widok jacek ratusz

Sesje naukowe

Ziemianie artyści
Zapraszamy do udziału w XI sesji naukowej o ziemiaństwie.
Ziemianie naukowcy
Zapraszamy do udziału w X sesji naukowej o ziemiaństwie

Muzeum organizuje również sesje naukowe poświęcone ziemiaństwu i zagadnieniom charakterystycznym dla naszego regionu.

Cyklicznie, co dwa lata, organizujemy sesje poświęcone problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Do tej pory odbyło się dziesięć tego typu konferencji naukowych. Powodem kontynuowania przez nas prac badawczych są względy merytoryczne. Trwałym śladem każdej sesji są publikacje wydawane w następnym roku kalendarzowym.

Skip to content