widok jacek ratusz

Warsztaty i lekcje muzealne

Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach oferuje 21 tematów lekcji muzealnych oraz 2 warsztaty edukacyjne z zakresu wiedzy o sztuce, historii Siedlec i regionu. Uwzględniając potrzeby i zainteresowania nauczycieli oraz uczniów ich tematyka jest rozszerzana w zależności od tematu. Ofertę wzbogacamy o okazjonalne warsztaty tematyczne.

Zajęcia odbywają się w sali audiowizualnej oraz w salach wystawowych. Ze względu na ich specyfikę i możliwości lokalowe może w nich jednorazowo uczestniczyć nieduża grupa uczniów pod opieką nauczyciela. Czas trwania lekcji i warsztatów nie jest ściśle określony – zwykle to około 45 minut – ale w zależności od tematu i życzenia nauczyciela istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia zajęć.

Warsztaty edukacyjne i lekcje muzealne należy zamawiać w sekretariacie muzeum telefonicznie:  (25) 632 74 70 lub (25) 632 74 79 lub osobiście.

Koszt udziału:
– w warsztatach wynosi 10 zł od osoby,
w lekcjach wynosi 5 zł od osoby.

Celem organizacji warsztatów i lekcji muzealnych jest:

 • możliwie szerokie włączenie się Muzeum do procesu kształcenia szkolnego,
 • prezentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej,
 • wyrobienie wśród dzieci i młodzież potrzeby obcowania ze sztuką, historią, kulturą poprzez wizyty w muzeum,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez aktywne uczestnictwo w lekcjach muzealnych,
 • rozbudzenie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej.

Tematy warsztatów edukacyjnych:

Plastyka bez tajemnic

 • Drzeworyt
 • Linoryt
 • Monotypia graficzna
 • Monotypia olejna
 • Druk strukturalny
 • Frottage

Podczas zajęć prezentowany będzie warsztat i proces powstawania prac graficznych w technikach wypukłodruku, druku strukturalnego oraz monotypii. Wyjaśniane będą pojęcia z zakresu sztuki i twórczości plastycznej tj.: grafika artystyczna, druk wypukły, druk płaski, linia, faktura, plama barwna, płaszczyzna, walor, światłocień, przestrzeń, perspektywa rysunkowa, bryła, proporcje, kompozycja, ekspresja. Popularyzowane będą zbiory muzealne z dziedziny sztuki, m.in. kolekcja drzeworytów Kazimierza Szwainowskiego oraz monotypie Ireny i Joanny Karpińskich. Tematyka ćwiczeń dotyczy przyrody, natury, najbliższego otoczenia człowieka i nawiązuje do regionu oraz zabytkowych obiektów naszego miasta (pejzaż podlaski, ratusz siedlecki, figura Atlasa, park Aleksandria itp.).

Do wyboru jedna z wyżej wymienionych technik graficznych.

Warsztaty adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich. Muzeum zapewnia wszelkie potrzebne materiały plastyczne podczas warsztatu
Czas trwania lekcji: ok. 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: do 20 osób
Zajęcia prowadzi Bożena Skoczeń-Ceranka

W poszukiwaniu skarbów przeszłości. Archeologia i jej tajniki

Czym jest archeologia? W jaki sposób archeolog odkrywa tajemnice przeszłości i przy pomocy jakich narzędzi pracuje. Dowiadujemy się jak żyli nasi przodkowie i jakie ślady po sobie zostawili. Warsztat w przystępny i atrakcyjny sposób pozwala dzieciom poznać zawód archeologa i osadnictwo regionu. Wstęp do warsztatu obejmuje prezentację multimedialną a następnie podczas zajęć manualnych dzieci będą wykonywały różnego rodzaju przedmioty z gliny (stopień trudności uzależniony od zdolności manualnych i grupy wiekowej). Możliwe wcześniejsze uzgodnienie z prowadzącym rodzaju wykonywanych pamiątek. Uczestnicy warsztatu zabierają wykonane przedmioty z gliny ze sobą.

