Baner z umieszczonym w owalu popiersiem kobiety.

Harmonogram wydarzeń kulturalnych w Parku Miejskim „Aleksandria” w Siedlcach

od 1 maja do 30 września 2024 w ramach zdania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”
Baner z umieszczonym w owalu popiersiem kobiety.
MAJ

5 maja 2024 rok (niedziela)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce

12 maja 2024 rok (niedziela)
godz. 17:00 | organizator CKiS Teatralne
Formy w Aleksandrii w wykonaniu Studio Teatralnego im Jacka Woszczerowicza

18 maja 2024 rok  (sobota)
godz. 16:00 – 18:00 „Przystanek El Greco”: organizator PTTK
spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (El Greco) – plac przed Pałacem Ogińskich

godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru , Teatru ES „Śpiewnik Papieski”

19 maja 2024 rok (niedziela)
godz. 17:00 | organizator MOK
Ogrody Muzyczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, finał Miejskiego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży, kategoria piosenka i teatr

25 maja 2024 rok (sobota)
godz. 20:00 | organizator MOK
Ogrody Taneczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Potańcówka na ludowo” z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej ”Chodowiacy”

26 maja 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator MOK
Ogrody Ciszy z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, koncert Singers z okazji Dnia Matki

28 maja 2024 rok (wtorek)
godz. 10:00 | organizator MOK
Ogrody Poetyckie z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Wiersze z uczniowskich brulionów” – impreza dla szkół, prezentacja twórczości uczniowskiej
z oprawą muzyczną (piosenki i muzyka instrumentalna) 

CZERWIEC

2 czerwca 2024 rok (niedziela)
godz. 15:00 | organizator MOK Piknik Rodzinny „Wakacyjna Kraina Zabawy – Skarby ukryte w parku”

4 czerwca 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP
Powitanie lata w Aleksandrii – książka na wakacje 

6 czerwca 2024 rok (czwartek)
godz. 17:00 | organizator MOK
Ogrody Pełne Pomysłów z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Slam Poetycki”, prezentacja talentów młodych artystów 

8 czerwca 2024 rok (sobota)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Studio Teatralnego im Jacka Woszczerowicza

9 czerwca 2024 rok (niedziela)
godz. 17:00 | organizator MOK
Ogrody Muzyczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, koncert zespołu Art Styl

11 czerwca 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP Powitanie lata w Aleksandrii – książka na wakacje 

13 czerwca 2024 rok (czwartek)
godz. 18:00 | organizator MOK
Ogrody Poetyckie z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Wiersze z uczniowskich brulionów” – impreza dla szkół, prezentacja twórczości uczniowskiej z oprawą muzyczną 

15 czerwca 2024  (sobota)
godz. 15:00 – 17:00
„Aleksandria Organowo”: organizator PTTK spacer po parku „Aleksandria” i Pro Musica Organa, Koncert w Kaplicy Ogińskiej – start plac przed Pałacem Ogińskich

godz. 16:00 – 18:00
„Przystanek El Greco”: organizator PTTK spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalne (El Greco) – start plac przed Pałacem Ogińskich

godz. 15:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Teatru Dziecięcego Dramma Mia

16 czerwca 2024  (niedziela)
godz. 15:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Urszuli Gotowickiej

20 czerwca 2024  (czwartek)
godz. 16:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Urszuli Gotowickiej

21 czerwca 2024 rok (piątek)
godz. 22:00 | organizator MOK
Noc Świętojańska w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”

23 czerwca 2024  (niedziela)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru Koncert w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce
w repertuarze rozrywkowym

24 czerwca 2024 rok (poniedziałek)
godz. 11:00 | organizator MOK
Ogrody Plastyczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria”, „Hortus Artium” zajęcia plastyczne dla seniorów

LIPIEC

2 lipca 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP
Słoneczna Biblioteka „Wakacje z książką w Aleksandrii”, zajęcia dla dorosłych
   
4 lipca 2024 rok (czwartek)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru w wykonaniu aktorów Teatru ES Studio Teatralnego im. J. Woszczerowicza , Teatru Dziecięcego Dramma Mia, Chóru Miasta Siedlce oraz zaproszonych gości

5 lipca 2024 rok (piątek)
godz. 18:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru w wykonaniu aktorów Teatru ES Studio Teatralnego im. J. Woszczerowicza , Teatru Dziecięcego Dramma Mia, Chóru Miasta Siedlce oraz zaproszonych gości

