Postać młodej kobiety robiącej fotografię

„Jestem stąd” – V edycja konkursu fotograficzno-językowego

Celem konkursu było zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, budowanie tożsamości lokalnej i poczucia więzi z regionem.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu „Jestem stąd”

W dniu 25 maja br. w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu fotograficzno-językowego „Jestem stąd”.

W pracach Komisji udział wzięli:

Sławomir Kordaczuk – dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, przewodniczący Komisji,
Weronika Paczuska – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,
Sławomir Mikiciuk – wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju i Edukacji „Skrzydła” w Siedlcach,
Anna Woźniak – doradczyni pedagogiczna w MSCDN Wydział w Siedlcach,

Komisja ww. składzie w trybie indywidualnym zapoznała się wcześniej – poprzez dostęp do cyfrowych albumów w Google Zdjęcia i Sway z nadesłanymi pracami.

Do konkursu zostało nadesłanych 77 prac, odpowiednio w poszczególnych kategoriach:

I. dla uczniów szkoły podstawowej klasy I-III szkoły podstawowej) – 13,
II. dla uczniów szkoły podstawowej klasy IV-VIII – 61,
III. dla uczniów szkoły ponadpodstawowej – 3.

Na spotkaniu stacjonarnym członkowie Komisji przeprowadzili analizę formalną i merytoryczną nadesłanych prac oraz podjęli decyzję odnośnie nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

Kategoria I klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce: „Świąteczne rarytasy” – Alan Mężyński, klasa I, Zespół Szkół w Przesmykach, opiekun Aldona Skorupska

II miejsce: „Pamięć historii żyje w młodym pokoleniu” – Wiktoria Kurowska, klasa III, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, opiekun Paulina Hardej

III miejsce: „Moc wody” – Amelia Szysz, klasa I, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, opiekun Alicja Zienkiewicz – Zielińska

wyróżnienie: „Domowy makaron” – Tomasz Gula, klasa III, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie, opiekun Bożena Gawda-Juśko

wyróżnienie: „Pogodynka” – Roksana Sarnowska, klasa I, Zespół Szkół w Przesmykach, opiekun Aldona Skorupska

wyróżnienie: „Wielkanocny Decoupage” – Igor Sitek, klasa I, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym, opiekun Magdalena Kajka

Kategoria II klasy IV-VIII szkoły podstawowej

I miejsce: „Błogosławiony ogień” – Michał Szysz, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie, opiekun Alicja Zienkiewicz – Zielińska

II miejsce ex aequo: „Babcia – miłośniczka medycyny ludowej” – Zuzanna Ługowska, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, opiekun Jacek Taraszewski

„Wędzenie kiełbasy” – Natalia Mężyńska, klasa VI, Zespół Szkół w Przesmykach, opiekun Izabela Pucyk

„Mundurowa tradycja” – Marcel Jawtoszuk, klasa VIII,  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, opiekun Elwira Markowska

III miejsce: „Pokoleniowy przepis” – Nadia Brzost, klasa VII,  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, opiekun Monika Kulicka

wyróżnienie: „W oczekiwaniu na święta” – Kamil Dąbrowa, klasa VI, Zespół Szkół w Przesmykach, opiekun Izabela Pucyk

wyróżnienie: „Praktyczna nauka pszczelarstwa” – Katarzyna Gula, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. Romulalda Traugutta w Żelechowie, opiekun Bożena Gawda-Juśko

wyróżnienie: „Struganie desek” – Bartosz Hryciuk, klasa V, Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, opiekun Joanna Olizaruk

wyróżnienie: „Praca naszych dziadków” – Dominika Jastrzębska, klasa VIII, Zespół Szkół w Przesmykach, opiekun Izabela Pucyk

wyróżnienie: „Rodzinne maglowanie” – Martyna Olędzka, klasa VIII, Zespół Szkół w Przesmykach, opiekun Izabela Pucyk

wyróżnienie: „Pieczenie świątecznych babek” – Nikola Sarnowska, klasa IV, Zespół Szkół w Przesmykach, opiekun Izabela Pucyk

Kategoria III szkoły ponadpodstawowe

I miejsce: nie przyznano

II miejsce: „Siew ręczny” – Anna Gula, klasa I, Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie, opiekun Joanna Baraniecka

III miejsce: nie przyznano

Nagrodzone i wyróżnione prace dostępne będą dla publiczności w cyfrowy albumie „Jestem stąd 2022 na stronie internetowej https://sway.office.com/ANjqMs8vXQQBdEeI?ref=Link

Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronach internetowych organizatorów w piątek 27 maja br.

Ustalono, że uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Siedlcach w dniu 21 czerwca 2022 r. godz. 12.00-13.30.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji: Sławomir Kordaczuk, Weronika Paczuska, Sławomir Mikiciuk, Anna Woźniak  

Więcej o konkursie na stronie głównego Organizatora MSCDN Wydział w Siedlcach: 
Link 

Skip to content