Warsztat skierowany dla przedszkolaków od lat 5 i szkół podstawowych. Muzeum zapewnia wszelkie potrzebne materiały podczas warsztatu
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 30 osób
Zajęcia prowadzi Agnieszka Hyckowska

Tematy lekcji i prelekcji muzealnych:

Portret rokokowej damy

W czasie prelekcji dzieci analizują wygląd stroju w stylu rokoko, poznają obyczaje polskiej szlachty oraz niezbędne do tego tematu pojęcia: rokoko, barok, portret oraz różne elementy stroju. Po zakończonym pokazie mają za zadanie narysować postać w stroju z tamtych czasów lub pokolorować gotowe rysunki (młodsze dzieci).

Lekcja adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
Czas trwania lekcji: 60 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 30 osób
Zajęcia prowadzi Katarzyna Roguska

Mecenat księżnej Aleksandry Ogińskiej (1730-1798)

Najbardziej znaną właścicielką Siedlec była Aleksandra Ogińska, która w latach 1775-1798 bardzo dbała o miasto Siedlce, które odziedziczyła po rodzicach. Prelekcja jest opowieścią o życiu Aleksandry Ogińskiej i jej działaniach mecenasowskich, które polegały na pielęgnacji, rozbudowywaniu i przebudowie obiektów, które w tej chwili są najciekawszymi zabytkami miasta.

Lekcja adresowana do młodzieży, że starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut
Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Danuta Michalec

Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-1969) – nieznana projektantka witraży

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się największa w Polsce kolekcja prac Małgorzaty Łady-Maciągowej, artystki, która urodziła się w Siedlcach i pod koniec życia ofiarowała do naszego muzeum plon swojej 60-letniej twórczości. W tym zestawie znajdują się także projekty witraży. Wiemy, że trzy jej projekty zostały zrealizowane w oknach dwu małopolskich kościołów. Podczas prelekcji zostaną pokazane reprodukcje szkiców i gotowych projektów wszystkich witrażowych kompozycji artystki oraz fotografie szklanych kompozycji  zrealizowanych w dwudziestoleciu międzywojennym.

Lekcja adresowana do młodzieży, że starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Danuta Michalec

Motywy sakralne i martyrologiczne w twórczości Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969)

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się największa w Polsce kolekcja prac Małgorzaty Łady-Maciągowej, artystki, która urodziła się w Siedlcach i pod koniec życia ofiarowała do naszego muzeum plon swojej 60 letniej twórczości. Jest w niej zbiór  kompozycji o tematyce sakralnej i martyrologicznej. Artystka projektowała witraże, była siostrą legionisty i żoną lekarza wojskowego. Jej mąż i jedyny syn podczas II wojny światowej byli jeńcami obozu w Starobielsku i zostali zamordowani w 1940 roku. Ostatnim obrazem artystki, datowanym na 1967 rok jest kompozycja zatytułowana „Katyń”. Wykład jest opowieścią o losach artystki i jej rodziny oraz o tym jak to wpłynęło na tematy wielu jej kompozycji.

Lekcja adresowana do młodzieży, że starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut
Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Danuta Michalec

Dwa cykle Pejzażowe Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969) – „Tatry” i „Planty”

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się największa w Polsce kolekcja prac Małgorzaty Łady-Maciągowej, artystki, która urodziła się w Siedlcach i pod koniec życia ofiarowała do naszego muzeum plon swojej 60 letniej twórczości. Ciekawy zestaw jej prac stanowią pejzaże górskie z Tatr, które powstały w okresie dwudziestolecia międzywojennego
i drugi cykl pejzażowy poświęcony krakowskim „Plantom” zrealizowany w latach 50. XX wieku.

