Muzeum Regionalne w Siedlcach

Wydawnictwa muzealne

Muzeum Regionalne w Siedlcach jest wydawcą kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych, katalogów wystaw, informatorów o zbiorach, pocztówek z zakresu historii, sztuki, etnografii itp.

Aktualnie oferujemy następujące wydawnictwa:

okładka książki SIEDLCE. O MIEŚCIE ZE WSPOMNIEŃ Sławomira Kordaczuka, widok na zabytkowy budynek prz yulicy Piłsudskiego w Siedlcach


Siedlce. O mieście ze wspomnień

Sławomir Kordaczuk

Jest to kolejna pozycja o Siedlcach i regionie wydana z wykorzystaniem głównie prywatnych materiałów archiwalnych, członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów i rodzinnych zbiorów osób zaprzyjaźnionych z Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Jest ona kontynuacją wydawnictw autora, prezentujących dzieje Siedlec i regionu. Dowiecie się Państwo z niej, m.in. o nieznanych zdjęciach siedleckich fotografów, fascynujących sylwetkach osób urodzonych w Siedlcach, znaczeniu dla miasta dawnych i obecnych szlaków komunikacyjnych, atrakcjach turystycznych regionu i bogactwie starych ilustracji. Książka wydana w twardej oprawie, na papierze kredowym.

Cena: 35 zł

Rok wydania: 2020      
ISBN: 978-83-88761-73-7      
Ilość stron: 128       
Wymiary: 30,2×21,5 cm

okładka publikacji UDZIAŁ ZIEMIAN W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W 1918 ROKU widok na obiekt dworski

Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku

red. Sławomir Kordaczuk

Jest to ósma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera referaty wygłoszone podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
W książce zamieszczono również bogaty materiał ilustracyjny zawierający archiwalne fotografie majątków i ziemian naszego regionu oraz materiał dokumentujący obrady sesji i wycieczkę posesyjną po istniejących obiektach dworskich i pałacowych wschodniej Polski. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł

Rok wydania: 2020     
ISBN: 978-88761-66-9     
Ilość stron: 144     
Wymiary: 25×17,6 cm      Spis treści

okładka katalogu WOKÓŁ KOLEKCJI PRAC MAŁGORZATY ŁADY-MACIĄGOWEJ (1881-1969)

Wokół kolekcji prac Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969)

Danuta Michalec

Wydawnictwo jest katalogiem wystawy „Wokół kolekcji prac Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969)”. Zawiera barwne reprodukcje obrazów tej siedleckiej artystki, także kilku takich, które z różnych przyczyn nie mogły być prezentowane na wystawie. Jest zamieszczony również spis wszystkich kompozycji wykorzystanych na wystawie oraz tekst przewodni na temat koncepcji i realizacji wystawy.
W 1967 roku autorka przekazała do zbiorów siedleckiego muzeum plon swojej 60-letniej pracy artystycznej, ale jej kompozycje znajdują się w innych zbiorach muzealnych i prywatnych. Dzięki tej wystawie i publikacji mogły zostać zaprezentowane i utrwalone. Katalog wydany na papierze kredowym.

Cena: 15 zł

Rok wydania: 2020     
ISBN: 978-83-88761-71-3     
Ilość stron: 36      
Wymiary: 21×21 cm

okładka książki PRÓBY Z LATAJĄCYMI BOMBAMI V-1 I RAKIETAMI BALISTYCZNYMI V-2
WE WSCHODNIEJ POLSCE W 1944 ROKU widok startującej rakiety v2

Próby z latającymi bombami V-1 i rakietami balistycznymi V-2 we wschodniej Polsce w 1944 roku

