Muzeum Regionalne w Siedlcach

Kalendarz imprez

MARZEC 2021

Wystawy stałe:

1. Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza
wystawa najstarszych zabytków archeologicznych z terenu Podlasia i Mazowsza
2. Podsiedlecka wieś, I poł. XX w.
wyposażenie izby średniozamożnego, włościańskiego domu
3. Numizmaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach
wystawa monet i banknotów od starożytności aż po współczesność
4. Galeria sztuki polskiej ze zbiorów własnych
5. Siedleckie dzieje 1441-1939
nowa aranżacja wystawy stałej poświęconej historii Siedlec

Wystawy czasowe:

1. Dywany, płachty, dery. Tkaniny okryciowe ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Wystawa czynna do 23 maja 2021 r.
2. W słowie i obrazie ukazane … Tkanina
Wystawa czynna do 11 kwietnia 2021 r.
3. Nowe nabytki zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Wystawa czynna od 12 lutego do 11 kwietnia 2021 r.
4. „Nam twierdzą będzie każdy próg …”. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
Wystawa plenerowa przed budynkiem muzeum. Czynna do 10 maja 2021 r.
5. Życie i twórczość prof. Ludwika Maciąga. W setną rocznicę urodzin
Wystawa plenerowa przed budynkiem muzeum. Czynna do 13 lipca 2021 r.

Inne:

1. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Internetowa wystawa „Represjonowani przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
w Siedlcach”

1 marca 2021 r.

Informacje dla zwiedzających:

Do zwiedzania udostępnione są wszystkie ekspozycje. Ostatni zwiedzający wpuszczani
są na pół godziny przed zamknięciem muzeum. Jednocześnie w muzeum może przebywać maksymalnie 10 osób z zachowaniem zasady 1 osoba na 15m2.

Zwiedzający zobowiązani są do:

  • stosowania osłony ust i nosa
  • zdezynfekowania rąk przy wejściu lub użycia jednorazowych rękawiczek
  • nie dotykania eksponatów
  • stosowania się do poleceń pracowników w zakresie zasad udostępniania ekspozycji

Muzeum czynne cały rok:

w okresie od kwietnia do września:

wtorek, piątek 10:00-17:30
poniedziałek, środa, czwartek, niedziela 10:00-15:30

w okresie od października do marca

codziennie oprócz sobót 10:00-15:30

Skip to content