Pokaz kompozycji pejzażowych artystki i komentarz mu towarzyszący adresowany do młodzieży starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Danuta Michalec

Talent, który narodził się w Siedlcach. Życie i twórczość wybranych artystów, których prace znajdują się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Na lekcji prezentujemy życie artystyczne Siedlec. Omawiamy twórczość wybranych artystów (Małgorzata Łada-Maciągowa, Michał Boruciński, siostry Joanna i Irena Karpińskie, Kazimierz Szwainowski, Henryk Albin Tomaszewski), którzy urodzili się w Siedlcach, tutaj odkryto ich talent. Tworzyli na całym świecie, a po śmierci  dorobek artystyczny został przekazany bądź zakupiony do zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Lekcja skierowana dla przedszkolaków od lat 5 i szkół podstawowych
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Agnieszka Pasztor

Życie i twórczość Kazimierza Wiszniewskiego (1894-1960)

Lekcja ma za zadanie ukazać sukces jednego z najbardziej znanych artystów niesłyszących XX wieku. Pokazuje, iż niepełnosprawność nie jest przeszkodą w drodze do realizacji marzeń. Na przykładzie licznej kolekcji grafik artysty ze zbiorów naszego muzeum, zabieramy uczestników w artystyczną wędrówką po Polsce. Grafik upamiętniał piękno polskiego pejzażu  i polskiej architektury. Część życia spędził również w Węgrowie. Bywał również w Liwie i Starejwsi, gdzie znajdują się liczne zabytki.

Lekcja skierowana dla przedszkolaków od lat 5 i szkół podstawowych
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Agnieszka Pasztor

Marszałek Józef Piłsudski i jego związki z Siedlcami i Podlasiem

Lekcja poświęcona jednej z najwybitniejszych postaci w historii Polski – marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Uczestnicy poznają jego biografię oraz związki z Siedlcami i Podlasiem. Zajęcia są bogato ilustrowane fotografiami z wizyt Piłsudskiego.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

Historia drogi żelaznej warszawsko-terespolskiej

W samo południe 9 października 1866 r. z Warszawy do Siedlec przyjechał pierwszy pociąg. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miasta. Od tej pory Siedlce i okoliczne miejscowości leżące na trasie kolei Warszawsko – Terespolskiej zyskały impuls do rozwoju gospodarczego i znacznie powiększyła się ich liczba mieszkańców. Zajęcia oprócz tematyki regionalnej, obejmują wiedzę z zakresu historii techniki.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

O herbie Siedlec

Na lekcji dzieci poznają, co to takiego herb, do czego były i są potrzebne herby, poznają kolorystykę herbu oraz dlaczego herbem Siedlec jest rycerz pędzący na koniu przeskakujący mur forteczny z trzema basztami. Na koniec zajęć dzieci rysują poznany herb lub pracują na kartach pracy.

Lekcja skierowana do uczniów szkół podstawowych
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 30 osób
Zajęcia prowadzi Krzysztof Cabaj

O siedleckim ratuszu „Jackiem” zwanym

Na lekcji dzieci poznają, co to takiego ratusz, jakie pełnił funkcje i co się w nim znajdowało. Kiedy powstał i dlaczego figura Atlasa wieńczącego ratusz nazwana została Jackiem. Na koniec lekcji dzieci wykonają papierową przestrzenną formę ratusza, którą zabierają ze sobą.

Lekcja adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
Czas trwania: 45-60 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 30 osób
Zajęcia prowadzi Krzysztof Cabaj

Znani i nieznani Siedlczanie

Sylwetki znanych siedlczan i osób związanych z Siedlcami. Barwna historia miasta z perspektywy postaci, które wywarły istotny wpływ na rozwój i charakter Siedlec.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

Legendy i baśnie Mazowsza i Podlasia

Legendy, baśnie i anegdoty związane z historią regionu. Zaprezentowane zostaną legendy m.in. o siedleckim Jacku, cudownym źródełku w Budzieszynie pod Mokobodami, Żółtej Damie na zamku w Liwie czy o zaczarowanym zwierciadle mistrza Twardowskiego w Węgrowie.

