widok jacek ratusz

Wystawy stałe

Galeria sztuki polskiej – nowa odsłona
Nowa odsłona wystawy stałej prezentująca zbiory sztuki, głównie malarstwo i rzeźbę XX/XXI w. Galeria sztuki polskiej powstała w oparciu o kolekcje autorskie naszego muzeum.
Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza (nowa odsłona)
Nowa uaktualniona odsłona wystawy stałej poświęconej pradziejom i średniowieczu naszego regionu.
Siedleckie dzieje 1441-1939
Wystawa ma na celu zaprezentowanie historii Siedlec od początku istnienia miejscowości do wybuchu II wojny światowej. Pierwsza znana wzmianka pochodzi z 1441 r. Siedlce były wtedy wsią prywatną w ziemi łukowskiej należącej do województwa lubelskiego.
Podsiedlecka wieś – wyposażenie izby średniozamożnego, włościańskiego domu, okolice Siedlec I poł. XX w.
Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, użytkowanych w wiejskich domach, w okolicy Siedlec, pochodzących w całości ze zbiorów działu etnografii. Prezentacje kultury materialnej wsi, pogranicza podlasko-mazowieckiego, uzupełniają ilustracje wykonane na podstawie archiwalnych wydawnictw (XIX-XX w.) i współczesnych fotografii.

Skip to content