widok jacek ratusz

Zbiory archeologiczne

Zbiory archeologiczne pochodzą z wykopalisk prowadzonych na terenie byłego województwa siedleckiego, zwłaszcza w latach 80. XX wieku. Znaczną grupę stanowią naczynia ceramiczne, głównie popielnice pochodzące z zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Maciejowicach.

Na uwagę zasługują również narzędzia i broń powstałe w epoce kamienia, brązu i żelaza, np. toporki, dłuta, groty strzał i oszczepów oraz wyjątkowa w skali kraju brązowa siekierka tulejowa z uszkiem.

Narzędzie w kształcie podłużnym zakończone ostrzem z otworem tulejowym i uszkiem
Siekierka tulejowa z uszkiem
epoka brązu, kultura łużycka, brąz, odlew
Naczynie ceramiczne o kształcie cylindrycznym z regularnymi otworami przy górnej krawędzi wylewu. Popękane i klejone
Naczynie ceramiczne
IV-V okres epoki brązu, kultura łużycka, glina, lepienie ręczne, wypalanie
Dwa narzędzia kamienne. Z lewej w kształcie trapezoidalnym z poszarpanymi krawędziami. Prawe podłużne, wyszlifowane z ostrymi krawędziami
Siekierka i dłutko krzemienne
neolit, kultura amfor kulistych, krzemień pasiasty, technika rdzeniowa, retuszowanie, gładzenie

Wyróżnić należy grupę zabytków z czasów średniowiecza. Są wśród nich eksponaty pochodzące z XIII-wiecznego cmentarzyska odkrytego w Siedlcach oraz wykopalisk prowadzonych przy Zamku w Liwie.

Kolorowe pierścieniowate szklane paciorki nawleczone na żyłkę
Paciorki szklane
średniowiecze, szkło, wytop
Narzędzie żelazne w kształcie przypominającym siekierę z szerokim ostrzem
Topór
wczesne średniowiecze, żelazo, kucie
Grzebień drewniany dwustronny
średniowiecze, drewno, rzeźbienie
Skip to content