Sławomir Kordaczuk

Macie Państwo w rękach książkę o najpełniej zbadanym, jednym z wielu kierunków testów niemieckich broni V-1 i V-2. Wiosną 1944 r. armia III Rzeszy prowadziła próby z tymi pociskami we wschodniej Polsce. Ślady tych działań są jeszcze widoczne w terenie i dowody na potwierdzenie wydarzeń spotkamy w zbiorach szkolnych Izb Pamięci Narodowej, kolekcjach prywatnych i muzeach. Największy zbiór z tej dziedziny został stworzony przez autora książki w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Zabytki pochodzą z poligonu Blizna, skąd wymienione konstrukcje wystrzeliwano oraz z poligonu Neue Waffe (Nowe Bronie), dokąd próbne egzemplarze były kierowane. Poza opisem dokładnej lokalizacji każdego wybuchu V-1 i V-2 na pograniczu województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, w książce zawarto rys historyczny rozwoju niemieckich broni rakietowych i walkę wywiadu Polskiego Państwa Podziemnego z niemieckim okupantem. Celem tych działań było poznanie tajemnicy testowanych broni i przekazanie wyników badań do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie a następnie Brytyjczykom. Powyższą tematykę uwzględniono na tle działań konspiracyjnych prowadzonych m.in. na obszarze Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów i Obwodu Armii Krajowej Siedlce. Przygotowywane są do druku inne wersje językowe wydawnictwa. Publikacja wydana w twardej oprawie.

Cena: 30 zł

Rok wydania: 2019      
ISBN: 978-83-88761-69-0     
Ilość stron: 168        
Wymiary: 25×17,7 cm

WOJSKO POLSKIE 1914-1939.
KATALOG POCZTÓWEK SIEDLECKIEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW

Wojsko Polskie 1914-1939. Katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

Sławomir Kordaczuk

Jest to kolejne wydawnictwo Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. W albumie zreprodukowano dwieście pocztówek wydanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów na przestrzeni ponad 9 lat z fotografii będących w prywatnych zbiorach rodzin przechowujących pamiątki po swoich przodkach uczestniczących w wydarzeniach okresu 1914-1939.
Czytelnik albumu pozna: ćwierć wieku historii Wojska Polskiego, garnizony II RP, szeroki przekrój formacji wojskowych, historię polskich okrętów Marynarki Wojennej, dzieje pociągów pancernych, rozwój polskiej artylerii, indywidualną i zespołową broń strzelecką, broń białą, motocykle używane w Wojsku Polskim, pojazdy kołowe i gąsienicowe, samoloty i szybowce, precyzyjnie opisane umundurowanie, różnorodność oporządzenia oraz sylwetki osób znanych w kraju i regionie. Album wydany w twardej oraz miękkiej oprawie.

Cena: twarda oprawa – 35 zł,  miękka oprawa – 22 zł

Rok wydania: 2018      
ISBN: 978-83-88761-63-8      
Ilość stron: 232     
Wymiary: 29,7×21 cm

okładka książki SIEDLECKA KSIĘGA CHWAŁY 1914-1944.
MIESZKAŃCY REGIONU W WALCE O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ na zdjęciu dwaj żołnierze z szablami

Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość

Sławomir Kordaczuk

Wydawnictwo zostało przygotowane w ramach projektu „Rok setnej rocznicy 1918-2018” realizowanego przez Muzeum Regionalne w Siedlcach w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Publikacja zawiera bogaty materiał dokumentacyjny uzupełniony licznymi fotografiami archiwalnymi. Autor przedstawił około 900 notek biograficznych mało znanych bohaterów walczących o niepodległość na terenie pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Książka wydana w twardej oprawie, na papierze kredowym.

Cena: 30 zł

Rok wydania: 2018     
ISBN: 878-83-88761-62-1     
Ilość stron: 256     
Wymiary: 25×17,6 cm

okładka książki ŻYCIE CODZIENNE ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO W XIX I XX WIEKU

Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku

red. Sławomir Kordaczuk

To siódma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 6 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w 2016 r., poprzedzonych wstępem dyrektora Andrzeja Matuszewicza. Publikacja przybliża nieznane fakty związane z ziemiaństwem, wskazując na niebagatelną jego rolę. Istotnym uzupełnieniem wydawnictwa są fotografie stanowiące swoiste dopełnienie tekstów. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł

Rok wydania: 2018     
ISBN: 978-83-88761-61-4     
Ilość stron: 176      
Wymiary: 25×17,5 cm     Spis treści

okładka książki KAZIMIERZ SZWAINOWSKI (1917-2002). ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

