Muzeum Regionalne w Siedlcach

Kalendarz imprez

CZERWIEC 2021

Wystawy stałe:

1. Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza
wystawa najstarszych zabytków archeologicznych z terenu Podlasia i Mazowsza
2. Podsiedlecka wieś, I poł. XX w.
wyposażenie izby średniozamożnego, włościańskiego domu
3. Numizmaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach
wystawa monet i banknotów od starożytności aż po współczesność
4. Siedleckie dzieje 1441-1939
nowa aranżacja wystawy stałej poświęconej historii Siedlec

Wystawy czasowe:

1. Wspomnienie. Rzeźba i medalierstwo Antoniny Wysockiej-Jonczak
Wernisaż wystawy 11 czerwca (piątek), godz. 18.00. Wystawa czynna do 5 września 2021 r.
2. Wielkie ssaki epoki lodowcowej
Wystawa czynna do 24 października 2021 r.
3. Motocykle i Siedlce. Zarys historii motoryzacji w Siedlcach
Wystawa czynna do 10 października 2021 r.
4. Krakowskie Planty w twórczości Małgorzaty Łady-Maciągowej
Wystawa czynna do 5 września 2021 r.
5. „Nam twierdzą będzie każdy próg …”. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
Wystawa plenerowa przed budynkiem muzeum. Czynna do 13 lipca 2021 r.
6. Życie i twórczość prof. Ludwika Maciąga. W setną rocznicę urodzin
Wystawa plenerowa przed budynkiem muzeum. Czynna do 13 lipca 2021 r.

Inne:

1. SPOTKANIE SIEDLECKIEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW (przed budynkiem muzeum)
XIII GIEŁDA STAROCI I RZECZY POTRZEBNYCH KOMUŚ INNEMU
13 czerwca (niedziela) 2021 r., godz. 11.00-14.00

Informacje dla zwiedzających:

Do zwiedzania udostępnione są wszystkie ekspozycje. Ostatni zwiedzający wpuszczani
są na pół godziny przed zamknięciem muzeum. Jednocześnie w muzeum może przebywać maksymalnie 25 osób z zachowaniem zasady 1 osoba na 15m2.

Zwiedzający zobowiązani są do:

  • stosowania osłony ust i nosa
  • zdezynfekowania rąk przy wejściu lub użycia jednorazowych rękawiczek
  • nie dotykania eksponatów
  • stosowania się do poleceń pracowników w zakresie zasad udostępniania ekspozycji

Muzeum czynne cały rok:

w okresie od kwietnia do września:

wtorek, piątek 10:00-17:30
poniedziałek, środa, czwartek, niedziela 10:00-15:30

w okresie od października do marca

codziennie oprócz sobót 10:00-15:30

Skip to content