Muzeum Regionalne w Siedlcach

Wydawnictwa obce

25 LAT SIEDLECKIEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW, widok na ratus pod Jackiem

25 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

Sławomir Kordaczuk

Niniejszy album obejmuje działalność Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów od początku stycznia 2015 do końca grudnia 2019 roku. Tym wydawnictwem kolekcjonerzy wyrażają swoje podziękowanie wszystkim osobom, organizacjom, instytucjom i urzędom za wsparcie swojej działalności. Album jest także formą podziękowania jego autora członkom Klubu, sympatykom, sponsorom oraz uczestnikom wszelkich przedsięwzięć za to, że wspólnie zbudowali nową i wyjątkową wartość w kulturze regionu, jakiej wcześniej nie było. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł

Rok wydania: 2020      
ISBN: 978-83-88761-72-0     
Ilość stron: 152     
Wymiary: 29,7×21,4 cm

DAWNE KOTLARSTWO. WARSZTAT I WYROBY, widok na metalowe naczynie

Dawne kotlarstwo. Warsztat i wyroby

Bernard Nowakowski

Kolekcja, której poświęcony jest ten album, to efekt trwających od 35 lat moich zainteresowań i fascynacji dawnym kotlarstwem i miedziennictwem. Początek tej niewątpliwej pasji dało kilka miedzianych przedmiotów, które od pokoleń były własnością naszej rodziny. Najbardziej utkwiły mi w pamięci: foremka do wypieków babki wielkanocnej, kufel oraz brytfanna do pieczenia ryb. Jeszcze jako bardzo młody człowiek, ilekroć spojrzałem na te dawne wyroby kotlarskie, zawsze czułem do nich wielki szacunek i już wtedy miałem świadomość, jak wiele pracy i wyjątkowych umiejętności wymagało ich wytworzenie. Dorastając, wielokrotnie wyobrażałem sobie, że w przyszłości będę majstrem w tej albo podobnej dziedzinie twórczości. I tak też się stało… Bernard Nowakowski.
Album wydany w twardej oprawie na papierze kredowym.

Cena: 80 zł

Rok wydania: 2019      
ISBN: 978-83-8159-128-7       
Ilość stron: 344      
Wymiary: 28×23 cm

PRZEWODNIK PO ZIEMI ŁOSICKIEJ, widok starego drewnianego odmu

Przewodnik po ziemi łosickiej

Marian Czmoch

Ziemia łosicka położona jest na Podlasiu Południowym w rejonie środkowego odcinka Bugu. Osadnictwo rozpoczęło się na przełomie I i II tysiąclecia, świadczą o nim istniejące grodziska. Przed wiekami ścierały się tu wpływy ruskie, mazowieckie (lackie) i litewskie. Pozostałością po nich są nazwy miejscowości i nazwiska mieszkańców. Wschodnią granicę osadnictwa lackiego wyznaczała Toczna. Wielokrotnie obszar przechodził we władanie innego państwa: Rusi, Litwy, Mazowsza. Chrystianizacja w obrządku łacińskim rozpoczęła się dopiero w I poł. XV w. Ciekawym elementem historii regionu jest walka unitów o przetrwanie w swojej wierze.
Krajobraz terenów nadbużańskich ukształtował lodowiec z okresu stadiału Warty. Wśród morenowych wzgórz meandrują rzeki, z których największą jest Bug, jedna z nielicznych naturalnych dużych rzek Europy. Piękno i naturalność oraz walory przyrodnicze doliny Bugu zostały dostrzeżone. W jego środkowym biegu utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, a w nim wyodrębniono rezerwaty przyrody. Żwirowe podłoże i porastające je lasy wytwarzają specyficzny mikroklimat.
Względy historyczne i przyrodnicze ziemi łosickiej są atrakcją dla turystów. Rozwija się baza turystyczna oraz agroturystyczna. Czyste zdrowe powietrze, spokój, cisza, piękne lasy i majestatyczny Bug są magnesem dla turystów i wczasowiczów, którzy chcą odpocząć od miejskiego zgiełku, pośpiechu i stresu.

