Kategorie

List of related pages

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o Muzeum Regionalnym w Siedlcach w języku łatwym do czytania (ETR) Muzeum Regionalne w Siedlcach jest instytucją kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego. Posiada dwa oddziały: Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie i Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Działalność Muzeum: Muzeum Regionalne w Siedlcach:…

List of related posts

Grupa mężczyzn w różnym wieku stojących przed budynkiem

„Kolekcja fotografii z obrony Lwowa w latach 1918-1919 ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach”

Koniec I wojny światowej oznaczał dla wielu narodów europejskich szansę na zdobycie suwerenności państwowej. W związku z przemieszaniem się ludności na niektórych terenach zapowiadało to konflikt między wybijającymi się na niepodległość narodowościami.
Skip to content