Muzeum za złotówkę dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że osoby z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego oraz ich opiekunowie nadal będą mogły zwiedzać muzeum za symboliczną złotówkę.
Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego oraz ich opiekunów do wizyty w muzeum za symboliczną złotówkę w ramach programu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”.

Mamy przyjemność poinformować, że jest to kontynuacją programu rozpoczętego w 2023 r. i zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Aby skorzystać z programu należy posiadać wypełniony druk oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie Województwa Mazowieckiego (do pobrania) oraz ważną legitymację osoby niepełnoprawnej wydaną przez właściwy powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

W okręgu po połowie nominał złotówki i twarz, obok informacja kultura za złotówkę, Program N wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Jednocześnie informujemy, że w niedzielę wstęp do muzeum jest bezpłatny.


Załączniki:
ETR – założenia programu Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu (docx, 2,99 MB)
ETR – Wykaz instytucji kultury (docx, 3,20 MB)
ETR – oświadczenie o miejscu zamieszkania i klauzula informacyjna (docx, 2,58 MB)


Pliki do pobrania:
Uchwała nr 2212/461/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. (docx, 40,3 KB)
Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” (docx, 41 KB)
Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (docx, 20 KB)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego (docx, 34,4 KB)

Skip to content