Cena: 30 zł

Rok wydania: 2017
ISBN: 9778-83-928276-4-7      
Ilość stron: 207      
Wymiary: 24×16,5 cm

KAPLICZKI NA ZIEMI ŁOSICKIEJ, widok na kapliczkę z postacią

Kapliczki na Ziemi Łosickiej

Marian Czmoch

Jest to kolejna publikacja autora dotycząca ziemi łosickiej. Ta dotyczy małej architektury sakralnej – kapliczek. Stawiano je w całej Polsce od dawna. Są wszędzie: w miastach, we wsiach, w ciszy leśnych duktów, na polach, na łąkach, na skrzyżowaniach dróg i rozdrożach, w przydomowych ogrodach, nad rzeczkami i strumieniami. Jedne skromne, proste, inne rozbudowane, kolorowe. Fundatorami przydrożnych kapliczek były lokalne społeczności, parafie, rodziny szlacheckie i chłopskie. Różne były powody, że we wsi bądź okolicy pojawiała się kapliczka. Często były hołdem dziękczynnym za łaski, za cudowne wyzdrowienie, za pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, tułaczki czy zesłania, za uchronienie od kataklizmów – ognia, powodzi, wojny czy też pomoru.
Od wieków kapliczki pełniły różne funkcje w życiu społeczności. Są znakiem wiary naszych przodków, świadkami historii tych ziem, świadectwem szczególnych wydarzeń. Są także elementem kultury i wierności tradycji. Przede wszystkim były i są miejscem spotkań modlitewnych. To przy nich odprawiano majówki, modlono się z różańcem, śpiewano pieśni religijne, ubierano ołtarz polowy obrzędu „poświęcenia pól”. Do kapliczki stojącej na skraju wsi odprowadzano w kondukcie osoby zmarłe.

Cena: 45 zł 

Rok wydania: 2019     
ISBN: 9778-83-928276-2-8     
Ilość stron: 132      
Wymiary: 23,5×16,5 cm

CIEKAWOŚĆ MINIONYCH LAT. HISTORIA SIEDLEC I OKOLIC Z RODZINNYCH SZUFLAD, widok na pałac ogińskich w Siedlcach

Ciekawość minionych lat. Historia Siedlec i okolic z rodzinnych szuflad

Sławomir Kordaczuk

Niniejsza książka jest kontynuacją wydawnictw autora, prezentujących dzieje Siedlec i regionu, przygotowanych głównie z wykorzystaniem prywatnych zbiorów: Pejzaż Siedlec z „Jackiem” w tle oraz Album siedlecki: Historia miasta i okolic z prywatnych archiwów. Nabywając tę publikację poznamy m.in.: sylwetki osób związanych swym życiem z Siedlcami, migrację zarobkową z Podlasia do Argentyny, tajemnice przesyłek pocztowych, dzieje siedleckich teatrów, nieznaną historię gimnazjum Wacława Szwedowskiego, spuściznę sławnych fotografów, sensacyjną historię początków siedleckiej sztangi oraz turystyczną ofertę w kolorze. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie na papierze kredowym przez Stowarzyszenie tutajteraz.

Cena: 45 zł

Rok wydania: 2018     
ISBN: 978-83-63307-37-0     
Ilość stron: 128     
Wymiary: 30,2×21,7 cm

ZIEMIA SARNACKA lata 1900-1920, osoby na zdjęciu upamiętniające 11 listopada 1918 roku

Ziemia Sarnacka 1900-1920

Janusz Wiktor Nowosielski

Książka poświęcona historii ziemi sarnackiej w latach 1900-1920. Autor w publikacji przedstawia strukturę wyznaniową, historię ruchów oświatowo-wychowawczych, czasy okupacji niemieckiej. Poświęca również uwagę utworzeniu i powołaniu gminy w sarnakach oraz wojnie 1920 r. na tym terenie.
Publikacja wynika z wielkiego zainteresowania do historii Podlasia, a szczególnie do rodzinnych Sarnak. Zainteresowanie ziemią rodzinną, ludźmi, którzy tworzyli historię tej ziemi tkwiło w Nim od zawsze. Efektem wieloletnich zainteresowań i badań autora są obszerne opracowania na ten temat. W 2007 r. otrzymał wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”.
Wydawca: Krystyna Krzyszkowiak Wystawy i Wydawnictwo K.K. im. Zdzisława Krzyszkowiaka.

Cena: 25 zł

Rok wydania: 2013      
ISBN: 978-83-910499-5-2     
Ilość stron: 252     
Wymiary: 25×17,5 cm

okładka książki AKCJA V-2 NA ZIEMI ŁOSICKIEJ , widok rakiety v2

Akcja V-2 na Ziemi Łosickiej

Marian Czmoch

Książka poświęcona jest wydarzeniom z czasów II wojny światowej na Ziemi Łosickiej. W publikacji autor zamieścił liczne relacje mieszkańców z tych terenów, dotyczące niemieckich rakiet balistycznych V-1 i V-2. Jest to kolejna pozycja dla osób szukających informacji na temat broni V.