7 lipca 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Teatru Kultureska

11 lipca 2024 rok (czwartek)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu: Aktorów Teatru ES, Studio Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza, Teatru Dziecięcego Dramma Mia oraz zaproszonych artystów

14 lipca 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Krakowskiego Teatru Bajki

18 lipca 2024 rok (czwartek)
godz. 17:00 | organizator CKiS
Muzyczna Strona Teatru w wykonaniu aktorów Teatru ES Studio Teatralnego im. J. Woszczerowicza , Teatru Dziecięcego Dramma Mia, Chóru Miasta Siedlce oraz zaproszonych gości

20 lipca 2024 rok (sobota)
godz. 16:00 – 18:00
„Przystanek El Greco”: organizator PTTK spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (El Greco) – plac przed Pałacem Ogińskich

21 lipca 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Teatru Prima

23 lipca 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP Słoneczna Biblioteka „Wakacje z książką w Aleksandrii”, zajęcia dla dzieci
w wieku 6-12 lat

28 lipca 2024 rok (niedziela)
godz. 16:00 | organizator CKiS Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu Teatru Bajki

SIERPIEŃ

3 sierpnia 2024 rok (sobota)
godz. 19:00 | organizator MOK
Ogrody Taneczne z cyklu spotkania artystyczne „ArtAleksandria” „Potańcówka na ludowo” w wykonaniu kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej ”Chodowiacy”

6 sierpnia 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP
Słoneczna Biblioteka „Wakacje z książką w Aleksandrii”, zajęcia dla dorosłych    

11 sierpnia 2024 (niedziela)
godz. 18:00 | organizator MOK
Ogrody Muzyczne z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”,
koncert „Ireny Kosińskiej”, muzyka poważna, popularna, rozrywkowa, poezja śpiewana

17  sierpnia 2024 rok (sobota)
godz. 15:00 – 17:00 „Aleksandria
Organowo”: PTTK spacer po parku „Aleksandria” i Pro Musica Organa, Koncert w Kaplicy Ogińskiej
godz. 16:00 – 18:00
„Przystanek El Greco”: PTTK spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalne (El Greco)

18 sierpnia 2024 (niedziela)
godz. 17:00 | organizator MOK
Koncert poetycko-muzyczny na wyspie w wykonaniu Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż

20 sierpnia 2024 rok (wtorek)
godz. 12:00 | organizator MBP
Słoneczna Biblioteka „Wakacje z książką w Aleksandrii”, zajęcia dla dzieci
w wieku 6-12 lat 

24 sierpnia 2024 (sobota)
godz. 18:00 | organizator MOK
Ogrody Taneczne z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”,
podsumowanie warsztatów Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ

25 sierpnia 2024 (niedziela)
godz. 15:00 | organizator MOK Piknik rodzinny „Wakacyjna Kraina Zabawy”

WRZESIEŃ

1 września 2024 (niedziela)
godz. 10:00 | organizator MOK
Ogrody Plastyczne z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”,
„Ogród Małego Artysty”, zajęcia plastyczne dla 3 grup

godz. 17:00 | organizator CKiS
Teatralne Formy w Aleksandrii w wykonaniu: Studio Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza

8 września 2024 (niedziela)
godz. 18:00 | organizator MOK
Ogrody Ciszy z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”, koncert „Muzyczne podróże”, muzyka z różnych stron świata

12 września 2024 (czwartek)
godz. 10:00 | organizator MOK Ogrody Poetyckie z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”,
Narodowe czytanie

15 września 2024 (niedziela)
godz. 15:00 | organizator MOK Ogrody Pełne Pomysłów z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria”


21 września 2024 rok (sobota)
godz. 15:00 – 17:00 „Aleksandria Organowo”: PTTK spacer po parku „Aleksandria” i Pro Musica Organa,
Koncert w Kaplicy Ogińskiej

godz. 16:00 – 18:00 „Przystanek El Greco”: PTTK spacer po parku „Aleksandria i zwiedzanie Muzeum Diecezjalne (El Greco)

22 września 2024 (niedziela)
godz. 18:00 | organizator MOK Ogrody Poetyckie z cyklu spotkań artystycznych „ArtAleksandria” w wykonaniu Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż

W każdą niedzielę w godz. od 10:00 do 16:00 (za wyjątkiem dni kiedy Muzeum jest zamknięte) zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1. Informacje o aktualnie prezentowanych wystawach zamieszczone są w zakładce Dla zwiedzających -> Kalendarz imprez.

Banner z logotypami funduszy europejskich

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Skip to content