widok jacek ratusz

Projekty i inwestycje

Poziomy biały baner z zamieszczonymi kolorowymi znakami Programów Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Polski i Województwa Mazowieckiego

Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach brało udział w projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”.

Cel projektu: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności.

Poziomy biały baner z zamieszczonymi kolorowymi znakami Programów Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Polski i Województwa Mazowieckiego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach brało udział w projekcie „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego”.

Cel projektu: budowa społeczeństwa informacyjnego przez udostępnienie otwartych treści w postaci zdigitalizowanych danych zbiorów muzealnych i scyfryzowanych danych geodezyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Tablica informacyjna z informacją na temat finansowania zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Tablica informacyjna z informacją na temat finansowania zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Tablica informacyjna z informacją na temat finansowania zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Skip to content