widok jacek ratusz

Wydawnictwa obce

Okładka książki w tonacji brązowej z dwiema archiwalnymi fotografiami durowanych parterowych dworów.

Od Wielicka do Woli Suchożebrskiej albo historia jednego pytania

Maria Hanna Makowiecka

Powstanie książki wiąże się z historią pewnego pytania, które nie tylko zapoczątkowało całą serię następnych, ale w rezultacie doprowadziło do wywiadów z licznymi świadkami dramatycznych wydarzeń i ‒ tym samym ‒ do opowiedzenia ich losów.
Wydarzenia koncentrują się wokół ziemiańskiego rodu Makowieckich, którego losy zaczynamy śledzić od XIX wieku. Jego przedstawicielami i jednocześnie głównymi bohaterami są Stanisław i Zofia Makowieccy. Panorama ich dziejów została nakreślona od sielankowego życia we dworze w Wielicku na Wołyniu do kupna nowego dworu w Woli Suchożebrskiej pod Siedlcami tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wędrując z nimi poprzez przedwojenny Wołyń i srogie lata okupacji na wojennym Podlasiu, docieramy aż do wydarzeń wplecionych w historię powojennej Polski i Warszawy, czyli do komunistycznych lat PRL-u, a z ich potomkami rozstajemy się już w wolnej, współczesnej Polsce.
Publikacja wydana w twardej oprawie. Zawiera bibliografię oraz indeks osobowy.

Cena: 70 zł

Rok wydania: 2022     
ISBN: 978-83-98183-722-4                 
Ilość stron: 330     
Wymiary: 24,5×17,5 cm

Skan okładki książki w tonacji miałej z umieszczoną fotografią pałacu w Korczewie oraz tytułem, autorem i datą wydania

Ciekawostki historyczne, turystyczne i przyrodnicze pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny z przykładami tras wycieczkowych zwiedzania indywidualnego i zbiorowego

Sławomir Kordaczuk

Autor zachęca Czytelników do zwiedzania naszego regionu i samodzielnego odkrywania atrakcji, w jakie obfituje pogranicze trzech wymienionych województw. Mieszkamy w miejscu o bardzo bogatym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym, historycznym, religijnym i narodowościowym. Znajdziemy w książce i w terenie związki m.in. ze znanymi w kraju autorami książek: Marią Rodziewiczówną, Zofią Nałkowską, Sergiuszem Piaseckim, Stefanem Żeromskim, Szymonem Kobylińskim.
W książce są gotowe scenariusze dla osób czy grup lubiących poznawanie dziejów najbliższej okolicy, czyli naszej małej Ojczyzny. Wydawnictwo stanowi zachętę do poznawania zabytków architektury murowanej i drewnianej; uroków dolin Bugu, Tocznej i Liwca; śladów zamierzchłej przeszłości w postaci grodzisk; świątyń i cmentarzy katolickich, prawosławnych, żydowskich, mariawickich, muzułmańskich, unickich; budowli militarnych typu Linia Mołotowa czy forty twierdzy brzeskiej.
Autor zachęca do wyruszenia do miejsc, jakich nie mają w swoich ofertach biura podróży, które organizują wyjazdy głównie do wielkich miast. Poznajmy lepiej najbliższą okolicę i dowiedzmy się, jak zachwycali się naszym regionem twórcy literatury, o których uczyliśmy się w szkole.
Książka wydana w twardej oprawie przez PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach Regionalna Pracownia Krajoznawcza.

Cena: 25 zł

Rok wydania: 2020     
ISBN: 978-83-955650-2-1         
Ilość stron: 70     
Wymiary: 25×17,8 cm

25 LAT SIEDLECKIEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW, widok na ratusz pod Jackiem

25 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

Sławomir Kordaczuk

Niniejszy album obejmuje działalność Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów od początku stycznia 2015 do końca grudnia 2019 roku. Tym wydawnictwem kolekcjonerzy wyrażają swoje podziękowanie wszystkim osobom, organizacjom, instytucjom i urzędom za wsparcie swojej działalności. Album jest także formą podziękowania jego autora członkom Klubu, sympatykom, sponsorom oraz uczestnikom wszelkich przedsięwzięć za to, że wspólnie zbudowali nową i wyjątkową wartość w kulturze regionu, jakiej wcześniej nie było. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł

Rok wydania: 2020      
ISBN: 978-83-88761-72-0     
Ilość stron: 152     
Wymiary: 29,7×21,4 cm

