Gablota z różnymi monetami

Numizmaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Niemal od początków istnienia Muzeum Regionalnego w Siedlcach ważne miejsce w zbiorach muzealnych zajmowały muzealia numizmatyczne. Tradycja zbierania numizmatów w muzeum siedleckim zapoczątkowana została w 1926 roku, kiedy to mieszkańcy Siedlec na czele z Mieczysławem Asłanowiczem postanowili założyć muzeum i jako jedne z pierwszych eksponatów trafiły do jego zbiorów dawne monety.

Kurator wystawy: Mariusz Krasuski

Niemal od początków istnienia Muzeum Regionalnego w Siedlcach ważne miejsce w zbiorach muzealnych zajmowały muzealia numizmatyczne. Tradycja zbierania numizmatów w muzeum siedleckim zapoczątkowana została w 1926 roku, kiedy to mieszkańcy Siedlec na czele z Mieczysławem Asłanowiczem postanowili założyć muzeum i jako jedne z pierwszych eksponatów trafiły do jego zbiorów dawne monety. Od tego czasu dział numizmatyczny rozrósł się do prawie siedmiuset monet i banknotów. Pod względem liczebności nie jest to może pokaźna kolekcja, ale są to monety w przeważającej większości znalezione bądź wydobyte w trakcie prac archeologicznych w Siedlcach i okolicach. Dzięki temu możemy prześledzić jak wyglądała w naszym regionie wymiana handlowa.

Gablota z różnymi monetami

Prezentowana ekspozycja ma w swoich zamierzeniach zaprezentować i w mniejszych stopniu banknoty, które przekrojowo dokumentują: starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne i XX wiek.

Czasy najdawniejsze reprezentują na wystawie monety starożytne – rzymskie denary, wybite w Rzymie w przeciągu I w n.e. Widnieją na nich przedstawienia rzymskich cesarzy są to: Hadrian, Antonin Pius oraz Kommodus. Na rewersach znajdują się przedstawienia rzymskich bóstw.

Średniowiecze nie jest zbyt bogato reprezentowane w monety w zbiorach siedleckiego muzeum. Na uwagę zasługują monety arabskie – dirhemy, wybite w Taszkiencie (stolicy dzisiejszego Uzbekistanu) pod koniec VIII i na początku IX wieku za panowania dynastii samanidzkiej. Znajdują się na nich m.in. Fragmenty Koranu oraz podano miejsce i czas wybicia.

Cztery rzędy różnych monet
Cztery rzędy różnych monet

Najliczniejszą grupę numizmatów stanowią monety XVII i XVIII – wieczne. Są to głównie orty koronne i gdańskie, trojaki, szóstaki, tymfy, grosze oraz szelągi. Znajdują się na nich przedstawienia wielu polskich władców m.in. Zygmunta III Wazy, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego oraz Stanisława Augusta. Na rewersach znajdują się tarcze z przedstawieniem herbowym Polski i Litwy, a także herby rodzinne władców. Spośród monet obcych z tego okresu interesująco przedstawia się srebrny rubel rosyjski z wizerunkiem Katarzyny II.

Obiekty z wieku XIX i XX stanowią pokaźną część zbioru numizmatycznego. Oprócz licznych monet obcych: rosyjskich rubli i kopiejek, niemieckich marek i feningów czy polskich dziesiątaków z XIX wieku, ciekawie prezentują banknoty z początku XX wieku m.in. Korony austro – węgierskie i polskie marki. Z dwudziestolecia międzywojennego pochodzą monety złotowe i groszowe o różnych nominałach. Spośród nich na uwagę zasługuje 5 złotowa moneta z popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego i moneta emitowana przez Chełmskie Stowarzyszenie Spożywców związanych z 7 pułkiem piechoty Legionów.

Cztery rzędy różnych monet
Cztery banknoty polskie z początku XX wieku

Niewątpliwie numizmatyka od wielu lat niezmiennie cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem badaczy jak i ciągle powiększającej się rzeszy kolekcjonerów. Mając te i inne czynniki na uwadze przygotowaliśmy ekspozycję, która mamy nadzieję zainteresuje nie tylko pasjonatów numizmatyki, ale także osoby nie mające na co dzień kontaktu z dawnymi monetami.

Skip to content