Muzeum Regionalne w Siedlcach

Kalendarz imprez

Styczeń 2022

Wystawy stałe:

1. Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza
wystawa najstarszych zabytków archeologicznych z terenu Podlasia i Mazowsza
2. Podsiedlecka wieś, I poł. XX w.
wyposażenie izby średniozamożnego, włościańskiego domu
3. Numizmaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach
wystawa monet i banknotów od starożytności aż po współczesność
4. Siedleckie dzieje 1441-1939
nowa aranżacja wystawy stałej poświęconej historii Siedlec
5. Galeria sztuki polskiej ze zbiorów własnych
nowa aranżacja wystawy stałej. Czynna od 16 stycznia 2022 r.

Wystawy czasowe:

1. Wędrówka po karbońskich lasach
Wystawa czynna od 28 stycznia do 24 kwietnia 2022 r.
2. Najciekawsze nabytki działu archeologiczno-historycznego z lat 2019-2021
Wystawa czynna do 23 stycznia 2022 r.
3. Twórczość Kazimierza Wiszniewskiego (1894-1960)
Wystawa czynna do 30 stycznia 2022 r.
4. Wokół kuchni i stołu. Rzut oka na historię jedzenia w XX w.
Wystawa czynna do 6 lutego 2022 r.
5. Życie i twórczość prof. Ludwika Maciąga. W setną rocznicę urodzin
Wystawa plenerowa przed budynkiem muzeum. Czynna do 31 marca 2022 r.

Informacje dla zwiedzających:

Do zwiedzania udostępnione są wszystkie ekspozycje. Ostatni zwiedzający wpuszczani
są na pół godziny przed zamknięciem muzeum. Jednocześnie w muzeum może przebywać maksymalnie 37 osób.

Zwiedzający zobowiązani są do:

  • stosowania osłony ust i nosa
  • zdezynfekowania rąk przy wejściu lub użycia jednorazowych rękawiczek
  • nie dotykania eksponatów
  • stosowania się do poleceń pracowników w zakresie zasad udostępniania ekspozycji

Muzeum czynne cały rok:

w okresie od kwietnia do września:

wtorek, piątek 10:00-17:30
poniedziałek, środa, czwartek, niedziela 10:00-15:30

w okresie od października do marca

codziennie oprócz sobót 10:00-15:30

Skip to content