skazana na karę śmierci w procesie pokazowym 26 lutego 1946 r. Wywózki do łagrów w 1945 r. dotknęły mieszkańców prawie każdej miejscowości z tej gminy. Polski los, polska historia.

Jacek Odziemczyk – historyk, regionalista, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Autor i współautor czterech książek oraz wielu artykułów publikowanych w pismach naukowych i prasie regionalnej. Współinicjator powstania kilku Miejsc Pamięci Narodowej. Reżyser dwóch filmów dokumentalnych o historii ziemi sokołowskiej.

Wstęp 2 zł

Skip to content