widok jacek ratusz

Dotacja celowa

na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy”.
widok komputerowy na cetrum miasta z ratuszem

Siedleckie dzieje 1441-1939

Wystawa ma na celu zaprezentowanie historii Siedlec od początku istnienia miejscowości do wybuchu II wojny światowej. Pierwsza znana wzmianka pochodzi z 1441 r. Siedlce były wtedy wsią prywatną w ziemi łukowskiej należącej do województwa lubelskiego.
fragment wystawy prezentujący wnętrze domu na wsi z I poł. XX wieku

Podsiedlecka wieś – wyposażenie izby średniozamożnego, włościańskiego domu, okolice Siedlec I poł. XX w.

Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, użytkowanych w wiejskich domach, w okolicy Siedlec, pochodzących w całości ze zbiorów działu etnografii. Prezentacje kultury materialnej wsi, pogranicza podlasko-mazowieckiego, uzupełniają ilustracje wykonane na podstawie archiwalnych wydawnictw (XIX-XX w.) i współczesnych fotografii.
Gablota z różnymi monetami

Numizmaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Niemal od początków istnienia Muzeum Regionalnego w Siedlcach ważne miejsce w zbiorach muzealnych zajmowały muzealia numizmatyczne. Tradycja zbierania numizmatów w muzeum siedleckim zapoczątkowana została w 1926 roku, kiedy to mieszkańcy Siedlec na czele z Mieczysławem Asłanowiczem postanowili założyć muzeum i jako jedne z pierwszych eksponatów trafiły do jego zbiorów dawne monety.
budżet obywatelski mazowsza

Budżet Obywatelski Mazowsza

Trwa głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Zachęcamy do głosowania na trzy projekty Muzeum Regionalnego: Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy, Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic…
Skip to content