Kazimierz Szwainowski (1917-2002). Życie i twórczość

Halina Budziszewska

Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin grafika i malarza Kazimierza Szwainowskiego został wydany album poświęcony życiu i twórczości tego artysty. Album zawiera 170 prac tego twórcy – głównie drzeworyty i linoryty oraz obrazy, szkice i rysunki. Część biograficzna albumu jest bogato ilustrowana niepublikowanymi wcześniej fotografiami i dokumentami z archiwum rodzinnego. Siedleckie muzeum posiada największą w Polsce kolekcję prac Kazimierza Szwainowskiego. Album jest wydany na papierze kredowym, w twardej oprawie.

Cena: 42 zł

Rok wydania: 2017     
ISBN: 978-83-88761-58-4    
Ilość stron: 208     
Wymiary: 21×21 cm     Spis treści

okładka książki KOLĘDOWANIE. WSCHODNIE MAZOWSZE, POŁUDNIOWE PODLASIE,zarys rysunkowy osób podczas kolędowania

Kolędowanie. Wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie

opr. Wanda Księżopolska

Publikacja zwiera teksty kolędników, charakterystyczne dla pogranicza podlasko-mazowieckiego, opracowane w formie scenariuszy, znane z lokalnej bożonarodzeniowej tradycji ustnej z powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. Teksty zapisali uczestnicy dawnego kolędowania oraz osoby zainteresowane utrwaleniem zanikającej lokalnej tradycji ludowej w latach 1988-1992. Wybrane scenariusze zawierają opracowania nutowe. W książce znajdziemy bogatą dokumentacje fotograficzną, prezentującą grupy kolędnicze. Dr Tomasz Rokosz z Instytutu Muzykologii KUL, we wstępie scharakteryzował przytoczone typy kolędowania bożonarodzeniowego z podkreśleniem kompetencji kulturowych osób zapisujących teksty. Książka wydana w twardej oprawie, w nakładzie tylko 100 egzemplarzy.
Teksty zgromadziła, przechowała i opracowała Wanda Księżpolska, autorka wystaw muzealnych, dokumentująca i ujawniająca w formie cyklu prezentacji folklor słowny i muzyczny regionów otaczających Siedlce: „Żywa tradycja – pamięć pokoleń”. Za ten projekt otrzymała nagrodę „Za zasługi dla kultury ludowej” im Oskara Kolberga. Wybrane tematy opracowała w formie publikacji książkowych.

Cena: 47 zł

Rok wydania: 2017     
ISBN: 978-83-88761-57-7     
Ilość stron:244     
Wymiary: 25×17,5 cm

okładka książki DĄBROWA. DZIEJE WSI, MAJĄTKU I MUZEUM ZIEMIAŃSTWA, widok na budynek dworu

Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa

opr. red. Sławomir Kordaczuk

Jest to pierwsza publikacja poświęcona historii wsi, majątku oraz Muzeum Ziemiaństwa. Rozdziały poruszają wątki tematyczne pozwalające zapoznać się z historią wspomnianego miejsca, procesem odbudowy, ekspozycją wnętrz przełomu XIX i XX wieku oraz otaczającą przyrodą. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych oraz archiwalnych. Album wydany w twardej oprawie.

Cena: 35 zł

Rok wydania: 2017     
ISBN: 978-83-88761-56-0     
Ilość stron: 112     
Wymiary: 17,6×25,2 cm

okładka książki 50 LAT MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 1967-2017

50 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach (1967-2017)

opr. red. Sławomir Kordaczuk

Publikacja przygotowana z okazji jubileuszu muzeum. Jest ważnym przewodnikiem informującym o historii muzeum i jego działalności. Przypomina także chronologię ważnych decyzji i zdarzeń, które miały wpływ na strukturę organizacyjną muzeum, profil działalności, ale także na zakres gromadzonych zbiorów. Przewodnik z niezwykłą starannością przypomina fakty, systematyzuje je i opisuje.

