Parterowy dwór murowany

Europejskie Dni Dziedzictwa 2021 pod hasłem „Dziedzictwo kulinarne”

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie - Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach organizuje wycieczkę krajoznawczą „Smaki dziedzictwa” w sobotę 18 września 2021 r.
Logo Europejskich Dni Dziedzictwa

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach organizuje wycieczkę krajoznawczą „Smaki dziedzictwa” w sobotę 18 września 2021 r.

Zgłoszenia udziału  (osobiście lub pod numerami telefonów 25 63 274 70, 25 63 274 79) od dnia 13 września 2021 r.  przyjmuje sekretariat Muzeum Regionalnego w Siedlcach, do wyczerpania limitu miejsc. Nie przyjmujemy zgłoszeń za pomocą poczty e-mail i poczty tradycyjnej. Udział w wycieczce jest nieodpłatny, z własnym prowiantem.

Program:

10.00Zbiórka w Piekarni „Ratuszowa Radzikowscy” (Szlak Kulinarny „Mazowiecka Micha Szlachecka”) przy ul. Piłsudskiego 12 w Siedlcach. Informacja o historii piekarni rodzinnej przedstawiona przez Wojciecha Radzikowskiego, prezesa Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.  
10.30Odjazd z przystanku przy muzeum, od strony ul. Pułaskiego. Punktualnie!  
10.50-11.10Nowe Iganie, dwór z 1828 r., przyszłe Muzeum Powstania Listopadowego – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.  
11.40-13.00Dwór Mościbrody. Punkt na Szlaku Kulinarnym „Mazowiecka Micha Szlachecka”. Historia majątku i prezentacja oferty tradycyjnych smaków.  
13.30-14.30Gorzelnia Chopin w Krzesku-Majątku (Szlak Kulinarny „Mazowiecka Micha Szlachecka”). Spotkanie z dyrektorem Waldemarem Durakiewiczem i zwiedzanie obiektu.  
14.30-16.00Przejazd do Dąbrowy. W czasie podróży zapoznanie z: – historią miasta Mordy oraz funkcjonującymi w nim gorzelnią i browarem, – historią gminy Przesmyki oraz tradycjami uprawy ziemniaka i cyklicznymi uroczystościami „Dokopiny”.  
16.00-19.00Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Wykład Karola Filipowicza „Tradycje piwowarskie w regionie”, zwiedzanie ekspozycji stałej w dworze i wystawy czasowej „Tygiel kultur” w oficynie, ognisko, biesiada w wiacie parkowej.

Zapraszamy

Skip to content