Cena: 25 zł 

Rok wydania: 2016          
Ilość stron: 188       
Wymiary: 23,5×16,5 cm

okładka książki TAJNA ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKA NA ZIEMI ŁOSICKIEJ, zarys książki na czerwonym tle

Tajna Organizacja Nauczycielska na Ziemi Łosickiej

Marian Czmoch

Publikacja poświęcona jest Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Ziemi Łosickiej zorganizowanej w 1939 r. po utracie niepodległości. Jej celem było kształcenie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i narodowym. Nauczyciele uczyli według przedwojennego programu nauczania i w oparciu o przedwojenne podręczniki. Dzięki działalności i poświęceniu nauczycieli TON oświata nie zanikła. Tajne komplety opuszczali wykształceni ludzie, którzy po wojnie kontynuowali naukę w szkołach wyższego szczebla. Przedstawiony w publikacji zarys działalności oświatowej nauczycieli w czasie II wojny światowej, ma na celu ocalić od zapomnienia tych, którzy byli krzewicielami oświaty w naszej małej Ojczyźnie.

Cena: 25 zł

Rok wydania: 2015      
ISBN: 978-83-928276-4-3      
Ilość stron: 164     
Wymiary: 24×16,4 cm

okładka książki 20 LAT SIEDLECKIEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW , widok dyplomu i sygnetu

20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

Sławomir Kordaczuk

Wydawnictwo poświęcone działalności Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Jest swoistym sprawozdaniem z lat 2005-2014. W publikacji zamieszczono informacje wraz z fotografiami prelegentów i właścicieli kolekcji, którzy prezentowali swoje tematy i zbiory na spotkaniach Klubu w podanym wyżej okresie. Ponadto w książce znajduje się bibliografia druków zwartych i artykułów prasowych dotyczących działalności Klubu oraz informacje o wszelkiego rodzaju wydarzeniach związanych z kolekcjonerstwem w regionie, co może posłużyć jako źródło do badań naukowych na temat zbieractwa w tej części Polski.
W wydawnictwie zamieszczono również dokumentację z działalności turystycznej Klubu. Zostały tutaj przedstawione takie atrakcje turystyczne i historyczne, jakich biura turystyczne nie mają w swoich ofertach. Ten rozdział może być pomocnym przewodnikiem dla organizatorów wycieczek krajoznawczych. Są w nim podane gotowe trasy zwiedzania. Ponadto w książce zamieszczono artykuł Jerzego Zielińskiego o tym jak Siedlecki Klub Kolekcjonerów przyczynił się do odzyskania skradzionego obrazu Wojciecha Kossaka przez jego prawowitych właścicieli.

Cena: 15 zł

Rok wydania: 2014      
ISBN: 978-83-910873-5-4     
Ilość stron: 108     
Wymiary: 29×21 cm

okładka POWIAT ŁOSICKI. PRZEWODNIK SUBIEKTYWNY, zarys mapy, kapliczki, pól uprawnych z terenu Łosic

Powiat łosicki. Przewodnik subiektywny

Sławomir Kordaczuk

Kolejny tom z serii „Tradycje Mazowsza” wydawany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury). W publikacjach z tej serii czytelnicy odnajdą opisy najwartościowszych elementów dziedzictwa kulturowego, przypomnienie wydarzeń historycznych, uwagi dotyczące współczesnych walorów danego powiatu. Również turyści zagraniczni powinni być usatysfakcjonowani informacjami w języku angielskim. W przewodniku zamieszczono wyczerpujące streszczenie zawierające wiedzę niezbędną dla pełnej prezentacji powiatu, ofercie kulturalnej i turystycznej, tłumaczeniem podpisów ilustracji. Dużym atutem serii jest aktualność danych na temat omawianego powiatu.
W przewodniku bogato przedstawiono historię oraz ciekawostki na temat 22 miejscowości. Powiat łosicki to region o bogatej historii, krainie urzekających, dziewiczych krajobrazów nad Bugiem. Tutaj można zachwycić się malowniczymi pejzażami doliny Bugu, poznać zabytkową zabudowę murowaną i drewnianą, podążyć szlakiem średniowiecznych grodzisk i ziemiańskich siedzib, obejrzeć miejsca, w których zaczęła się droga człowieka w Kosmos oraz powędrować szlakiem miłości Stefana Żeromskiego. W publikacji znalazła się ciekawie opracowana oferta kulturalno-turystyczna. Autor zebrał w jednej publikacji informacje na temat: muzeów i ich kolekcji, imprez kulturalnych, gospodarstw agroturystycznych, podlasko-mazowieckich kulinariów oraz propozycje rekreacji i wypoczynku. Przewodnik wydany w twardej oprawie, na papierze kredowym.

Cena: 35 zł

Rok wydania: 2014      
ISBN: 978-83-63427-65-8     
Ilość stron: 160     
Wymiary: 24×17 cm

Ważne informacje dla zamawiającego

Wybrane wydawnictwo można nabyć w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem (25) 632 74 70 bądź drogą elektroniczną na adres: muzeumsiedlce.wydawnictwa@op.pl

Sposób zapłaty:
za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty na konto (cena+koszt przesyłki)

Numer konta:
PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333

Skip to content