Lekcja jest skierowana do uczniów szkół podstawowych
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

Bitwa pod Iganiami

Bitwa pod Iganiami była najlepiej przeprowadzoną bitwą powstania listopadowego przez stronę polską. Świetne zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez gen. Ignacego Prądzyńskiego odniesione nad wojskami rosyjskimi gen. Grzegorza Rozena, upamiętnione zostało przez mieszkańców Siedlec i okolic pomnikiem w 100 lecie tej bitwy. Po dzień dzisiejszy zachowały się zabytki związane z tym wydarzeniem, dwór w którym kwaterował po wygranej bitwie gen Ignacy Prądzyński i grób kpt. Hipolita Stokowskiego. Zajęcia przybliżają sylwetki dowódców, przebieg samej bitwy i upamiętnienie tego ważnego wydarzenia w historii polskiej wojskowości. Obraz przedstawiający tą bitwę znajduje w jednym z gabinetów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Lekcja adresowana jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

Życie codzienne w średniowiecznej Polsce

Celem lekcji jest odpowiedź na pytania dotyczące życia w Polsce w wiekach średnich: jak wówczas ludzie mieszkali, co jedli, jak się ubierali, w co wierzyli, jak się bawili i jak postrzegali świat. Epoka zostanie przybliżona dzięki prezentowanym slajdom.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Kamila Woźnica

Zbrodnia katyńska

Lekcja ma na celu upowszechnienie wiedzy o mordzie katyńskim. Ukazuje przyczyny, przebieg i skutki zbrodni. Przypomina tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Smoleńsku, Charkowie, Kalininie (Twerze), Bykowni, Kuropatach i w wielu innych miejscach dawnego ZSRR.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych, klasy 7-8 i średnich
Czas trwania lekcji: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Kamila Woźnica

Podlaskie ślady broni V-1 i V-2

Pokaz multimedialny wprowadzający w tematykę prowadzenia prób na ziemiach polskich niemieckiej techniki rakietowej II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z powiatem siedleckim. Wiosną 1944 r. wystrzeliwano broń V-1 i V-2 z poligonu Blizna na teren Podlasia (m.in. okolice Sarnak, Siedlec, Siemiatycz i Drohiczyna). 

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Sławomir Kordaczuk

Historia Siedlec 1900-1945

Obszerna informacja o architekturze, urbanistyce, zabytkach oraz ważnych wydarzeniach z historii Siedlec I poł. XX w.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Katarzyna Roguska

Siedlce w czasie II wojny światowej

Lekcja ma na celu wzbogacenie wiedzy uczniów o historii Siedlec w czasie II wojny światowej. Dzięki analizie tekstów źródłowych, fotografiom, wykładowi i ćwiczeniom słuchacze poznają dzieje miasta i jego mieszkańców.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Kamila Woźnica

Poznajemy muzeum

To lekcja skierowana do dzieci, którzy odwiedzają nasze muzeum po raz pierwszy. Uczniowie w trakcie lekcji dowiadują się, co to jest muzeum i kto w nim pracuje. Poznają też znaczenia takich terminów, jak: zabytek, galeria, wystawa, dzieło sztuki.

Przebieg zajęć: zwiedzanie ekspozycji muzealnych, zapoznanie dzieci z pracą w muzeum (co znajduje się w muzeum i jak zachowywać się w czasie pobytu w muzeum), wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pracą muzealnika i funkcjonowaniem muzeum. Pod koniec zajęć dzieci rysują sytuację zaobserwowaną w trakcie zwiedzania muzeum, najciekawszy eksponat lub rysują wystawę własnego autorstwa (co umieściłbyś na swojej wystawie).

Lekcja adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
Czas trwania lekcji: 60 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 30 osób
Zajęcia prowadzi Krzysztof Cabaj

Historia świata zapisana na firmamencie niebieskim 

Zajęcia przybliżają mity starożytnych kultur Mezopotamii, Egiptu i Grecji w oparciu o poznanie nieba nocnego półkuli północnej. Uczestnicy poznają gwiazdozbiory i związane z nimi mity, legendy i anegdoty.

Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich
Czas trwania lekcji: 45 minut

Maksymalna liczba uczestników: do 60 osób
Zajęcia prowadzi Mariusz Krasuski

Skip to content