widok jacek ratusz

Karta Dużej Rodziny

Muzeum Regionalne w Siedlcach od 24 czerwca 2015 r. zostało partnerem pierwszego ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne „Karta Dużej Rodziny”.

Dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny” w Muzeum Regionalnym w Siedlcach i jego oddziałach przewidziano następujące zniżki i ulgi:

Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, ul. Wiejska 9, 08-130 Kotuń
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki

dla rodziców: ulgowy bilet wstępu na ekspozycje stałe i czasowe,
dla dzieci do 18 roku życia lub 25 roku życie jeśli się uczą: wstęp bezpłatny do muzeum.

logotyp karty dużej rodziny
Skip to content