Cena: 12 zł

Rok wydania: 2017    
ISBN: 978-83-88761-54-6     
Ilość stron: 56     
Wymiary: 21×21 cm

okładka książki KONSTANTY LASZCZKA (1865-1956).
PRACE ARTYSY W ZBIORACH MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH

Konstanty Laszczka (1865-1956). Prace artysty w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Danuta Michalec

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się 12 prac Konstantego Laszczki wybitnego artysty i pedagoga pochodzącego z Mazowsza. Wszystkie kompozycje zostały zakupione do kolekcji muzeum w latach 80. XX wieku. Wydawnictwo to jest katalogiem wspomnianego zbioru.

Cena: 15 zł

Rok wydania: 2017      
ISBN: 978-83-88761-49-2      
Ilość stron: 32     
Wymiary: 21×21 cm

okładka książki DAWNE SIEDZIBY ZIEMIAŃSKIE WOBEC WYZWAŃ GOSPODARCZYCH
I SZANS TURYSTYCZNYCH widok na budynek dworu w Dąbrowie

Dawne siedziby ziemiańskie wobec wyzwań gospodarczych i szans turystycznych

red. Sławomir Kordaczuk

To szósta publikacja poświęcona problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera dziewięć referatów wygłoszonych podczas sesji ziemiańskiej zorganizowanej w 2014 roku, poprzedzonych przedmową dyrektora Andrzeja Matuszewicza. W publikacji zamieszczono także fotografie ilustrujące obrady sesji, wycieczkę posesyjną oraz stan obecny obiektów dworskich i pałacowych znajdujących się w naszym regionie. Wydawnictwo dostępne w wersji niemieckojęzycznej. Obie wersje językowe wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł

Rok wydania: 2016     
ISBN: 978-83-88761-42-3     
Ilość stron: 132     
Wymiary: 24,7×17,6 cm    Spis treści

okładka książki 9 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ na zdjęciu żołnierze siędzący na haubicy

9 Pułk Artylerii Lekkiej

Sławomir Kordaczuk, Wiesław Słupczyński

Album prezentuje historię pułku, który stacjonował w kilku garnizonach: w Dęblinie – Zajezierzu, Berezie Kartuskiej, Białej Podlaskiej i do 1939 r. w Siedlcach. Książka składa się w znacznej mierze z materiału ilustracyjnego pochodzącego ze zbiorów prywatnych, publikowanych po raz pierwszy. Zawiera około 400 zdjęć. Książka ta jest pierwszą publikacją monograficzną wydaną w Siedlcach o jednym z pułków stacjonujących w tym mieście w latach II RP.

Cena: 45 zł

Rok wydania: 2015     
Ilość stron: 244     
Wymiary: 17,6×25,1 cm      Spis treści

JEDNOSTKI WOJSKA POLSKIEGO 1918-1939.
KATALOG POCZTÓWEK SIEDLECKIEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW

Jednostki Wojska Polskiego 1918-1939. Katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

Sławomir Kordaczuk

Album przybliża historię Wojska Polskiego lat 1918-1939, daje czytelnikowi duży zasób wiedzy o umundurowaniu, uzbrojeniu i jego stopniowej modernizacji, odznakach pułkowych i batalionowych, dowódcach, oficerach, podoficerach i żołnierzach, życiu koszarowym i poligonowym. W albumie zreprodukowano dwieście pocztówek wydanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów na przestrzeni 7 lat z fotografii będących w prywatnych zbiorach rodzin przechowujących pamiątki po swoich przodkach uczestniczących w wydarzeniach wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r., okresu międzywojennego i II wojny światowej.
Prezentowane w albumie fotografie są unikatowe i nieznane szerszemu gronu odbiorców, ale niezwykle ważne dla historii Polski i regionu. Autor albumu położył głównie nacisk na prezentację Garnizonu Siedleckiego i innych jednostek wojskowych stacjonujących w regionie np.: Łuków, Biała Podlaska, Brześć, Mińsk Mazowiecki, Warszawa, Ostrołęka, Garwolin. Tematyka albumu obejmuje także inne obszary II Rzeczypospolitej, m.in.: Lwowa, Wilna, Wołkowyska, Nieświeży, Baranowicz, Łucka, Pińska i innych. Album wydany na papierze kredowym, w całości w kolorze.