KAPLICZKI NA ZIEMI ŁOSICKIEJ, widok na kapliczkę z postacią

Kapliczki na Ziemi Łosickiej

Marian Czmoch

Jest to kolejna publikacja autora dotycząca ziemi łosickiej. Ta dotyczy małej architektury sakralnej – kapliczek. Stawiano je w całej Polsce od dawna. Są wszędzie: w miastach, we wsiach, w ciszy leśnych duktów, na polach, na łąkach, na skrzyżowaniach dróg i rozdrożach, w przydomowych ogrodach, nad rzeczkami i strumieniami. Jedne skromne, proste, inne rozbudowane, kolorowe. Fundatorami przydrożnych kapliczek były lokalne społeczności, parafie, rodziny szlacheckie i chłopskie. Różne były powody, że we wsi bądź okolicy pojawiała się kapliczka. Często były hołdem dziękczynnym za łaski, za cudowne wyzdrowienie, za pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, tułaczki czy zesłania, za uchronienie od kataklizmów – ognia, powodzi, wojny czy też pomoru.
Od wieków kapliczki pełniły różne funkcje w życiu społeczności. Są znakiem wiary naszych przodków, świadkami historii tych ziem, świadectwem szczególnych wydarzeń. Są także elementem kultury i wierności tradycji. Przede wszystkim były i są miejscem spotkań modlitewnych. To przy nich odprawiano majówki, modlono się z różańcem, śpiewano pieśni religijne, ubierano ołtarz polowy obrzędu „poświęcenia pól”. Do kapliczki stojącej na skraju wsi odprowadzano w kondukcie osoby zmarłe.

Cena: 45 zł 

Rok wydania: 2019     
ISBN: 9778-83-928276-2-8     
Ilość stron: 132      
Wymiary: 23,5×16,5 cm

okładka książki TAJNA ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKA NA ZIEMI ŁOSICKIEJ, zarys książki na czerwonym tle

Tajna Organizacja Nauczycielska na Ziemi Łosickiej

Marian Czmoch

Publikacja poświęcona jest Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Ziemi Łosickiej zorganizowanej w 1939 r. po utracie niepodległości. Jej celem było kształcenie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i narodowym. Nauczyciele uczyli według przedwojennego programu nauczania i w oparciu o przedwojenne podręczniki. Dzięki działalności i poświęceniu nauczycieli TON oświata nie zanikła. Tajne komplety opuszczali wykształceni ludzie, którzy po wojnie kontynuowali naukę w szkołach wyższego szczebla. Przedstawiony w publikacji zarys działalności oświatowej nauczycieli w czasie II wojny światowej, ma na celu ocalić od zapomnienia tych, którzy byli krzewicielami oświaty w naszej małej Ojczyźnie.

Cena: 25 zł

Rok wydania: 2015      
ISBN: 978-83-928276-4-3      
Ilość stron: 164     
Wymiary: 24×16,4 cm

okładka książki 20 LAT SIEDLECKIEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW , widok dyplomu i sygnetu

20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

Sławomir Kordaczuk

Wydawnictwo poświęcone działalności Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Jest swoistym sprawozdaniem z lat 2005-2014. W publikacji zamieszczono informacje wraz z fotografiami prelegentów i właścicieli kolekcji, którzy prezentowali swoje tematy i zbiory na spotkaniach Klubu w podanym wyżej okresie. Ponadto w książce znajduje się bibliografia druków zwartych i artykułów prasowych dotyczących działalności Klubu oraz informacje o wszelkiego rodzaju wydarzeniach związanych z kolekcjonerstwem w regionie, co może posłużyć jako źródło do badań naukowych na temat zbieractwa w tej części Polski.
W wydawnictwie zamieszczono również dokumentację z działalności turystycznej Klubu. Zostały tutaj przedstawione takie atrakcje turystyczne i historyczne, jakich biura turystyczne nie mają w swoich ofertach. Ten rozdział może być pomocnym przewodnikiem dla organizatorów wycieczek krajoznawczych. Są w nim podane gotowe trasy zwiedzania. Ponadto w książce zamieszczono artykuł Jerzego Zielińskiego o tym jak Siedlecki Klub Kolekcjonerów przyczynił się do odzyskania skradzionego obrazu Wojciecha Kossaka przez jego prawowitych właścicieli.

Cena: 15 zł

Rok wydania: 2014      
ISBN: 978-83-910873-5-4     
Ilość stron: 108     
Wymiary: 29×21 cm

Ważne informacje dla zamawiającego

Wybrane wydawnictwo można nabyć w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem (25) 632 74 70 bądź drogą elektroniczną na adres: muzeumsiedlce.wydawnictwa@op.pl

Sposób zapłaty:
za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty na konto (cena+koszt przesyłki)

Numer konta:
PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333

Skip to content