Fotografia portretowa pociersia dorosłego mężczyzny ubranego w XIX-wieczny mundur wojskowy.

Śladami Leona Barszczewskiego

8 marca 2024 r. o godz. 18.00 zapraszamy na otwarcie wystawy plenerowej oraz prelekcję Igora Strojeckiego „Nieznane fotografie Leona Barszczewskiego”.

8 marca 2024 r. o godzinie 18.00 zostanie otwarta wystawa plenerowa „Śladami Leona Barszczewskiego”. Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach przygotowało ją we współpracy z Muzeum Fotografii w Krakowie, z którego zbiorów pochodzą prezentowane fotografie.

Fotografia portretowa mężczyzny ubranego w XIX-wieczny mundur wojskowy.
Leon Barszczewski, Siedlce, 1904-1906. Ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie

Leon Barszczewski zasłynął jako fotograf i badacz Azji Środkowej. W ostatnich dwudziestu latach XIX w. oraz w pierwszym dziesięcioleciu XX w. wykonał tysiące fotografii, których część zachowała się w postaci szklanych negatywów. Przedstawiają jego rodzinę, Siedlce, Warszawę oraz przyrodę i ludność Azji Środkowej i Chin. Na wystawie zaprezentujemy wybrane fotografie. Ukazują one życie jego rodziny w Samarkandzie i w Siedlcach, w których spędził ostatnie lata życia, a także piękno azjatyckich krajobrazów i tamtejszą ludność.

Igor Strojecki, prawnuk Barszczewskiego, zainicjował powstanie ekspozycji i mocno zaangażował się w jej przygotowanie. Podczas wernisażu wygłosi prelekcję „Nieznane fotografie Leona Barszczewskiego”. Opowie o jego spuściźnie fotograficznej, której duża część, ukazująca podróże po dawnym Emiracie Buchary, znana jest już od wielu lat – była prezentowana na licznych wystawach oraz w publikacjach prelegenta. Tematem prelekcji będzie też dotychczas nieznana część zbioru w postaci szklanych negatywów. Do niedawna przechowywał ją były prezes Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 2022 r. trafiła ostatecznie do zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie. Unikatowe zdjęcia ukazują Azję Środkową, Baku w Azerbejdżanie, Harbin w Chinach, a także Siedlce, wschodnią część Mazowsza oraz niemal niezmieniony do dziś kościół kamedulski w Lesie Bielańskim w Warszawie. Ta grupa zdjęć będzie tematem prelekcji. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane nieznane dotąd fotografie, które nie zostały umieszczone na wystawie.

Wystawa będzie czynna do 22 czerwca 2025 r.

Skip to content