Cena: 50 zł
Przecena: 40 zł

Rok wydania: 2009     
ISBN: 978-83-88761-24-9     
Ilość stron: 256     
Wymiary: 30×21,5 cm      Spis treści

U PROGU WOLNOŚCI. LEGIONY POLSKIE 1914-1916 na zdjęciu legioniści na koniach

U progu wolności. Legiony polskie 1914-1916

Sławomir Kordaczuk, Wiesław Słupczyński

Album poświęcony głównie działaniom 3 pułku piechoty Legionów i współdziałającego z nim 2 szwadronu kawalerii. Prezentowane fotografie zostały wykonane na przełomie 1914-16. Zakres tematyczny albumu obejmuje głównie kampanię karpacką i wołyńską, w której obie wyżej wymienione formacje brały udział. W wydawnictwie prezentowane są odbitki z części szklanych negatywów z kolekcji Wiesława Słupczyńskiego. Ponadto w albumie można zapoznać się z biogramami oficerów walczących omawianych formacjach.

Cena: 20 zł

Rok wydania: 2008     
ISBN: 978-83-88761-01-1     
Ilość stron: 107     
Wymiary: 17,5×25 cm      Spis treści

okładka książki BITWA ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO „ZENONA” W JEZIORACH na zdjęciu żołnierze podczas uroczystości

Bitwa Oddziału Partyzanckiego „Zenona” w Jeziorach

Sławomir Kordaczuk

Książka zawiera krótką historię Oddziału Partyzanckiego „Zenona”, jego miejsce w strukturze organizacyjnej Armii Krajowej, jako oddziału osłonowego radiostacji R-31. Poświęcona jest głównie wydarzeniom związanym z uroczystością wręczenia sztandaru 29 czerwca 1944 r., bitwie w Jeziorach następnego dnia oraz egzekucją dokonaną przez Niemców na ludności cywilnej w Chotyczach 1 lipca 1944 r. Publikacja wzbogacona została również o fotografie archiwalne i współczesne z uroczystości patriotycznych poświęconych oddziałowi.

Cena: 25 zł

Rok wydania: 2008      
ISBN: 978-83-88761-17-1     
Ilość stron: 120     
Wymiary: 25×17,5 cm

okładka książki MAŁGORZATA ŁADA-MACIĄGOWA (1881-1969) na zdjęciu postać kobiety

Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-1969)

Danuta Michalec

Pierwsza tak obszerna publikacja poświęcona twórczości artystki urodzonej w Siedlcach. Malarka zdobyła wykształcenie plastyczne na Kursach Wyższych dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego w Krakowie oraz w Akademii Julian w Paryżu. Malowała portrety, akty, pejzaże oraz projektowała witraże. W 1967 roku przekazała swój dorobek artystyczny do powstającego ówcześnie siedleckiego muzeum. Album zawiera ponad 150 reprodukcji jej prac oraz ilustrowany fotografiami tekst poświęcony życiu tej artystki.

Cena: 50 zł

Rok wydania: 2007     
ISBN: 978-83-88761-13-3     
Ilość stron: 208      
Wymiary: 28,5×21,5 cm

okładka kolorowego folderu Muzeum Regionalnego w   Siedlcach
Informator-składanka
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Cena: 1,50 zł
okładka informatora Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z kolorowym zdjęciem dworu, poniżej logotyp muzeum
Informator-składanka
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Cena: 1 zł
okładka planu miasta z widokiem na ratusz pod Jackiem
Siedlce. Plan miasta
  z przewodnikiem turystycznym

Cena: 8 zł

Ważne informacje dla zamawiającego

Wybrane publikacje można nabyć w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem (25) 632 74 70 bądź drogą elektroniczną na adres: muzeumsiedlce.wydawnictwa@op.pl

Sposób zapłaty:
za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty na konto (cena+koszt przesyłki)

Numer konta:
PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333

Skip to content